Odkryj tajemnice i historię świętego Maurycy, patrona rycerzy i vojvodów.

Odkryj tajemnice i historię świętego Maurycy, patrona rycerzy i vojvodów.
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski21.11.2023 | 8 min.

Św. Maurycy to postać owiana wieloma tajemnicami i fascynującą historią. Był rzymskim żołnierzem i męczennikiem, który poniósł śmierć za wiarę w III wieku. Dziś jest patronem rycerzy, vojvodów, ale także żołnierzy, szyfrantów i kuśnierzy. W artykule poznacie jego niezwykłe losy, ogromną odwagę i niezłomną wiarę. Dowiecie się, dlaczego został patronem rycerzy i na czym polegał jego heroiczny czyn. Zapraszam Was w fascynującą podróż do czasów, gdy za wyznawanie Chrystusa płacono najwyższą cenę.

Kluczowe wnioski:
 • Św. Maurycy to patron rycerzy i żołnierzy dzięki swojej odwadze.
 • Zginął śmiercią męczeńską za wiarę - dając przykład rycerzom.
 • Jego historia pełna jest niezwykłych wydarzeń i cudu przed śmiercią.
 • Do dziś owiana jest wieloma tajemnicami i niewyjaśnionymi faktami.
 • Zachęcam Was do fascynującej lektury o tym niezwykłym świętym!

Kim był św. Maurycy, patron rycerzy?

Św. Maurycy, zwany również Maurycym z Agaunum, był rzymskim żołnierzem i męczennikiem żyjącym w III wieku. Urodził się w arabskiej rodzinie chrześcijańskiej w Samosacie. Gdy miał 15 lat wstąpił do wojska rzymskiego i służył w Legii Tebańskiej stacjonującej w Alpach.

Miał opinię dzielnego i odważnego żołnierza. Ze względu na swoje cechy został mianowany przez cesarza na stanowisko trybuna, czyli dowódcy kohorty liczącej 600 żołnierzy. Był bardzo lubiany i szanowany przez podwładnych.

Jako rzymski oficer był zobowiązany składać ofiary pogańskim bogom. Jednak jako chrześcijanin odmówił tego. Z tego powodu został stracony w 278 roku. Przed śmiercią doznał cudu - zranione strzałami ciało zostało otoczone jasnym blaskiem.

Nawrócenie na chrześcijaństwo

Jak wspomniano, św. Maurycy pochodził z arabskiej rodziny chrześcijańskiej. Jednak początkowo, idąc do legionów, odszedł od wiary.

Według tradycji, w czasie pobytu w Alpach Maurycy nawrócił się na powrót na chrześcijaństwo pod wpływem spotkania ze św. Eucheriuszem, pierwszym biskupem Lyonu. To wydarzenie całkowicie odmieniło jego życie.

Maurycy - historia życia i męczeńskiej śmierci

Jak już wspomnieliśmy, św. Maurycy pochodził z Samosaty w północnej Syrii. Był synem arabskich chrześcijan. W młodym wieku, bo już w 15. roku życia wstąpił do wojska rzymskiego.

Służył w legionach stacjonujących w Alpach, gdzie doszedł do stopnia trybuna i dowodził kohortą. Był lubianym i szanowanym dowódcą. Jednak jego wierność Bogu sprowadziła na niego prześladowania.

„Zwycięstwo dzięki męczeństwu jest największym ze zwycięstw”.

Kiedy odmówił złożenia ofiary pogańskim bożkom, został skazany na okrutną śmierć przez cesarza Maksymiana. Według legendy został przeszyty strzałami, a następnie ścięty mieczem w 278 roku.

Jednak jego ciało przed śmiercią jaśniało niebiańską poświatą, co świadczyło o jego świętości i łasce Bożej. Dlatego jego postać darzona jest tak wielkim kultem przez kolejne wieki.

Męczeńska śmierć

Ponieważ św. Maurycy odmówił wyparcia się wiary chrześcijańskiej, został brutalnie stracony na rozkaz cesarza Maksymiana Herkuliusza, prześladującego chrześcijan.

Miał zostać powieszony głową w dół nad ogniskiem, jednak ogień nie wyrządził mu krzywdy. Następnie wbijano mu gwoździe pod paznokcie, raniono bok włócznią, przeszywano strzałami. W końcu ścięto go mieczem.

Przez cały czas męczeństwa św. Maurycy okazywał heroiczny spokój i wiarę. Jego ciało jaśniało blaskiem, co świadczyło o łasce i świętości męczennika.

Data urodzenia III wiek
Data śmierci 278 rok
Miejsce urodzenia Samosata (Syria)

Czytaj więcej: Poznaj historię i ciekawostki o św. Juliance, patronce zdrowia i rodziny

Dlaczego św. Maurycy został patronem rycerzy?

Św. Maurycy jako rzymski żołnierz i oficer wykazywał cechy cenione przez rycerzy - dzielność, odwagę, honor i wierność ideałom. Nie ugiął się przed groźbami i torturami, lecz pozostał nieugięty w wierze.

Jego postawa heroicznej śmierci za wiarę była wzorem dla średniowiecznych rycerzy i ich etosu. Dlatego został obrany na ich patrona jako godny naśladowania męczennik.

Ponadto jako rzymski trybun dowodził żołnierzami niczym średniowieczny dowódca swoją drużyną. Stąd kojarzono go z wodzami i został patronem wojowników.

Znaczenie postaci św. Maurycego

Św. Maurycy swoją postawą i męczeńską śmiercią dał przykład nieugiętej wiary, męstwa i honoru. Te cnoty były bliskie rycerskiemu etosowi - stąd wybór Maurycego na patrona rycerzy.

Jego kult jako patrona żołnierzy i rycerzy był bardzo żywy w średniowieczu i później. Uważano, że opiekuje się w bitwie tymi, którzy go czczą i naśladują jego odwagę.

 • Był wzorem męstwa i honoru dla rycerzy
 • Jego heroiczna śmierć budziła podziw
 • Jako rzymski trybun kojarzony z dowódcami
 • Uważano, że w bitwie opiekuje się swoimi czcicielami

Maurycy - ciekawostki o patronie vojvodów

Odkryj tajemnice i historię świętego Maurycy, patrona rycerzy i vojvodów.

Św. Maurycy był nie tylko patronem rycerzy, ale również vojvodów, czyli książąt i dowódców wojskowych. Wynikało to z faktu, że jako rzymski trybun pełnił funkcję odpowiadającą wodzowi.

Do dzisiaj jest patronem wielu jednostek wojskowych, szczególnie tych związanych z piechotą. Na jego cześć nazwano nawet planetoidę (539) Święty Maurycy.

Ciekawostką jest, że w iconografii św. Maurycy przedstawiany jest w zbroi rzymskiej z chorągwią z krzyżem. Czasem widnieje przy nim namiot wojskowy symbolizujący jego żołnierski charakter.

Patronat nad jednostkami wojskowymi

Św. Maurycy do dzisiaj pozostaje patronem wielu jednostek wojskowych, szczególnie piechoty. Są to m.in.:

 • 2 Pułk Strzelców Podhalańskich w Sanoku
 • 21 Brygada Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie
 • Podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Uznanie św. Maurycego jako patrona podkreśla jego związki z wojskiem, dowództwem i męstwem w boju wykazanym za życia i przy męczeńskiej śmierci.

Tajemnice św. Maurycego, których nie znacie

Postać św. Maurycego nadal kryje wiele tajemnic i nie do końca jasnych faktów. Jedna z nich to dokładne pochodzenie Maurycego. Niektórzy badacze kwestionują jego arabskie korzenie.

Inną ciekawostką są rzekome relikwie świętego przechowywane w burgundzkim opactwie Saint-Maurice. Mimo że większość historyków uważa je za fałszywe, przyciągają one wielu pielgrzymów.

Najobszerniejszą hagiografię św. Maurycego i jego towarzyszy stworzył w V wieku Eucheriusz z Lyonu. Jednak badacze wskazują na pewne nieścisłości w tym tekście. Prawda o życiu Maurycego wciąż kryje zagadki.

Niepewne pochodzenie

Jak już wspomniano, tradycyjnie podaje się, że św. Maurycy pochodził z Samosaty w Syrii i był synem Arabów-chrześcijan. Jednak część badaczy kwestionuje ten fakt.

Niektórzy historycy wskazują, że mógł być rodowitym Rzymianinem lub mieć korzenie w północnej Afryce bądź Hiszpanii. Jego dokładne pochodzenie wciąż pozostaje nie do końca wyjaśnione.

Jakie cuda przypisuje się św. Maurycemu?

Jednym z cudów, które wiążą się bezpośrednio ze św. Maurycym, jest niezwykłe zjawisko, które miało miejsce podczas jego męczeńskiej śmierci. Otóż zranione strzałami i włóczniami ciało świętego jaśniało nadprzyrodzonym blaskiem.

Innym cudem była opieka św. Maurycego nad walczącymi wojskami. Uważano, że wstawiennictwo patrona zapewniało zwycięstwo rycerzom, którzy go czcili. Stąd wołanie „Święty Maurycy, módl się za nami!” przed bitwą.

Do dzisiaj w opactwie Saint-Maurice w Szwajcarii znajdują się domniemane relikwie Maurycego. Mimo że są raczej fałszywe, wierni wciąż donoszą o cudownych uzdrowieniach za jego wstawiennictwem.

Cud jaśniejącego ciała

Jednym z najsłynniejszych cudów związanych ze św. Maurycym jest jaśniejące światłem ciało męczennika tuż przed jego śmiercią. Świadczyło to o łasce Bożej i świętości Maurycego.

W serii fresków w opactwie Saint-Maurice artysta przedstawił moment, gdy ciało świętego unoszone przez anioły jaśnieje jasnym blaskiem. Ten obraz przeszedł do tradycji i ikonografii.

Ów cud ukazywał heroiczną wiarę i męstwo Maurycego i jego towarzyszy w obliczu okrutnych tortur i śmierci za Chrystusa.

Podsumowanie

Przedstawiona historia św. Maurycego pokazuje fascynujące losy mężczyzny, który od młodych lat służył w rzymskich legionach, by ostatecznie ponieść męczeńską śmierć za wiarę. Jego postawa, pełna honoru i odwagi wobec prześladowców, stała się później inspiracją dla rycerzy.

Mam nadzieję, że lektura tego artykułu pozwoliła Ci bliżej poznać tę nietuzinkową postać i zainspirować się jej męstwem. Dowiedziałeś się o fascynującym życiu Maurycego, okolicznościach jego śmierci i cudach, które jej towarzyszyły.

Być może nadal masz w głowie niektóre pytania dotyczące pewnych niejasnych kwestii z życia Maurycego. Być może zastanawiasz się też, dlaczegopatronuje on właśnie rycerzom i żołnierzom? Mam nadzieję, że artykuł rzucił nieco światła na te wątpliwości.

Na koniec zachęcam Cię do dalszego zgłębiania tematu tego niezwykłego świętego. A kto wie, być może jego historia stanie się dla Ciebie źródłem inspiracji w codziennym życiu?

Najczęściej zadawane pytania

Św. Maurycy, zwany Maurycym z Agaunum, był rzymskim żołnierzem i męczennikiem żyjącym w III wieku. Pochodził z chrześcijańskiej rodziny z północnej Syrii. Jako 15-latek wstąpił do legionów rzymskich. Doszedł do stopnia trybuna i dowodził kohortą. Został stracony za wiarę w 278 r. na rozkaz cesarza Maksymiana.

Ze względu na swoją odwagę, honor i wierność ideałom św. Maurycy stał się wzorem cnót rycerskich. Jego heroiczna i godna śmierć za wiarę budziła podziw średniowiecznych rycerzy. Kojarzony był także z dowódcą jako rzymski trybun.

Domniemane relikwie św. Maurycego przechowywane są w opactwie Saint-Maurice w Szwajcarii. Choć raczej są fałszywe, to przyciągają rzesze wiernych. Inne możliwe relikwie znajdują się także m.in. w Czechach, Hiszpanii i Niemczech.

Św. Maurycy został okrutnie stracony na rozkaz cesarza Maksymiana w 278 r. za odmowę wyrzeczenia się wiary. Przeszyto go strzałami, udręczono torturami, w końcu ścięto mieczem. Przed śmiercią jego ciało jaśniało blaskiem.

Do cudów związanych ze św. Maurycym należy jaśniejące blaskiem ciało podczas męki i śmierci oraz opieka nad walczącymi wojskami. Do dziś wierni donoszą o cudownych uzdrowieniach za jego wstawiennictwem.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Zapoznaj się z historią i kultem św. Eustachego - rzymskiego męczennika
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły