Odkryj tajemnice życia św. Szczepana - ciekawostki i nieznane fakty

Odkryj tajemnice życia św. Szczepana - ciekawostki i nieznane fakty
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski21.11.2023 | 9 min.

Szczepan święty to postać, o której wiemy niewiele, mimo że odegrała niezwykle ważną rolę we wczesnym chrześcijaństwie. Był pierwszym męczennikiem, a jego heroiczna śmierć nadała wiarze wyznawców Chrystusa nowy, głębszy wymiar. W niniejszym artykule postaramy się odkryć wiele nieznanych ciekawostek i faktów z życia św. Szczepana, aby lepiej zrozumieć tę nietuzinkową postać. Poznamy okoliczności jego nawrócenia, drogę do godności diakona, a także szczegóły procesu i wyroku śmierci. Dowiemy się również, dlaczego Szczepan jest patronem diakonów i jakimi cudami wsławił się po śmierci. Zapraszamy do fascynującej lektury!

Kluczowe wnioski:
 • Św. Szczepan był pierwszym męczennikiem chrześcijaństwa, co miało ogromne znaczenie dla wczesnego Kościoła.
 • Zanim został diakonem, Szczepan był Żydem i nosił imię Szaweł.
 • Według legendy po śmierci z nieba spadł deszcz róż, a zwłoki Szczepana zabłysły blaskiem.
 • Relikwie św. Szczepana przechowywane są m.in. w Watykanie i w Budapeszcie.
 • Szczepan święty uznawany jest za patrona kamieniarzy, kowali, diakonów i dzieci.

Kim był Szczepan święty i skąd pochodził?Szczepan święty i skąd pochodził?

Święty Szczepan jest postacią dobrze znaną w tradycji chrześcijańskiej, jednak wiele szczegółów z jego życia owianych jest legendą. Urodził się prawdopodobnie w I wieku naszej ery w Jerozolimie lub jej okolicach. Pochodził z rodziny żydowskiej, nosił wówczas imię Szaweł i posługiwał się językiem greckim. Nie wiemy dokładnie kim byli jego rodzice, ani jakie było jego wykształcenie. Pewne jest natomiast, że już we wczesnej młodości zapoznał się z naukami Jezusa i bardzo szybko stał się jednym z gorliwszych Jego zwolenników.

Szczepan odznaczał się niezwykłą mądrością, elokwencją i głęboką wiarą, dzięki czemu cieszył się dużym szacunkiem we wczesnochrześcijańskiej gminie jerozolimskiej. Apostołowie dostrzegli jego talenty i mianowali go jednym z siedmiu diakonów, których zadaniem była pomoc przy rozdawaniu jałmużny. Tym samym Szczepan stał się pierwszym diakonem w historii Kościoła.

Pochodzenie i działalność Szczepana

Według niektórych historyków, Szczepan mógł wywodzić się z diaspory żydowskiej w Egipcie, a do Jerozolimy przybył jako pielgrzym lub emigrant. Inni badacze wskazują, że mógł się urodzić na terenie samej Palestyny, być może w Jerozolimie.

Jako diakon Szczepan zasłynął z działalności charytatywnej oraz umiejętności przekonywania do wiary w Chrystusa zarówno Żydów, jak i pogan mieszkających w Ziemi Świętej. Jego kazania były niezwykle popularne i przemawiały do wyobraźni słuchaczy. Niestety, taka działalność wzbudziła zazdrość i gniew ortodoksyjnych Żydów.

Szczepan święty - nieznane fakty z życia - nieznane fakty z życia

Choć Szczepan święty jest postacią doskonale znaną, istnieje wiele nieznanych faktów i ciekawostek z jego życia. Na przykład mało kto wie, że zanim przyjął chrzest nosił imię Szaweł i posługiwał się biegle językiem greckim. Był też niezwykle utalentowanym mówcą - jego płomienne kazania przyciągały rzesze słuchaczy zafascynowanych oratorskim talentem Szczepana.

Co ciekawe, nim został diakonem Szczepan święty prawdopodobnie odbył liczne podróże po basenie Morza Śródziemnego. Być może dotarł nawet do Rzymu lub Afryki Północnej! Te wędrówki pozwoliły mu zetknąć się z wieloma religiami i filozofiami tamtych czasów.

Nauki Chrystusa poruszyły go jednak najmocniej i na zawsze odmieniły jego życie.

Kolejną ciekawostką jest fakt, że Szczepan jako pierwszy diakon Kościoła odegrał kluczową rolę w niesieniu pomocy ubogim oraz organizacji wczesnej gminy chrześcijańskiej. Jego praca charytatywna oraz zdolności organizacyjne budziły podziw współwyznawców.

Czytaj więcej: Odkryj tajemnice życia świętego Ludwika - Niewiarygodne fakty i historia

Dlaczego Szczepan święty jest patronem diakonów?Szczepan święty jest patronem diakonów?

Święty Szczepan cieszy się mianem patrona diakonów, ponieważ jako pierwszy otrzymał w Kościele rangę diakona. Wybór Szczepana nie był przypadkowy - już wcześniej wyróżniał się wśród chrześcijan charyzmatem, elokwencją i głęboką wiarą. Gdy tylko Apostołowie postanowili powołać diakonów, aby pomagali w posłudze ubogim, Szczepan był oczywistym kandydatem.

Jako diakon Szczepan święty wypełniał sumiennie swoje obowiązki - rozdawał jałmużnę, opiekował się chorymi i potrzebującymi, a także głosił Słowo Boże, nawracając zarówno Żydów, jak i pogan. Dawał przykład pobożności, prostoty i odwagi w wyznawaniu Chrystusa. Dlatego też po męczeńskiej śmierci został uznany za idealny wzór do naśladowania dla wszystkich diakonów.

Data męczeńskiej śmierci 26 grudnia 36 roku
Miejsce śmierci Jerozolima
Przyczyna śmierci Ukamienowanie

Co więcej, Szczepan święty swoją postawą w godzinie próby dał przykład, jak diakoni powinni bronić swojej wiary i pozostać jej wiernymi aż do końca. Dlatego też często przedstawia się go w ikonografii z kamieniami - narzędziami jego męczeństwa, które paradoksalnie stały się symbolami jego chwały.

Jakie cuda przypisuje się Szczepanowi świętemu?Szczepanowi świętemu?

Odkryj tajemnice życia św. Szczepana - ciekawostki i nieznane fakty

Szczepanowi świętemu tradycja przypisuje liczne cuda, które miały miejsce już za jego życia, ale przede wszystkim po śmierci. Jak głosi legenda, podczas kamienowania na twarzy Szczepana widoczne było promieniejące światło, a on sam modlił się o przebaczenie dla swoich prześladowców. Według niektórych źródeł, gdy skonał, rozstąpiły się niebiosa i tłumy aniołów zabrały jego duszę do nieba.

Po śmierci ciało Szczepana świętego zostało porzucone bez pogrzebu, jednak jak podają Dzieje Apostolskie, wierni potajemnie je zabrali i pochowali. W miejscu tym zaczęły dziać się uzdrowienia chorych i niewidomych. Z kolei nad grobem świętego Szczepana w Jerozolimie spadł deszcz róż, a jego relikwie zaczęły emanować cudownym zapachem.

Wśród cudów przypisywanych Szczepanowi świętemu wymienia się również ugaszenie pożaru młyna we Włoszech czy uzdrowienie sparaliżowanego w Rzymie. Święty miał także ukazywać się wiernym we śnie i pomagać tym, którzy prosili go o wstawiennictwo u Boga.

Jak wyglądała męczeńska śmierć Szczepana świętego?Szczepana świętego?

Śmierć świętego Szczepana była wyjątkowo okrutna. Został on ukamienowany przez rozwścieczony tłum Żydów, którzy oskarżyli go o bluźnierstwa wobec Mojżesza i Boga. Egzekucja odbyła się poza murami Jerozolimy, a jej dokładny przebieg znamy dzięki relacji świadka - św. Pawła (wówczas noszącego jeszcze imię Szaweł).

Według opisu, Szczepan święty został wywleczony za miasto, po czym rozpoczęło się barbarzyńskie ukamienowanie. Święty klęczał i głośno modlił się do Jezusa, prosząc o przyjęcie jego ducha. W pewnym momencie powiedział, że widzi otwarte niebiosa i Syna Bożego po prawicy Ojca. Rozwścieczeni faryzeusze rzucili się na niego, powalili na ziemię, po czym dobijali kamieniami. Święty Szczepan oddał ducha ok. 36 roku naszej ery.

 • Szczepan zginął ukamienowany za wyznawanie Chrystusa.
 • Jego egzekucja odbyła się poza murami Jerozolimy.

Ta okrutna egzekucja nie zdołała jednak złamać ducha Szczepana. Do końca wyznawał wiarę w Jezusa, wybaczył swoim oprawcom i w godzinę śmierci doświadczył mistycznej łączności z Bogiem. Dlatego Kościół oddaje mu cześć jako pierwszemu męczennikowi - wzorowi męstwa i wytrwałości.

Jakie relikwie Szczepana świętego przetrwały do dzisiaj?Szczepana świętego przetrwały do dzisiaj?

Choć ciało świętego Szczepana zostało porzucone przez oprawców bez pogrzebu, to uczniowie Chrystusa potajemnie je zabrali i pochowali w Jerozolimie. Niedługo potem relikwie Szczepana świętego w tajemniczych okolicznościach trafiły do Konstantynopola, prawdopodobnie ofiarowane cesarzowi bizantyjskiemu przez patriarchę Jerozolimy.

W 415 roku część relikwii Szczepana świętego dotarła na wyspę Majorkę, a w VII wieku kilka kości zostało przewiezionych do Rzymu i złożonych w bazylice San Lorenzo Fuori le Mura. Od tej pory słynęły one z licznych cudów i uzdrowień. W późniejszych wiekach relikwie świętego trafiły także na Węgry i do Niemiec.

Obecnie największą część relikwii Szczepana świętego przechowuje się w specjalnej kaplicy w bazylice na Węgrzech. Mniejsze fragmenty znajdują się też m.in. w katedrze w Wiedniu i bazylice św. Piotra w Rzymie.

Podsumowanie

Przedstawiona historia świętego Szczepana ukazuje niezwykłą odwagę i wiarę pierwszego męczennika chrześcijaństwa. Choć o jego życiu niewiele wiemy, to przykład heroicznej śmierci w obronie wyznawanych ideałów na zawsze zapisał go w panteonie świętych Kościoła.

Szczepan, pierwotnie zwany Szaweł, porzucił judaizm na rzecz nauk Chrystusa, za co spotkała go okrutna kara. Jednak mimo cierpienia, zachował do końca pokój ducha, wybaczył katom i zgodził się przyjąć palmy męczeństwa. Tym samym dał przykład innym wyznawcom.

Dziś Szczepan jawi się jako patron diakonów, ale też ludzi ciężkiej pracy. Jego relikwie, czczone od wieków, przypominają o potędze wiary, która pozwala przetrwać najstraszliwsze doświadczenia. A historia pierwszego męczennika na zawsze pozostanie symbolem męstwa i niezłomności ducha w obliczu prześladowań.

Mam nadzieję, że lektura tego artykułu pozwoliła Ci, drogi Czytelniku, choć trochę lepiej poznać tę wyjątkową postać z początków chrześcijaństwa. A przykład Szczepana niechaj umacnia Twą wiarę i determinację!

Najczęściej zadawane pytania

Święty Szczepan to pierwszy męczennik chrześcijaństwa. Urodził się w I wieku n.e. w Palestynie, jako Żyd o imieniu Szaweł. Po nawróceniu na chrześcijaństwo został jednym z pierwszych diakonów i zasłynął z działalności charytatywnej oraz głoszenia Ewangelii. Zginął ukamienowany około 36 roku n.e. za publiczne wyznawanie wiary w Jezusa.

Jako jeden z pierwszych siedmiu diakonów wybranych przez Apostołów, Szczepan jest uznawany za pierwszego diakona w historii Kościoła. Sumiennie wypełniał swoje obowiązki opiekuńcze i duszpasterskie, dając przykład pobożności i oddania sprawie ubogich. Jego męczeńska śmierć sprawiła, że stał się wzorem cnót dla wszystkich późniejszych diakonów.

Według tradycji podczas męczeństwa Szczepana na jego twarzy jaśniało światło, a on sam modlił się o przebaczenie dla oprawców. Po śmierci pojawiły się legendy o deszczu róż w miejscu jego pochówku oraz cudownych uzdrowieniach za jego wstawiennictwem. Relikwie świętego również miały słynąć licznymi cudami i emanować niezwykłą wonnością.

Nie ma pewnych informacji na temat pochodzenia Szczepana. Jedne źródła wskazują, że urodził się w Jerozolimie lub jej okolicach, inne - że przybył do Palestyny z diaspory żydowskiej w Egipcie. Być może wcześniej odbył też podróże po basenie Morza Śródziemnego, docierając nawet do Rzymu czy Afryki Północnej.

Relikwie św. Szczepana przewożono do wielu miejsc w Europie, m.in. na Majorkę, do Rzymu, na Węgry oraz do Niemiec. Obecnie największe fragmenty jego szczątków przechowuje się w specjalnej kaplicy na Węgrzech. Mniejsze relikwiarze znajdują się także w bazylice św. Piotra w Rzymie oraz w katedrze w Wiedniu.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Święty Sebastian: Przeżyj fascynującą historię i dowiedz się więcej o tym świętym.
 3. Zapoznaj się z historią i kultem św. Eustachego - rzymskiego męczennika
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły