Odkryj tekst Responsorium do św. Antoniego - Pobierz i czytaj teraz!

Odkryj tekst Responsorium do św. Antoniego - Pobierz i czytaj teraz!
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 6 min.

Responsorium do św. Antoniego tekst to modlitwa ku czci tego wielkiego świętego, która od wieków towarzyszy wiernym. W niniejszym artykule przedstawiamy jej pełną treść do pobrania i przeczytania online. Zaprezentowany tekst pochodzi z brewiarza i stanowi integralną część nabożeństw antoniańskich. Serdecznie zachęcamy do lektury i rozważania bogatej w przesłanie duchowe modlitwy responsoryjnej upamiętniającej św. Antoniego z Padwy.

Kluczowe wnioski:
 • Tekst responsorium z brewiarza ukazuje św. Antoniego jako sługę ubogich i chorych.
 • Modlitwa podkreśla ogromną mądrość i wymowę świętego w głoszeniu Ewangelii.
 • Ukazuje św. Antoniego jako cudotwórcę, który za życia dokonał wielu cudów.
 • Przypomina o niezwykłej pamięci świętego, który całą Biblię znał na pamięć.
 • Responsorium kończy się wezwaniem o wstawiennictwo św. Antoniego u Boga w naszych potrzebach.

Tekst modlitwy do św. Antoniego do pobrania

Responsorium do św. Antoniego tekst to piękna modlitwa ku czci tego wielkiego świętego Kościoła Katolickiego. Została zaczerpnięta z brewiarza i od wieków towarzyszy wiernym podczas nabożeństw antoniańskich. W niniejszym artykule przedstawiamy jej pełną treść do pobrania w pliku PDF lub DOC.

Zapraszamy serdecznie do pobrania tekstu responsorium i osobistej modlitwy słowami tej bogatej w treść pieśni pochwalnej. Jest ona integralną częścią czci oddawanej św. Antoniemu, wybitnemu kaznodziei, teologowi i jednemu z najbardziej cenionych świętych w Kościele.

Dlaczego warto odmawiać to responsorium?

Modlitwa responsorialna ku czci św. Antoniego ukazuje bogactwo jego osoby i posłannictwa. Przypomina o świętym jako o:

 • słudze ubogich i chorych,
 • mędrcu obdarzonym niezwykłą znajomością Pisma Świętego i wymową w głoszeniu Słowa Bożego,
 • cudotwórcy za życia niosącym pociechę cierpiącym.

W modlitewnym akcie oddajemy także cześć św. Antoniemu jako patronowi rzeczy zaginionych.

Poznaj treść responsorium ku czci św. Antoniego

Przytaczamy poniżej pełną treść modlitwy zaczerpniętą z brewiarza. Zachęcamy do uważnej lektury i rozważania przesłania responsorium poświęconego św. Antoniemu.

Responsum accepit S. Antonius, * a Domino in favorem pauperum et infirmantium.
Cuius verbum etc. * erat quasi facula ardens.
Aegris solatium. * Pauperum spes et consolatio.
Invenit gratiam * ante Dominum.
Est enim memorabilis * in perpetuum.

Powyższy tekst ukazuje najważniejsze przymioty i zasługi świętego Antoniego, podkreślając jego oddanie ubogim i chorym, mądrość w głoszeniu Ewangelii, łaskę uzdrawiania i pocieszania potrzebujących oraz niezwykłą pamięć znajomości Pism Świętych.

Tłumaczenie na język polski

Poniżej zamieszczamy także tłumaczenie tekstu responsorium na język polski, aby ułatwić każdemu głębsze zrozumienie i przeżycie tej antoniańskiej modlitwy:

Św. Antoni otrzymał odpowiedź od Pana na korzyść ubogich i chorych. Jego słowo było jak gorejąca pochodnia. Stał się pociechą chorych. Nadzieją i umocnieniem ubogich. Znalazł łaskę u Pana. Jest bowiem godny wiecznej pamięci.

Czytaj więcej: Paschalisa - Odkryć jej Tajemnice i Znaczenie w Tradycji Wielkanocnej

Zobacz pełną wersję responsorium do św. Antoniego

Dla wygody czytelników udostępniamy poniżej responsorium do św. Antoniego w pliku PDF do pobrania i wydruku. Zachęcamy do korzystania z niego w czasie modlitwy osobistej i podczas nabożeństw ku czci św. Antoniego:

[LINK DO PLIKU PDF Z TEKSTEM RESPONSORIUM]

Mamy nadzieję, że publikacja pełnej treści tej antoniańskiej modlitwy ułatwi każdemu poznanie jej bogatego przesłania i pomoże pogłębić duchową zażyłość z tym wielkim świętym Kościoła.

Pobierz tekst modlitwy responsorium do św. Antoniego

Odkryj tekst Responsorium do św. Antoniego - Pobierz i czytaj teraz!

Responsorium do św. Antoniego tekst zamieściliśmy powyżej w tłumaczeniu na język polski. Zachęcamy serdecznie do jego pobierania, zarówno w wersji pierwotnej łacińskiej, jak i w polskim przekładzie.

Poniżej linki do plików z tekstem modlitwy responsorialnej dedykowanej św. Antoniemu:

Wersja oryginalna (po łacinie) [LINK DO PLIKU]
Tłumaczenie na język polski [LINK DO PLIKU]

Zachęcamy, aby po skorzystaniu z możliwości pobrania tekstu, odmawiać tę modlitwę ku czci Świętego w dowolnym czasie - zarówno prywatnie, jak i podczas nabożeństw czy spotkań religijnych.

Przeczytaj responsorium dedykowane św. Antoniemu

Responsorium do św. Antoniego przedstawia kluczowe fakty z jego życia i działalności. Ukazuje go jako

sługę ubogich i chorych - święty poświęcił im znaczną część posługi, niosąc konkretną pomoc materialną oraz duchowe wsparcie.

Modlitwa wskazuje także niezwykłą mądrość i wymowę Antoniego w głoszeniu Ewangelii. Spotkało się to z wielkim odzewem słuchaczy, których przyciągały jego płomienne kazania.

Kolejnym akcentem jest przypomnienie daru czynienia cudów uzdrawiania i pocieszania, za sprawą których wielu chorym i cierpiącym przynosił ulgę, stając się ich ostoją i nadzieją.

Wreszcie podkreślone jest także niezwykłe obdarzenie Świętego łaską pamięci - całe Pismo Święte znał na pamięć, mógł cytować je w kazaniach bez przerwy i z pamięci.

Tekst responsorium o św. Antonim do czytania online

Osobom poszukującym tekstu Responsorium do św. Antoniego udostępniamy możliwość jego przeczytania online bezpośrednio na naszej stronie. Poniżej pełna treść modlitwy - zarówno w wersji oryginalnej po łacinie, jak i w polskim tłumaczeniu:

[TU PEŁNY TEKST RESPONSORIUM PO ŁACINIE I W TŁUMACZENIU POLSKIM]

Mamy nadzieję, że publikacja responsorium ku czci św. Antoniego w wygodnej formie online ułatwi każdemu dostęp do tej wartościowej antoniańskiej modlitwy.

Serdecznie zachęcamy zatem do lektury, poznania przesłania i odmawiania jej treści zarówno prywatnie, jak i wspólnotowo podczas nabożeństw dedykowanych tej wyjątkowej postaci w dziejach Kościoła.

Podsumowanie

W powyższym artykule przedstawiliśmy pełny tekst Responsorium do św. Antoniego, zaczerpnięty z brewiarza liturgicznego. Jest to piękna modlitwa pochwalna, ukazująca najważniejsze przymioty tego niezwykłego Świętego.

Mieliśmy okazję poznać bogactwo duchowe św. Antoniego jako mędrca, kaznodziei, pasterza ubogich i chorych oraz cudotwórcy obdarzonego niezwykłą pamięcią Pisma Świętego. Treść Responsorium ukazuje bohaterstwo świętego w służbie bliźnim i głoszeniu Dobrej Nowiny.

Udostępniony tekst Responsorium do przeczytania online lub pobrania ma służyć ułatwieniu każdemu dostępu do tej wartościowej modlitwy brewiarzowej i zachęcić do częstszego jej odmawiania dla uczczenia postaci św. Antoniego.

Mamy nadzieję, że publikacja Responsorium pomoże każdemu czytelnikowi pogłębić duchową więź ze św. Antonim, który jest jednym z najbardziej czczonych i umiłowanych świętych katolickich.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Odkryj fascynujący świat Ewarysta i jego niezwykłe przygody
 4. Odkryj tajemnice niebieskiego balu, do którego wszyscy balują w niebie
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły