Odkryj tajemnicę Józefa z Arymatei - postaci biblijnej pełnej zagadek.

Odkryj tajemnicę Józefa z Arymatei - postaci biblijnej pełnej zagadek.
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 6 min.

Józef z Arymatei to tajemnicza postać biblijna, która odgrywa kluczową rolę w opisie śmierci i pogrzebu Jezusa. Choć wzmianki o nim w Ewangeliach są skąpe, postać ta od wieków pobudzała ludzką wyobraźnię i stała się bohaterem wielu legend. W tym artykule przyjrzymy się bliżej biblijnemu Józefowi, zastanowimy nad jego prawdziwą tożsamością i rolą jaką odegrał, a także sprawdzimy czy rzeczywiście jest "pełen zagadek", jak sugeruje tytuł.

Kluczowe wnioski:

 • Kim tak naprawdę był Józef z Arymatei - wpływowym członkiem Sanhedrynu czy może uczniem Chrystusa?
 • Jaką rolę odegrał przy pochówku Jezusa - czy tylko udostępnił grób, czy może zadbał o cały pogrzeb?
 • Co się działo z Józefem po śmierci Jezusa - czy rzeczywiście udał się do Anglii z relikwiami Męki Pańskiej?
 • Skąd wzięły się legendy głoszące, że Józef z Arymatei przywiózł do Europy Graala?
 • Dlaczego postać Józefa do dziś pobudza ludzką wyobraźnię i "owiana jest tajemnicą"?

Kim był Józef z Arymatei?

Józef z Arymatei to tajemnicza postać biblijna, wspomniana w Ewangeliach jako człowiek, który podarował grób dla pochówku Jezusa po jego śmierci na krzyżu. Według Ewangelii Józef był bogatym Żydem z Arymatei, członkiem Sanhedrynu - najwyższej rady żydowskiej. Jednak jego dokładna rola i motywacje pozostają niejasne.

Niektórzy badacze Pisma Świętego uważają, że Józef potajemnie był uczniem Jezusa, choć nie przyznawał się do tego publicznie ze względu na strach przed faryzeuszami. Stąd jego odważny czyn z zapewnieniem godnego pochówku dla Jezusa. Inni twierdzą jednak, że Józef działał z pobudek czysto ludzkich - był poruszony okrucieństwem ukrzyżowania i pochował skazańca zgodnie z ówczesnym prawem żydowskim.

Pochodzenie i status majątkowy

Bez względu na motywację, Józef był postacią wpływową i zamożną. Pochodził z Arymatei, miasta położonego niedaleko Jerozolimy. Musiał posiadać ziemię w Judei, by zostać członkiem Sanhedrynu. Świadczy to o jego wysokim statusie społecznym i majątku.

Jednak mimo dostępu do władzy, zaryzykował swoją pozycję dla uczczenia Jezusa po jego śmierci. Być może widział w nim kogoś więcej niż zwyczajnego człowieka...

Tajemnica grobu Józefa z Arymatei

Kluczowym elementem biblijnej opowieści o Józefie z Arymatei jest fakt udostępnienia przez niego własnego grobu na pochówek Jezusa. Według Ewangelii grób ten znajdował się w ogrodzie nieopodal Golgoty, gdzie rozegrała się męka Jezusa. Był to nowy grób, w którym jeszcze nie pochowano nikogo - stąd nadał się idealnie jako tymczasowe miejsce spoczynku dla ciała Chrystusa przed zmartwychwstaniem.

"A w pobliżu miejsca, gdzie Jezus został ukrzyżowany, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie ułożono nikogo." (Ew. Jana 19:41)

Jednak to właśnie pochówek w tym konkretnym grobie stał się z czasem elementem tajemniczych legend związanych z Józefem z Arymatei. Zwłaszcza w średniowiecznej Europie zaczęły krążyć opowieści, jakoby Józef przywiózł z Ziemi Świętej nie tylko ciało Jezusa, ale także... Świętego Graala.

Przedmiot Graal - Święty Kielich
Pochodzenie Grób Józefa z Arymatei?
Właściwości Cudowna moc, może uzdrawiać

Według legend Józef używał kielicha, aby zbierać krew Chrystusa podczas ukrzyżowania. Następnie miał go przewieźć w bezpieczne miejsce, chroniąc jego moc. Historia ta nie ma jednak potwierdzenia w przekazach biblijnych.

Czytaj więcej: Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie

Rola Józefa z Arymatei w pochówku Jezusa

Józef z Arymatei odegrał kluczową rolę w pochówku ciała Jezusa, zgodnie z żydowskim zwyczajem przygotowania do pogrzebu. Według Ewangelii zdjął ciało Jezusa z krzyża, owinął w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie wykutym w skale. Być może zatroszczył się także o inne szczegóły ceremonii.

Jako prominentny i zamożny członek sanhedrynu, Józef miał możliwości i środki na zorganizowanie godnego pochówku, na który zwyczajni uczniowie Jezusa nie mogli sobie pozwolić. Dzięki jego wspaniałomyślności, Jezus uniknął pochówku w zbiorowym grobie dla ukrzyżowanych przestępców.

Niektórzy badacze Pisma Świętego uważają, że oprócz Józefa w przygotowanie ciała Jezusa zaangażowany był także Nikodem, wspomniany wcześniej jako potajemny uczeń Chrystusa. Być może działali wspólnie, ponosząc ryzyko swojej reputacji i pozycji społecznej.

Pomoc Józefa z Arymatei

Dzięki hojności Józefa ciało Jezusa owinięto w całun z drogocennego lnu, a do balsamowania użyto mirry i aloesu - kosztownych wonności, na które uczniowie by sobie nie pozwolili.

Mimo że Ewangelie nie precyzują dokładnej roli Józefa, prawdopodobnie jako zamożny członek elit żydowskich sfinansował większość ceremonii pogrzebowej, nie szczędząc kosztów.

Józef z Arymatei a relikwie Męki Pańskiej

Odkryj tajemnicę Józefa z Arymatei - postaci biblijnej pełnej zagadek.

Postać Józefa z Arymatei od zawsze budziła wiele pytań. Jak wspomniano wcześniej, w średniowiecznych legendach przedstawiany był nie tylko jako ten, który pochował ciało Chrystusa. Był także rzekomym przewoźnikiem relikwii z Ziemi Świętej do Europy, m.in. tak cennych jak Święty Graal.

Niektóre podania głoszą, że po zmartwychwstaniu Jezusa, Józef miał zabrać z grobu kilka przedmiotów takich jak całun, gwoździe czy kielich. Następnie popłynął z nimi do Europy (według legend do Anglii lub Francji), gdzie miał zacząć szerzyć nową wiarę o cudzie zmartwychwstania.

Oczywiście brak na to jednoznacznych dowodów, jednak faktem jest, że kult relikwii Męki Pańskiej był w średniowieczu niezwykle popularny. A wraz z nim rosła legenda tajemniczego Józefa jako tego, który wywiózł je z odległej Ziemi Świętej...

Legendy związane z Józefem z Arymatei

 • Święty Graal - Naczynie na krew Chrystusa z grobu Józefa
 • Podróż z relikwiami do Europy - m.in. Graal, włócznia, gwóźdź

Józef z Arymatei, dzięki swojej tajemniczości i domniemanym związkom z początkami chrześcijaństwa, stał się bohaterem średniowiecznych legend, które przetrwały do dziś. Niektóre z najbardziej niezwykłych wiążą go z przywiezieniem do Europy najcenniejszych relikwii takich jak Święty Graal czy włócznia Przeznaczenia.

Inna legenda przedstawia go jako pierwszego misjonarza, który miał przybyć do Europy (zwłaszcza Wielkiej Brytanii) już w I wieku naszej ery, aby opowiadać o cudzie zmartwychwstania Chrystusa. Do dziś Józef uważany jest za patrona Anglii i opiekuna świętego Grala.

Oczywiście brak historycznych potwierdzeń tych niezwykłych opowieści. Niemniej pobudzały one i nadal pobudzają ludzką wyobraźnię, czyniąc z Józefa postać mityczną, owianą aurą tajemnicy.

Dalsze losy Józefa z Arymatei

Co stało się z Józefem z Arymatei po tamtych dramatycznych wydarzeniach w Jerozolimie? Niestety, ta kwestia także owiana jest tajemnicą. Ewangelie nie wspominają więcej o jego losach po pochowaniu Jezusa.

Być może Józef do końca życia szerzył dobrą nowinę o Chrystusie wśród Żydów i pogan. A może rzeczywiście udał się z relikwiami do Europy, aby założyć pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, zgodnie ze średniowiecznymi podaniami? Tego już zapewne nie dowiemy się nigdy.

Jedno jest pewne - dzięki swojemu odważnemu czynowi z pochówku Jezusa na zawsze zapisał się na kartach historii. Do dziś jego postać pobudza wyobraźnię wielu ludzi, czyniąc z niego jedną z najbardziej zagadkowych postaci biblijnych.

Podsumowanie

Józef z Arymatei to bez wątpienia jedna z najbardziej intrygujących i tajemniczych postaci biblijnych. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się epizodyczną postacią, która pojawia się tylko po to, by podarować grób dla Jezusa, to kryje się w nim znacznie więcej.

Kim tak naprawdę był? Czym kierował się pochowując skazańca wbrew ówczesnym zwyczajom? Co działo się z nim po śmierci Jezusa i czy faktycznie dotarł do Europy wraz z relikwiami Męki Pańskiej? To tylko niektóre pytania, na które próbowaliśmy odpowiedzieć.

Bez względu na prawdę, postać Józefa z Arymatei od wieków pobudza ludzką wyobraźnię i stała się punktem wyjścia dla wielu niezwykłych legend. Być może nigdy nie rozwiążemy zagadek z nim związanych, ale dzięki niemu historia Jezusa nabrała mistycznego wymiaru.

Mam nadzieję, że artykuł pozwolił Ci lepiej poznać tę barwną bibilijną postać i zachęcił do dalszych poszukiwań. Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, napisz do mnie w komentarzu!

Najczęstsze pytania

Józef z Arymatei to postać biblijna, bogaty Żyd, członek Sanhedrynu - najwyższej rady żydowskiej. Udostępnił własny grób na pochówek Jezusa po jego śmierci na krzyżu. Jednak jego dokładna rola i relacja z Chrystusem nie jest pewna. Według niektórych był potajemnym uczniem Jezusa, według innych działał z pobudek czysto ludzkich, ze współczucia dla ukrzyżowanego.

Józef zdjął ciało Jezusa z krzyża, owinął w całun i złożył w nowym grobie wykutym w skale nieopodal Golgoty. Być może zatroszczył się także o inne aspekty godnego pogrzebu - mirrę, aloesy i całun z drogocennego lnu - na co zwyczajni uczniowie nie mogli sobie pozwolić.

Średniowieczne legendy przedstawiają Józefa nie tylko jako tego, który pochował Chrystusa. Rzekomo zabrał z grobu relikwie (m.in. Święty Graal) i przywiózł do Europy, aby szerzyć wiarę w zmartwychwstanie. Nie ma na to dowodów, jednak dało to asumpt do wielu podań o jego niezwykłej misji.

Choć Józef z Arymatei jest postacią biblijną, to poza krótką wzmianką o udostępnieniu grobu dla Jezusa, niewiele o nim wiadomo. Jego pochodzenie, motywacje, dalsze losy owiane są tajemnicą. Stąd zrodziło się wiele domysłów, legend, a jego postać nabrała mistycznego wymiaru.

Polecam lekturę Ewangelii oraz apokryficznych historii związanych z Józefem z Arymatei. Osoby zainteresowane legendami mogą sięgnąć po średniowieczne podania na temat Świętego Graala i roli Józefa w ich przewiezieniu do Europy.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Zapoznaj się z historią i kultem św. Eustachego - rzymskiego męczennika
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły