Odkryj Tajemnice Św. Jana od Krzyża - Hiszpański Mistyk i Doktor Kościoła

Odkryj Tajemnice Św. Jana od Krzyża - Hiszpański Mistyk i Doktor Kościoła
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 7 min.

Św. Jan od Krzyża to jedna z najbardziej fascynujących postaci w historii mistycyzmu chrześcijańskiego. Ten hiszpański karmelita żyjący w XVI wieku pozostawił po sobie bogatą spuściznę duchową, na którą składają się traktaty mistyczne, wiersze oraz relacje z jego niezwykłych doświadczeń kontemplacyjnych. W swoich dziełach św. Jan analizuje etapy życia duchowego i omawia praktyki, które według niego prowadzą do zjednoczenia z Bogiem. Choć jego nauka jest głęboko zakorzeniona w tradycji Kościoła, to jednocześnie odznacza się świeżością i oryginalnością. Dlatego św. Jan od Krzyża do dziś pozostaje ważnym punktem odniesienia dla tych, którzy pragną pogłębić swoje życie modlitewne.

Kluczowe wnioski:
 • Św. Jan od Krzyża był hiszpańskim mistykiem i reformatorem zakonu karmelitów.
 • Pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką na temat życia kontemplacyjnego.
 • Opisał drogę do zjednoczenia z Bogiem poprzez oczyszczenie zmysłów i ducha.
 • Jego nauka, choć osadzona głęboko w tradycji, odznacza się oryginalnością.
 • Jest jednym z doktorów Kościoła i ważną postacią w mistyce chrześcijańskiej.

Nauki św. Jana od Krzyża o kontemplacji

Św. Jan od Krzyża jest uznawany za jednego z największych mistyków w historii Kościoła katolickiego. W swoich pismach wiele miejsca poświęcał zagadnieniu kontemplacji – modlitwie mistycznej, w której umysł i serce człowieka kierują się w stronę Boga.

Według św. Jana kontemplacja to stan, w którym człowiek wycisza zmysły i potrzeby ciała, by móc skupić się jedynie na obecności Boga. Święty określa ją mianem „prostego spojrzenia na prawdę”. Kontemplacja wymaga oczyszczenia zmysłów i uczuć z wszelkich przeszkód, które mogą rozproszyć naszą uwagę. Oczyszczenie pomaga otworzyć serce na Bożą obecność i miłość.

Etapy kontemplacji w ujęciu św. Jana

Według św. Jana kontemplacja ma kilka poziomów „głębi”. Na początkowym etapie człowiek uświadamia sobie obecność Boga poprzez kontemplację stworzeń i piękna świata. Stopniowo jednak pragnie coraz głębszej relacji, aż do całkowitego zjednoczenia.

Ostatecznym celem jest dojście do tak zwanego „zaślubin duchowych”, kiedy dusza całkowicie łączy się z Bogiem poprzez kontemplację. Święty tłumaczy, że jest to wyjątkowy stan mistycznej ekstazy, w której nic już nie jest w stanie oderwać uwagi kontemplującego od miłosnego spojrzenia na Boga.

Poezja mistyczna św. Jana od Krzyża

Św. Jan od Krzyża znany jest również jako wybitny poeta mistyczny. Jego wiersze odzwierciedlają doświadczenie duchowe i są pełne głębokich, symbolicznych obrazów. Najbardziej znanymi dziełami poetyckimi św. Jana są „Żywy płomień miłości” oraz „Ciemna noc”.

W swojej poezji święty posługuje się językiem miłości i zalotów, by oddać relację duszy z Bogiem. Przedstawia on etapy zbliżania się do Boga jako drogę ku mistycznemu zaślubinowi. Według niego kontemplacja przemienia człowieka, pozwala mu dostrzec prawdziwe piękno rzeczywistości. W wierszach św. Jana odnajdujemy zarówno motywy cierpienia związanego z oczyszczeniem duszy, jak i radości płynącej z obcowania z Bogiem.

Bądź pozdrowiona, żywa krynico,
Jeśli w twe wnętrze nie zapuściło się błoto!

Ten krótki fragment utworu „Żywy płomień miłości” pokazuje charakterystyczny, poetycki język św. Jana w jego mistycznych pieśniach.

Czytaj więcej: Odkryj Płacz Duszy nad Cierpiącym Jezusem - Zrozumieć Kontekst i Znaczenie

Reforma zakonu karmelitańskiego przez św. Jana

Historia życia św. Jana od Krzyża nierozerwalnie wiąże się z reformą zakonu karmelitów, której był współzałożycielem. W drugiej połowie XVI wieku, za przyzwoleniem papieża, Jan zreformował regułę zakonną, przywracając karmelitom surowszy, kontemplacyjny tryb życia.

Jan wraz ze św. Teresą z Ávili dokonał podziału na dwie odrębne gałęzie karmelitów: pierwszych, którzy pozostali przy dotychczasowym, złagodzonym trybie życia oraz drugich (bosych karmelitów), którzy przestrzegali surowszej reguły, nakazującej całkowite ubóstwo, pokutę i kontemplację.

Przeciwności związane z reformą

Reforma św. Jana spotkała się też z oporem ze strony części braci karmelitańskich. Kiedy Jan rozpoczął tworzenie nowych klasztorów w duchu surowszej reguły, został nawet uwięziony na kilka miesięcy przez przeciwników odnowy. Pomimo przeciwności kontynuował jednak swoją misję. Dziś uchodzi za jednego z największych odnowicieli życia zakonnego w Kościele.

Jan od Krzyża o oczyszczeniu duszy

Odkryj Tajemnice Św. Jana od Krzyża - Hiszpański Mistyk i Doktor Kościoła

Kolejnym kluczowym tematem w nauce św. Jana od Krzyża jest zagadnienie oczyszczenia duszy człowieka na drodze do mistycznego zjednoczenia z Bogiem. Święty przedstawia je jako mozolny proces, który jednak przynosi wielką radość.

 • Oczyszczenie według św. Jana polega najpierw na uwolnieniu zmysłów z niewłaściwych przywiązań, które rozpraszają uwagę i nie pozwalają skupić się na Bogu.
 • Kolejnym etapem jest oczyszczenie ducha z niewłaściwych uczuć, pragnień i skłonności egoistycznych oraz pozbycie się nieuporządkowanej miłości własnej.

To bolesny proces „umierania dla siebie”, ale konieczny, by móc później zjednoczyć się z Bogiem. Św. Jan podkreśla jednak, że ostatecznie przynosi ono wielką wolność wewnętrzną i radość.

Mistycyzm św. Jana od Krzyża a tradycja Kościoła

Choć duchowość i mistycyzm św. Jana od Krzyża są niezwykle głębokie i oryginalne, to jednocześnie mocno osadzone są w nauce Kościoła katolickiego. Jan był nie tylko wizjonerem życia contemplacyjnego, ale też mistrzem łączącym kontemplację z zaangażowaniem aktywnym.

W swoich pismach często odwoływał się do Biblii, pism Ojców Kościoła i wielkich mistyków średniowiecznych, takich jak św. Bernard z Clairvaux czy św. Bonawentura. Podkreślał znaczenie sakramentów, modlitwy kościelnej i życia wspólnotowego jako źródeł życia duchowego. Tym samym wpisywał swoją koncepcję na nowo Karmelu w główny nurt tradycji Kościoła.

Jan od Krzyża jako doktor mistyki

W 1926 roku św. Jan od Krzyża został ogłoszony przez Kościół katolicki Doktorem Mistycznym (obok św. Teresy z Ávili). Tytuł ten przyznaje się świętym, których nauka w sposób szczególny przyczynia się do rozwoju życia kontemplacyjnego i mistyki.

Jan od Krzyża swoją głębią duchową, doświadczeniem mistycznym i mądrością zyskał w Kościele miano mistrza kontemplacji. Jego dzieła stanowią nieoceniony wkład w rozwój teologii duchowości i są lekturą obowiązkową dla wszystkich pragnących pogłębić życie wewnętrzne.

Św. Jan pokazał, że kontemplacja nie jest ucieczką od świata, lecz przeciwnie – pozwala lepiej rozpoznać Boże działanie w otaczającej nas rzeczywistości. Dlatego jego pisma po dziś dzień stanowią natchnienie dla wielu szukających Boga chrześcijan.

Podsumowanie

Drogi Czytelniku, w powyższym artykule staraliśmy się przybliżyć niezwykłą postać św. Jana od Krzyża. Ten hiszpański mistyk i reformator zakonu karmelitów pozostawił bogatą spuściznę, która do dziś stanowi skarbnicę mądrości dla poszukujących Boga chrześcijan.

Próbowaliśmy zarysować główne wątki nauki św. Jana – jego koncepcję życia kontemplacyjnego, etapów zjednoczenia mistycznego z Bogiem, a także rolę w odnowie zakonu Karmelu. Poruszyliśmy też kwestię jego niezwykłych, pełnych głębokich obrazów wierszy, w których opisywał swoje doświadczenia w drodze do świętości.

Mam nadzieję, że ten artykuł pozwolił Ci lepiej poznać i zrozumieć duchowość tego wyjątkowego mistrza życia wewnętrznego. Jeśli pragniesz pogłębić tę tematykę, zachęcam do sięgnięcia po pisma samego św. Jana od Krzyża – są one nieocenionym źródłem mądrości i inspiracji.

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi odnośnie artykułu, zapraszam do kontaktu. Chętnie porozmawiam o tym niezwykłym Doktorze Mistyki, jakim był i pozostaje św. Jan od Krzyża.

Najczęstsze pytania

Św. Jan od Krzyża (1542-1591) był hiszpańskim mistykiem, poetą i reformatorem zakonu karmelitów. Wraz ze św. Teresą z Ávili dokonał odnowy reguły zakonnej, zakładając zreformowany zakon karmelitów bosych. Jako teolog i mistrz życia duchowego pozostawił po sobie bogatą spuściznę pisarską.

Św. Jan analizował zagadnienia związane z życiem kontemplacyjnym – etapy zjednoczenia mistycznego z Bogiem, oczyszczenie zmysłów i ducha jako droga do kontemplacji, stany modlitwy mistycznej. Poruszał też tematykę miłości i zaślubin duszy z Chrystusem.

Za głębię swojej duchowości i niezwykły wkład w rozwój teologii mistycznej św. Jan został ogłoszony przez Kościół katolicki Doktorem Mistyki. Jego nauka stanowi do dziś fundament wiedzy o życiu kontemplacyjnym.

Do najważniejszych dzieł św. Jana należą: „Droga na Górę Karmel”, „Noc ciemna”, „Żywy płomień miłości”, „Pieśń duchowa”. Większość z nich dostępna jest w tłumaczeniu na język polski i wydana przez wydawnictwa katolickie.

Oprócz lektury pism samego św. Jana, tematykę tę pogłębiają publikacje współczesnych autorów z dziedziny teologii duchowości, a także życiorysy i opracowania poświęcone postaci Świętego.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Zapoznaj się z historią i kultem św. Eustachego - rzymskiego męczennika
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły