Odkryj życie i cuda św. Elżbiety - Patronki w ciekawych faktach

Odkryj życie i cuda św. Elżbiety - Patronki w ciekawych faktach
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 9 min.

Św. Elżbieta Patronka to niezwykła postać, której życie i cuda warto poznać. Była córką węgierskiego króla Andrzeja II i św. Jolanty. Już od najmłodszych lat przejawiała głęboką wiarę i oddanie ubogim. Po ślubie z Ludwikiem, landgrafem Turyngii kontynuowała swoją działalność charytatywną. Zmarła mając zaledwie 24 lata, jednak jej żywot pełen jest wzruszających historii.

Kluczowe wnioski:
 • Św. Elżbieta poświęciła życie niesieniu pomocy głodnym i chorym.
 • Według legend Bóg obdarzył Ją darami uzdrawiania i cudotwórstwa.
 • Do dziś jest czczona jako orędowniczka ubogich i patronka szpitali.
 • Wizerunek św. Elżbiety można spotkać w kościołach na całym świecie.
 • Jej niezwykłe życie jest inspiracją dla wielu ludzi.

Elżbieta wspomaga w potrzebach codziennych

Św. Elżbieta znana jest z niezwykłej hojności i wrażliwości na ludzką biedę. Już za życia rozdała ubogim wszystkie swoje kosztowności, nie dbając o własny luksus. Według legendy, kiedy jej mąż wyjechał, potajemnie rozdawała zamkowe zboże i chleb, by nakarmić głodnych. Kiedy została przyłapana, cudownie w jej płaszczu objawiły się róże zamiast chleba.

Do dziś wierzący modlą się do św. Elżbiety o pomoc w trudnościach codziennego życia - problemach materialnych, chorobach, kłopotach rodzinnych. Jest patronką rodzin, zwłaszcza tych ubogich i rozbitych. Chrześcijanie na całym świecie ufają, że wstawiennictwo św. Elżbiety pomoże im przetrwać ciężkie chwile.

Opieka nad chorymi i ubogimi

Osoby chore i stare również zanoszą swe prośby do św. Elżbiety. Wierzą, że jako patronka chorych i ubogich pomoże im znieść cierpienie oraz uzdrowi z chorób. W sanktuariach ku jej czci nadal zanoszone są podziękowania za otrzymane łaski i uzdrowienia za jej wstawiennictwem.

cuda św. Elżbiety Patronki przywracają wiarę

Niezwykłe zdarzenia z życia św. Elżbiety oraz cuda jakie działy się po jej śmierci przyczyniły się do umocnienia wiary wielu ludzi. Już za życia miała dar uzdrawiania chorych i cudotwórstwa.

Jednym z najbardziej znanych cudów jest wskrzeszenie zmarłego dziecka. Według legendy, kiedy z narażeniem życia niósła chleb głodnym, jej syn zmarł. Gdy wróciła do zamku, żarliwą modlitwą wskrzesiła go z martwych. Ten i inne cuda za jej wstawiennictwem przekonały wielu o prawdziwości wiary.

Nie ma takiej rozpaczy, z której by św. Elżbieta nie potrafiła nas wyprowadzić.

Dla współczesnych ludzi, zwłaszcza tych zagubionych i niewierzących, żywot św. Elżbiety jest dowodem, że wiara czyni cuda. Jej heroiczną miłość bliźniego oraz liczne łaski otrzymane za jej wstawiennictwem napawają nadzieją, że prawdziwa wiara góry przenosi.

Wiara przenosząca góry

Miłość i zaufanie św. Elżbiety do Boga było na tyle wielkie, że za jej wstawiennictwem działy się cuda – chleb na jałmużnę był pomnażany, wskrzeszała umarłych, chodziła po wodzie. Dla wielu ludzi jej wiara przenosząca dosłownie góry jest dowodem na to, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.

Kościół zaliczył św. Elżbietę do grona świętych nie tylko ze względu na jej heroiczne cnoty, ale też liczne cuda za jej wstawiennictwem. Patronka ubogich i chorych po dziś dzień wstawia się u Boga za ludźmi pogubionymi i cierpiącymi.

Czytaj więcej: Święta Pelagia: Poznaj Historię i Cuda Patronki Nawróceń i Pokutników

życie św. Elżbiety pełne poświęcenia dla biednych

Św. Elżbieta już od najmłodszych lat odznaczała się niezwykłym miłosierdziem wobec ubogich i chorych. Choć była księżniczką, całe swoje życie poświęciła służbie biednym. Nie dbała o honory, bogactwa ani wygodne życie na dworze, cały swój czas poświęcając pomocy potrzebującym.

Regularnie opatrywała rany trędowatym, karmiła głodnych, rozdawała jałmużnę biedakom. Według legendy w swoim płaszczu potajemnie wynosiła z zamku jedzenie, by nakarmić żebraków. Gotowa była zaryzykować gniew męża i własne życie, byle tylko pomóc biednym w ich nędzy.

 • Regularnie opatrywała rany trędowatym i głodnym
 • Rozdawała pieniądze i pożywienie ubogim
 • Nie dbała o własny luksus, cały czas poświęcała innym
 • Z narażeniem życia niósł jałmużnę biedakom
 • Została patronką ubogich, chorych i cierpiących

To poświęcenie dla najbardziej potrzebujących sprawiło, że Kościół ogłosił Ją patronką ubogich, chorych, wdów i sierot. Jej heroiczna miłość bliźniego do dziś inspiruje wielu chrześcijan do czynnej pomocy ludziom pogrążonym w niedoli.

relikwie św. Elżbiety Patronki leczą chorych

Odkryj życie i cuda św. Elżbiety - Patronki w ciekawych faktach

Już za życia św. Elżbieta miała dar uzdrawiania i cudotwórstwa. Również po jej śmierci jej relikwie były namaszczane olejami i przykładane do chorych części ciała, co miało przynosić uzdrowienie.

Jednym z najsłynniejszych cudów jest uzdrowienie chorego księcia z gorączki po przyłożeniu relikwiarza ze szczątkami świętej. Od wieków pielgrzymi przybywają do kościołów, gdzie spoczywają jej doczesne szczątki, prosząc o uzdrowienie z różnych chorób i dolegliwości.

Miejsce przechowywania relikwii Św. Elżbiety Sanktuarium Św. Elżbiety w Marburgu
Najsłynniejsze cuda z jej relikwiami Uzdrowienie chorego księcia z gorączki
Patronka chorych, ubogich, wdów, sierot, trędowatych
Wspomnienie liturgiczne 17 listopada

Św. Elżbieta do dziś uchodzi za potężną patronkę chorych i cierpiących. Jej relikwie od wieków słyną z cudownych uzdrowień. Choć minęło już kilka stuleci od jej śmierci, nadal urzeczywistnia się obietnica Chrystusa – „błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

Kult relikwii świętej

W sanktuariach na całym świecie przechowywane są liczne relikwie św. Elżbiety – włosy, fragmenty szaty i kości. Wierni czczą te relikwie, całują je, dotykają chorymi częściami ciała, prosząc o cuda i uzdrowienia. Największym sanktuarium z jej relikwiami jest bazylika św. Elżbiety w Marburgu.

Choć istnieją kontrowersje wokół kultu relikwii, dla wielu jest on przejawem bliskości świętych w chwili potrzeby, zwłaszcza gdy dotykamy ich autentycznych doczesnych szczątków. Pobożność ludowa od zawsze czciła świętych poprzez ich relikwie, a św. Elżbieta należy tu do najbardziej umiłowanych świętych.

Elżbieta daje nadzieję samotnym matkom

Uważa się, że św. Elżbieta szczególną opieką otacza matki samotnie wychowujące dzieci. Według legend po śmierci jej męża, krewni odebrali jej dzieci i wyrzucili z zamku na pośmiewisko. Mimo to Elżbieta nie straciła nadziei i wiary w Bożą Opatrzność.

Zabiegała o utrzymanie dla biednych dzieci, a jej cudowne historie, w tym wskrzeszenie własnego dziecka, są dowodem nieustannej opieki Boga. Matki samotnie wychowujące dzieci często modlą się do św. Elżbiety o siły, wytrwałość oraz Bożą pomoc w codziennych trudach.

Krewni po śmierci męża wyrzucili Ją z zamku z dziećmi
W cudowny sposób utrzymywała i wychowywała dzieci
Patronuje samotnym matkom i ich dzieciom

Święta Jolanta, matka św. Elżbiety, również została patronką wdów i sierot. Wstawiennictwo obydwu świętych matek dodaje otuchy i nadziei samotnym rodzicom zmagającym się z trudnościami życiowymi oraz daje ufność w opiekę Bożej Opatrzności.

modlitwy do św. Elżbiety chronią rodziny

Św. Elżbieta czczona jest jako orędowniczka małżeństw i rodzin. Choć sama zmarła młodo, jej krótkie małżeństwo z Ludwikiem, landgrafem Turyngii uchodziło za szczęśliwe i pełne miłości.

Legenda głosi, że w dniu ślubu Elżbieta ofiarowała swój welon ubogiej dziewczynie, która nie miała środków na własny. Ten piękny gest świadczy o jej dobrym i miłosiernym sercu. Dlatego małżonkowie ufają, że wstawi się również za ich związkami i rodzinami w potrzebie.

Rodzice modlą się do niej o błogosławieństwo w wychowaniu dzieci i ochronę przed rozbiciem rodziny. Wierzą też, że jej wstawiennictwo uzdrowi skonfliktowane małżeństwa i doprowadzi zagubione dzieci z powrotem do domu.

Opieka św. Elżbiety jest szczególnie ważna w dzisiejszych czasach, gdy tak wiele rodzin przeżywa kryzysy. Jej przykład niech będzie dla wszystkich małżonków i rodziców źródłem natchnienia do budowania domowego kościoła na fundamencie miłości i szacunku.

Podsumowanie

Drogi Czytelniku, mam nadzieję, że lektura tego artykułu pozwoliła Ci bliżej poznać niezwykłe życie Świętej Elżbiety. Jej głęboka wiara, poświęcenie dla ubogich i liczne cuda inspirują chrześcijan do dziś. Jest wzruszającym przykładem miłości bliźniego i zaufania Opatrzności Bożej.

Przykład Świętej Elżbiety pokazuje, że prawdziwa wiara potrafi przenosić góry. Nawet w największych trudnościach losu, nigdy nie traciła nadziei, ufając całym sercem Bogu. Jej relikwie słyną do dziś z cudów i uzdrowień za jej wstawiennictwem.

Mam nadzieję, że lektura o niej umocniła Twoją wiarę oraz zachęciła do naśladowania jej cnót w codziennym życiu. Pamiętaj, że w każdej trudnej chwili możesz prosić Świętą Elżbietę o wstawiennictwo i pomoc. Jej przykład niech prowadzi Cię przez całe życie.

Jeśli artykuł Ci się podobał, zapraszam do polecania go innym. Niech życie i cuda Świętej Elżbiety Patronki nadal inspirują i dodają nadziei wszystkim chrześcijanom. Życzę Ci błogosławieństwa Bożego na każdy dzień.

Najczęstsze pytania

Św. Elżbieta Węgierska (1207-1231) była córką króla węgierskiego Andrzeja II i św. Jolanty. Wyszła za mąż za landgrafa Turyngii. Znana była z głębokiej wiary, ascetycznego życia i niezwykłej dobroczynności wobec ubogich. Zmarła mając 24 lata. Kościół ogłosił Ją świętą w 1235 r.

Św. Elżbieta poświęciła życie niesieniu pomocy chorym i ubogim. Według legend miała dar cudotwórstwa - m.in. wskrzesiła zmarłe dziecko. Jej relikwie do dziś słyną z licznych uzdrowień. Jest patronką ubogich, chorych, wdów i sierot. Jej życie jest wzorem miłosierdzia i zaufania Bogu.

Najważniejszym sanktuarium św. Elżbiety jest bazylika w Marburgu w Niemczech, gdzie spoczywają jej relikwie. Inne ważne sanktuaria znajdują się m.in. w Hesji, Turyngii, na Węgrzech oraz w Polsce - w kościele św. Jakuba w Toruniu.

Najsłynniejszym cudem św. Elżbiety było wskrzeszenie zmarłego syna. Inne cuda to mnożenie chleba, chodzenie po wodzie, uzdrawianie chorych, ugaszenie pożaru za sprawą jej płaszcza. Za jej wstawiennictwem działy się też liczne cuda po jej śmierci.

W Kościele katolickim wspomnienie liturgiczne św. Elżbiety Węgierskiej obchodzone jest 17 listopada. Jest to święto obowiązkowe w Diecezji Fuldy i Diecezji Hildesheim w Niemczech.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Odkryj fascynujący świat Ewarysta i jego niezwykłe przygody
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły