Odkryj tajemnice Przemienienia na Górze Tabor – Zrozumienie biblijnej historii

Odkryj tajemnice Przemienienia na Górze Tabor – Zrozumienie biblijnej historii
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 8 min.

Przemienienie na Górze Tabor to jedno z najbardziej tajemniczych i fascynujących wydarzeń zapisanych na kartach Ewangelii. Podczas gdy Jezus modlił się w otoczeniu najbliższych uczniów, Piotra, Jakuba i Jana, jego postać jaśnieje nadprzyrodzonym blaskiem. Towarzyszy temu głos z nieba, który potwierdza mesjańską godność Chrystusa. To niezwykłe objawienie boskiej chwały zapowiada czekającą Jezusa mękę, śmierć i zmartwychwstanie, a także ukazuje apostołom przedsmak Królestwa niebieskiego.

Kluczowe wnioski:
 • Przemienienie ukazuje prawdziwą tożsamość Jezusa jako Syna Bożego.
 • Świadkami cudu byli wybrani uczniowie, którzy mieli głosić Dobrą Nowinę.
 • Z nieba odezwał się głos Ojca: „To jest mój Syn umiłowany”.
 • Wydarzenie zapowiadało zbawczą mękę Chrystusa i Jego chwalebne zmartwychwstanie.
 • Przemienienie dało apostołom przedsmak przyszłej chwały Królestwa Bożego.

Jezus jaśnieje chwałą na Górze Przemienienia

Przemienienie Pana Jezusa na Górze Tabor to jedno z najbardziej tajemniczych i niezwykłych wydarzeń opisanych na kartach Ewangelii. Wszystko działo się sześć dni po tym, jak Jezus obwieścił uczniom, że musi iść do Jerozolimy, wiele wycierpieć, zostać zabity i trzeciego dnia zmartwychwstać. Na Górze Tabor w Galilei Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana. Kiedy się modlili, nagle Jezus "rozpromienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło" (Mt 17,1-2).

To niezwykłe przemienienie ukazało boską chwałę Syna Bożego ukrytą pod ludzką powłoką. Na krótką chwilę Jezus pozwolił zajaśnieć swojej mesjańskiej godności i boskiemu majestatowi. Świadkami cudu byli wybrani apostołowie Piotr, Jakub i Jan. To oni później mieli głosić Ewangelię i dawać świadectwo o tym, kim był ich Mistrz.

Nadprzyrodzony blask i głos z nieba

Ewangeliści starają się opisać nadprzyrodzone zjawiska, których doświadczyli apostołowie na Górze Przemienienia. Białe szaty lśniące jak światło, promieniująca twarz - to symboliczne wskazania na boską chwałę i majestat Chrystusa. Doświadczenie Przemienienia musiało wywrzeć ogromne wrażenie na świadkach. Nie dziwią słowa Piotra: "Panie, dobrze, że tu jesteśmy". Chciał jak najdłużej trwać w tej niezwykłej atmosferze objawienia (Mt 17,4).

Świadkowie niezwykłego wydarzenia na Taborze

Z opisów ewangelicznych Przemienienia wynika, że obok Pana Jezusa i trzech apostołów byli obecni także prorocy Starego Testamentu - Mojżesz i Eliasz. Rozmawiali oni z Jezusem o Jego męce, która miała wypełnić się w Jerozolimie. Ta dyskusja ukazuje ścisły związek między ST a NT, pokazuje że Chrystus jest wypełnieniem proroctw i zapowiedzi mesjańskich.

Pojawienie się Mojżesza i Eliasza obok Jezusa symbolicznie ukazuje ciągłość działania Boga w historii zbawienia. Syn Boży nie przychodzi Zakon znieść ale wypełnić. Rola proroków ST dobiegła końca, wraz z Chrystusem nadchodzi nowy etap objawienia.

"A głos z obłoku mówił: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!" (Mk 9,7)

Słowa te nawiązują do głosu, który rozległ się podczas chrztu Jezusa w Jordanie. Ojciec Niebieski jeszcze wyraźniej objawia teraz boską godność Syna i potwierdza Jego mesjańską rolę.

Motyw góry w Biblii

W Starym Testamencie góry często stanowiły miejsce szczególnych spotkań człowieka z Bogiem, objawienia Jego woli (np. Mojżesz na Synaju) czy przymierza (Przymierze z Noem po potopie). Podobnie w Nowym Testamencie - ważne wydarzenia rozgrywają się właśnie na górze: Kazanie na Górze, modlitwa Jezusa na Górze Oliwnej, Wniebowstąpienie, ukrzyżowanie na Golgocie. Przemienienie wpisuje się w tę symbolikę - to kolejny moment objawienia się Boga, tym razem w osobie Jezusa Chrystusa.

Góra Tabor Wysokość: 588 m n.p.m.
Położenie Północna część Izraela, Galilea

Czytaj więcej: Odkryj niezwykłe nauki Ewangelisty z Lwem i zmień swoje życie

Głos z nieba potwierdza boskość Chrystusa

Kluczowym momentem opisanego w Ewangeliach wydarzenia Przemienienia był głos, który rozległ się z obłoku: "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!". Był to głos samego Boga Ojca, potwierdzający mesjańską godność Jezusa i dający świadectwo, że to właśnie On jest oczekiwanym od wieków Zbawicielem.

Te słowa musiały zrobić ogromne wrażenie na apostołach i umocnić ich wiarę. Piotr, Jakub i Jan byli bezpośrednimi świadkami cudu Przemienienia, słyszeli głos z nieba - to doświadczenie na zawsze zapadło w ich pamięć i serca. Później, głosząc Ewangelię, mogli dać autentyczne świadectwo o tym niezwykłym wydarzeniu objawiającym prawdziwą tożsamość ich Mistrza - Syna Bożego.

Przemienienie zapowiada mękę i zmartwychwstanie

Odkryj tajemnice Przemienienia na Górze Tabor – Zrozumienie biblijnej historii

Według Ewangelii podczas Przemienienia Jezus rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem właśnie o swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu, które miały wkrótce nastąpić. Wskazuje to, że wydarzenia na Górze Tabor były zapowiedzią Paschy Chrystusa i Jego odkupieńczej ofiary za grzechy ludzkości.

Blask i chwała objawiona przez Boga na Taborze kontrastują z cierpieniami i upokorzeniem, które czekały Jezusa w Jerozolimie. Ale Jezus przyjmuje zbawczy plan Ojca - godzi się na mękę, aby potem dokonało się zmartwychwstanie.

Dzięki temu dialogowi apostołowie zrozumieli, że mesjańska misja Jezusa będzie wiodła przez cierpienie i śmierć do ostatecznego tryumfu i chwały. Sami też musieli nauczyć się tej ewangelicznej logiki krzyża, która prowadzi do zmartwychwstania.

Apostołowie doświadczają chwały Królestwa

Cudowne wydarzenia na Górze Przemienienia pozwoliły apostołom doświadczyć przedsmaku przyszłej chwały Królestwa Bożego. Przez chwilę zobaczyli swojego Mistrza w boskim majestacie i blasku, słyszeli głos Ojca potwierdzający Jego godność. Towarzyszyli temu prorocy Starego Testamentu - Mojżesz i Eliasz, których obecność podkreśla ciągłość historii zbawienia.

To wyjątkowe doświadczenie umocniło wiarę uczniów i pozwoliło im lepiej zrozumieć mesjańską misję Chrystusa. Dane im było zobaczyć promień przyszłej chwały - zapowiedź zmartwychwstania, wniebowstąpienia i paruzji, kiedy to wszyscy sprawiedliwi dostąpią udziału w Królestwie Bożym.

Objawienie mesjańskiej godności Jezusa

Kluczowym przesłaniem wydarzeń na Górze Tabor jest objawienie prawdziwej tożsamości Jezusa jako Syna Bożego i Mesjasza. Przez krótką chwilę ukazał On apostołom swoją boską chwałę - jaśniejącą twarz i białe szaty symbolizują blask i majestat Chrystusa jako wcielonego Boga. Do tego dochodzi głos z nieba, w którym Bóg Ojciec potwierdza Jego godność.

Dla apostołów, którzy codziennie widzieli Jezusa po ludzku, zmęczonego wędrówkami, to doświadczenie musiało być ogromnym wstrząsem. Zrozumieli, że ich Mistrz to nie tylko cudotwórca i nauczyciel, ale Syn Boży, Zbawiciel świata. Tę prawdę mieli głosić wszystkim narodom.

 • Przemienienie objawiło prawdziwą tożsamość Chrystusa jako wcielonego Boga.
 • Wydarzenie umocniło wiarę apostołów i przygotowało ich do głoszenia Ewangelii.

Podsumowanie

Przemienienie Pana Jezusa na Górze Tabor to absolutnie kluczowe wydarzenie, rzucające nowe światło na Jego tożsamość i misję. Przez chwilę zajaśniał w pełni boskiej chwały, potwierdzonej dodatkowo głosem samego Boga Ojca. Dla trzech wybranych apostołów musiał to być wstrząsający moment, który na zawsze odmienił ich postrzeganie Mistrza.

To objawienie Syna Bożego wskazywało też na sens Jego przyszłych cierpień i śmierci, które miały doprowadzić do chwalebnego zmartwychwstania. Przemienienie stanowi więc klucz do zrozumienia mesjańskiej misji Jezusa i logiki krzyża, która prowadzi do pełni życia w Bogu.

Dla nas dzisiaj Przemienienie może być umocnieniem wiary i nadziei. Przypomina, że za doczesnością kryje się głębsza duchowa rzeczywistość - że jesteśmy powołani do udziału w życiu samego Boga i jego Królestwie. Jeśli podążamy za Chrystusem, to czeka nas ostateczne przemienienie i uwielbienie.

Mamy więc patrzeć w przyszłość z nadzieją - ale i tu, na ziemi naśladować Jezusa, pozwolić przemieniać swoje serca, by coraz bardziej jaśnieć Jego światłem wobec innych. Bo jak mówi św. Paweł: „My wszyscy z odsłoniętą twarzą, wpatrując się w jasność Pańską, zostajemy przemieniani w Jego podobieństwo”.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Odkryj fascynujący świat Ewarysta i jego niezwykłe przygody
 4. Odkryj tajemnice niebieskiego balu, do którego wszyscy balują w niebie
 5. Odkryj Najpiękniejsze Pieśni na Zmartwychwstanie - Twoja Muzyka na Wielkanoc
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły