Odkryj tajemnice Księgi Szlachetnie Urodzonych - Historia i znaczenie

Odkryj tajemnice Księgi Szlachetnie Urodzonych - Historia i znaczenie
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski23.11.2023 | 5 min.

Księga Szlachetnie Urodzonych to niezwykle cenne źródło wiedzy o polskiej szlachcie, sięgające XV wieku. Zawiera ona informacje o herbách, rodowodach i majątkach znamienitych rodzin szlacheckich. Jej karty kryją jednak wiele tajemnic, które warto poznać. W tym artykule przybliżymy najważniejsze fakty na temat jej historii i znaczenia dla badań genealogicznych.

Kluczowe wnioski:

 • Księga powstała w XV w., by potwierdzać szlachectwo przed sądami.
 • Znajdziemy w niej informacje o wielu znakomitych ro­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dach historycznych.
 • Dzięki niej moż­na poznawać swoich przod­ków i historię rodu.
 • Jest nieocenionym źródłem dla badaczy dzie­jów szlachty.
 • Do dziś budzi kontrowersje i tajemnice badaczy.

Historia powstania Księgi Szlachetnie Urodzonych

Księga Szlachetnie Urodzonych, zwana też Metryką Koronną, została założona w XV wieku z inicjatywy polskiego króla Władysława Jagiełły. Jej celem było potwierdzanie szlachectwa osób stających przed sądami oraz ubiegających się o urzędy.

Wpisy do Księgi były dowodem w postępowaniach sądowych toczących się pomiędzy szlachtą a chłopstwem. Chcąc uniknąć sankcji, szlachcic musiał wykazać się dokumentem poświadczającym jego status. Stąd pomysł założenia centralnego rejestru rodów szlacheckich.

Pierwotnie Księga znajdowała się na Zamku Królewskim w Warszawie, później kilkakrotnie zmieniała swoją lokalizację. Pod koniec XVII wieku trafiła na stałe do Archiwum Koronnego, obecnie znanego jako Archiwum Główne Akt Dawnych.

Wpisy potwierdzające szlachectwo

Na kartach Księgi odnajdziemy informacje na temat ponad 13 tysięcy szlacheckich rodów. Umieszczono tam herb, nazwisko oraz pochodzenie terytorialne rodu wraz z podaniem nazw posiadanych włości.

Z czasem w Księdze zaczęto też rejestrować dane dotyczące urodzeń, ślubów, chrztów oraz zgonów osób ze środowisk szlacheckich. Zawierała więc wiele bezcennych informacji genealogicznych.

Księga Szlachetnie Urodzonych - kto się w niej znajdował?

Wpisy do Księgi Szlachetnie Urodzonych były oznaką wysokiego statusu. Umieszczano w niej informacje o najznamienitszych rodach arystokratycznych i magnackich. Wśród nich znajdziemy takie rody, jak:

 • Radziwiłłowie
 • Potoccy
 • Sapiehowie
 • Zamojscy
 • Poniatowscy
 • Czartoryscy
 • Lubomirscy

Były to możnowładcze rody o ugruntowanym prestiżu i pozycji. Ich wpis do Księgi Szlachetnie Urodzonych potwierdzał status magnaterii Rzeczypospolitej.

Inne wpisy w Księdze

Oprócz rodów magnackich, swoje miejsce w Księdze znalazła także średniozamożna szlachta. Były to mniej znaczące, lecz równie stare rody szlacheckie, np. Duninowie, Trzcińscy czy Dzierżanowscy.

Pojawiały się także wpisy osób indywidualnych, które otrzymały tytuł szlachecki bezpośrednio od monarchy w drodze nobilitacji lub adopcji herbowej.

Czytaj więcej: Odkryj Przykazania Kościelne Tekst - Zrozum i Zinterpretuj Swoją Wiarę

Jakie przywileje dawał wpis do Księgi Szlachetnie Urodzonych?

Wpis do Księgi dawał szlachcie określone przywileje prawne i zawodowe. Przede wszystkim gwarantował jej status społeczny oraz związane z nim swobody. Chronił też przed utratą majątku czy przymusowym zaciągnięciem do wojska.

Szlachcic wpisany do Księgi miał prawo piastować urzędy ziemskie oraz zajmować miejsce w izbie poselskiej. Był też uprawniony do opieki sądów szlacheckich, gdzie dochodził swoich praw.

Dzięki wpisowi do Księgi jego potomstwo automatycznie dziedziczyło status szlachectwa oraz wszelkie wynikające z tego przywileje. Było to szczególnie istotne w XVIII wieku, kiedy nastąpił napływ osób do stanu szlacheckiego.

Księga Szlachetnie Urodzonych na przestrzeni wieków

Odkryj tajemnice Księgi Szlachetnie Urodzonych - Historia i znaczenie

Na przestrzeni ponad pół tysiąclecia istnienia Księga Szlachetnie Urodzonych przeszła szereg zmian. Najwięcej nowych wpisów odnotowano w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, kiedy nastąpił gwałtowny rozrost stanu szlacheckiego.

W XVIII wieku dopuszczono do Księgi także rodziny mieszczańskie awansowane do szlachty. W ten sposób potwierdzano zmianę ich statusu społecznego.

Ostatnie wpisy pochodzą z końca XIX wieku, gdy Księga znalazła się na terytorium Rosji. Stanowi więc cenny dokument dla okresu od średniowiecza aż po wiek XIX.

Próby reaktywacji Księgi

W II Rzeczypospolitej podjęto bezskuteczne starania o sprowadzenie Księgi Szlachetnie Urodzonych z Rosji do Polski. Reaktywowano ją symbolicznie dopiero w 1988 roku w ramach obchodów Tysiąclecia Chrześcijaństwa Polski.

Dzięki staraniom środowisk szlacheckich i heraldycznych powstały wówczas trzy tomy Nowej Księgi Szlachty Polskiej. Zawierały one ponad 500 nowych wpisów dotyczących współczesnych rodów.

Weryfikacja szlachectwa w Księdze Szlachetnie Urodzonych

Przez wieki Księga Szlachetnie Urodzonych pełniła funkcję swoistego rejestru szlachty. Wpis stanowił potwierdzenie legitymacji do stanu szlacheckiego.

Uwiarygodniony przez króla i starostów grodowych zapis chronił przed zakwestionowaniem szlachectwa w sytuacjach spornych. Był niepodważalnym dowodem wobec sądów.

W celach weryfikacyjnych odwoływano się do Księgi nawet w XX wieku. Dla wielu rodzin dawała możliwość udowodnienia swojego pochodzenia szlacheckiego.

Procedura wpisu

Dokonanie wpisu do Księgi nie było sprawą prostą. Wymagało spełnienia określonych wymogów formalnych i merytorycznych.

W pierwszej kolejności należało złożyć starostwu stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi legitymację szlachecką danego rodu.

Następnie następowała weryfikacja i potwierdzenie autentyczności dostarczonych materiałów. Dopiero po jej pozytywnym zakończeniu dokonywano wpisu do Księgi.

Znaczenie Księgi Szlachetnie Urodzonych dla genealogii

Księga Szlachetnie Urodzonych stanowi nieocenione źródło dla badaczy genealogii, heraldyki oraz historii rodu.

Zawiera ona szczegółowe dane na temat ponad 13 tysięcy polskich rodów szlacheckich. Pozwala więc odtworzyć ich genealogię, począwszy od XV wieku.

Dzięki informacjom z Księgi możliwe jest także sporządzenie drzewa genealogicznego konkretnej rodziny. W wielu przypadkach pozwala to dotrzeć do jej średniowiecznych korzeni. Jest więc bezcennym źródłem do badań nad własną historią rodu.

Poszukiwanie przodków

Z pomocą Księgi Szlachetnie Urodzonych można ustalić imiona, herby oraz pochodzenie terytorialne swoich przodków. Pozwala to lepiej poznać swoje szlacheckie korzenie.

Umożliwia również stworzenie graficznego drzewa genealogicznego, na którym umieszcza się wszystkich znanych członków rodu. Takie drzewo pozwala śledzić historię rodziny na przestrzeni pokoleń.

Dzięki takiemu źródłu, jak Księga Szlachetnie Urodzonych, identyfikacja przodków staje się łatwiejsza i bardziej jednoznaczna.

Podsumowanie

W powyższym artykule przedstawiliśmy historię, zawartość oraz znaczenie Księgi Szlachetnie Urodzonych. Jest to niezwykle cenna pozycja dla każdego, kto interesuje się dziejami polskiej szlachty oraz poszukuje informacji o swoich przodkach.

Mam nadzieję, że z zaciekawieniem przeczytałeś o tym fascynującym zbiorze wpisów dotyczących znamienitych rodów szlacheckich. Myślę, że treści tu zawarte pozwolą Ci lepiej zrozumieć historię i tradycje twojej rodziny.

Jeśli szukasz dodatkowych informacji na temat swoich przodków, zachęcam do skorzystania z zasobów Księgi Szlachetnie Urodzonych. Być może uda Ci się odkryć nowe fakty o twoim rodzie i jego korzeniach!

Mam nadzieję, że artykuł okazał się pomocny w poszerzeniu wiedzy na temat tych niezwykle cennych źródeł historycznych. Zachęcam do dalszych poszukiwań!

Najczęstsze pytania

Księga Szlachetnie Urodzonych (Metryka Koronna) to spis polskich rodów szlacheckich założony w XV wieku. Zawiera informacje dotyczące herbów, genealogii oraz majętności ponad 13 tysięcy rodzin arystokratycznych i ziemiańskich.

Wpis do Księgi potwierdzał szlachectwo danej osoby oraz gwarantował jej odpowiedni status społeczny i polityczny. Chronił także przed utratą majątku oraz dawał prawo do sprawowania urzędów i mandatu poselskiego.

Oryginalna Księga trafiła pod koniec XVII wieku do Archiwum Koronnego w Warszawie. Po rozbiorach znalazła się na terenie Rosji w archiwum Ministerstwa Sprawiedliwości w Petersburgu.

Księga jest cennym źródłem dla badaczy genealogii. Znajdziemy w niej szczegóły na temat przodków, dat urodzeń, zgonów i małżeństw przedstawicieli poszczególnych rodów.

Obecnie Księga nie pełni już funkcji oficjalnego rejestru szlachty. Jednak w 1988 roku wznowiono ją symbolicznie, tworząc 3 tomy Nowej Księgi Szlachty Polskiej.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Odkryj fascynujący świat Ewarysta i jego niezwykłe przygody
 4. Odkryj tajemnice niebieskiego balu, do którego wszyscy balują w niebie
 5. Odkryj Najpiękniejsze Pieśni na Zmartwychwstanie - Twoja Muzyka na Wielkanoc
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły