Odkryj życie i działalność świętego Jana Kalasantego

Odkryj życie i działalność świętego Jana Kalasantego
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 8 min.

Św. Jan Kalasanty to włoski duchowny katolicki, który poświęcił swoje życie służbie ubogim i potrzebującym. Był założycielem zakonu Szkół Pobożnych, który zajmował się edukacją biednych dzieci. W artykule przybliżymy jego barwne życie pełne poświęcenia i walki o godność najbardziej bezbronnych.

Kluczowe wnioski:
 • Św. Jan Kalasanty to patron szkół katolickich i ubogich dzieci.
 • Założył zakon Szkół Pobożnych, który edukował biedne dzieci.
 • Bronił godności i praw ubogich oraz odrzuconych przez społeczeństwo.
 • Był mistykiem i doświadczał religijnych wizji.
 • Został kanonizowany za swoją służbę najbardziej bezbronnym.

Dzieciństwo i młodość św. Jana Kalasantegośw. Jana Kalasantego

Jan urodził się w 1556 roku we włoskiej miejscowości Peralta w ubogiej rodzinie. Od najmłodszych lat pasjonował się nauką i już jako dziecko wykazywał zamiłowanie do książek. Często zaniedbywał swoje obowiązki, aby oddać się lekturze w miejscowej bibliotece.

Mimo trudnej sytuacji materialnej, Jan kontynuował naukę w szkole jezuickiej. Tam zetknął się z ubóstwem i analfabetyzmem wielu swoich rówieśników. To wzmogło w nim chęć działania na rzecz biednych dzieci.

Będąc pilnym uczniem, Jan wyróżniał się talentem i zamiłowaniem do nauki. Po ukończeniu szkoły jezuickiej, rozpoczął studia filozoficzne na uniwersytecie w Bolonii. Tam też otrzymał święcenia kapłańskie w 1583 roku.

Młody kapłan i nauczyciel

Bezpośrednio po swoich święceniach, Jan rozpoczął pracę jako nauczyciel w rodzinnej miejscowości Peralta. Uczył dzieci katechizmu i szybko zyskał sympatię młodych uczniów swoją życzliwością i oddaniem.

W pracy z dziećmi dostrzegał ogromne ubóstwo i brak edukacji, zwłaszcza wśród dzieci z biednych rodzin. Postanowił poświęcić swoje życie walce z tym problemem poprzez zakładanie szkół dla ubogich.

Kapłaństwo i praca św. Jana Kalasantego na rzecz ubogichśw. Jana Kalasantego na rzecz ubogich

Mając głęboką wrażliwość na ludzką biedę, Jan Kalasanty jako kapłan angażował się w pomoc ubogim w swojej rodzinnej diecezji. Organizował dla nich zbiórki żywności i ubrań, spędzał z nimi czas, służąc radą i wsparciem duchowym.

Często pisał listy do możnych tego świata z apelem o pomoc dla najbardziej potrzebujących. Uważał, że walka z ubóstwem powinna być priorytetem zarówno dla władz świeckich, jak i kościelnych.

Sam również żył w ubóstwie, oddając większość swoich skromnych dochodów na cele charytatywne. Był przekonany, że przykład życia w ewangelicznym ubóstwie może poruszyć sumienia możnych tego świata.

“Biedni i opuszczeni to skarb Kościoła”

Praca w rzymskich szpitalach

W 1592 r. Jan Kalasanty przeniósł się do Rzymu, gdzie podjął pracę w szpitalach, opiekując się chorymi i umierającymi. To doświadczenie jeszcze bardziej pogłębiło jego wrażliwość na cierpienie bliźnich.

Po kilku latach Jan doszedł do wniosku, że najskuteczniejszą metodą walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest edukacja. Dlatego postanowił założyć zgromadzenie zakonne, które zajęłoby się nauczaniem biednych dzieci.

Czytaj więcej: Melchior Grodziecki - Patron Polski, Zawierzenie i Historia Świętego Melchiora

Działalność edukacyjna św. Jana Kalasantegośw. Jana Kalasantego

W 1597 r. Jan Kalasanty założył w Rzymie pierwszą bezpłatną szkołę dla dzieci z ubogich rodzin. Program nauczania obejmował czytanie, pisanie i religię. Wkrótce potem otworzył kolejne placówki edukacyjne w innych włoskich miastach.

Szkoły św. Jana cieszyły się coraz większą popularnością, jednak on sam spotykał się również z ostracyzmem i atakami ze strony możnych, którzy postrzegali edukację niższych warstw społecznych jako zagrożenie dla swoich interesów.

Mimo przeciwności Kalasanty kontynuował swoją misję i w 1617 r. za zgodą papieża Pawła V erygował nowe zgromadzenie zakonne - Zakon Szkół Pobożnych, zwany potocznie pijarami lub szkolnymi, którego celem było bezpłatne kształcenie dzieci z ubogich rodzin.

Nowatorskie metody nauczania

Szkoły pijarskie wprowadziły bardzo nowatorskie jak na owe czasy metody nauczania - podkreślały rolę zabawy w edukacji, stosowały atrakcyjne i angażujące ucznia formy przekazywania wiedzy, zachęcały do aktywności i kreatywności.

Kalasanty uważał, że szkoła oprócz przekazywania wiedzy powinna również kształtować charakter dzieci i młodzieży w oparciu o wartości chrześcijańskie. Stąd tak duży nacisk w programach jego szkół na wychowanie moralne i religijne.

Duchowość i mistycyzm św. Jana Kalasantegośw. Jana Kalasantego

Odkryj życie i działalność świętego Jana Kalasantego

Św. Jan Kalasanty był człowiekiem głębokiej wiary i mistykiem, który doświadczał objawień religijnych. Jak opisywał, trzykrotnie ukazała mu się Matka Boża, zachęcając do kontynuowania misji nauczania i wychowywania biednej młodzieży.

Jego uczniowie i współbracia podkreślali, że Kalasanty potrafił godziny spędzać na modlitwie i medytacji. Często miał wizje Chrystusa Ukrzyżowanego, Ducha Świętego czy aniołów. Według świadków, po takich mistycznych uniesieniach promieniał blaskiem i radością.

Ta głęboka duchowość była źródłem siły Kalasantego w jego działalności edukacyjnej i charytatywnej. Całe swoje życie poświęcił na służbę Bogu poprzez służbę najbardziej bezbronnym i potrzebującym pomocy.

Rok urodzenia św. Jana Kalasantego 1556
Rok założenia przez niego Zakonu Szkół Pobożnych 1617
Liczba szkół założonych za życia Kalasantego Kilkadziesiąt

Zakon Szkół Pobożnych założony przez św. Jana Kalasantegośw. Jana Kalasantego

Zakon Szkół Pobożnych, założony przez Kalasantego w 1617 r., szybko się rozwijał i zyskiwał nowe placówki edukacyjne. W chwili śmierci założyciela liczył już około 40 domów na terenie Italii.

Celem zakonu było bezpłatne kształcenie i wychowanie biednych dzieci. Pijarzy oprócz szkół prowadzili również internaty, bursy dla młodzieży z małych miejscowości oraz domu dla sierot.

Jeszcze za życia Kalasantego, zakon rozszerzył swoją działalność poza Włochy - do Polski, Niemiec i Austrii. Obecnie pijarzy prowadzą placówki oświatowe i wychowawcze na całym świecie.

 • Założycielem zakonu był św. Jan Kalasanty w 1617 r.
 • Zakon Szkół Pobożnych zwany jest potocznie pijarami lub zakonem szkolnym

Duchowość pijarska opiera się na nauce i przykładzie życia św. Jana, który cały poświęcił na służbę ubogiej i bezbronnej młodzieży, widząc w niej "ukryty skarb Kościoła".

Rozwój zakonu po śmierci Kalasantego

Po śmierci Kalasantego w 1648 r. dzieło kontynuował jego najbliższy współpracownik - José Vives, który został drugim przełożonym generalnym zakonu. To za jego urzędowania pijarzy przybyli do Polski i założyli pierwsze placówki w naszym kraju.

Kolejni generałowie rozwijali zakon zgodnie z charyzmatem św. Jana Kalasantego, poszerzając zasięg szkół pijarskich w Europie i na świecie. Do Polski pijarzy przybyli w 1642 r. i założyli tu pierwszą swoją placówkę - kolegium w Rzeszowie.

Kanonizacja i kult św. Jana Kalasantegośw. Jana Kalasantego

Fama świętości św. Jana Kalasantego rozprzestrzeniła się bardzo szybko po jego śmierci w 1648 r. Wierni modlili się za jego wstawiennictwem, a przy jego grobie działy się cuda. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się już w 1660 r.

W 1748 r. papież Benedykt IV ogłosił Jana Kalasantego błogosławionym, zaś w 1767 r. papież Klemens VIII dokonał jego kanonizacji, ogłaszając nowego świętego patronem chrześcijańskich szkół katolickich.

Relikwie świętego znajdują się w kościele San Pantaleo w Rzymie. Jego wspomnienie liturgiczne obchodzone jest w Kościele katolickim 27 sierpnia.

"Uczcie się, aby dobrze żyć i lepiej umierać"

Podsumowanie

Przedstawiona historia św. Jana Kalasantego pokazuje, jak jeden człowiek może zmienić świat na lepsze. Choć żył w trudnych czasach, to nie zniechęciło go to do pomocy potrzebującym i realizacji swojego powołania.

Św. Jan udowodnił, że edukacja i wychowanie to najlepsze narzędzia do walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Dzięki niemu tysiące dzieci z biednych rodzin mogło pójść do szkoły i zdobyć wiedzę potrzebną do godnego życia.

Do dziś pijarzy kontynuują charyzmat i dzieło swojego założyciela. Ta piękna misja trwa od blisko 400 lat i ma nadal sens w nowoczesnym świecie, gdzie wciąż nie brakuje nierówności społecznych i ubóstwa.

Historia Kalasantego pokazuje także, jak ważna jest wiara, modlitwa i zaufanie Bogu w realizacji naszego powołania. Św. Jan z całych sił oddał się misji, którą otrzymał i dokonał wielkich rzeczy. Niech jego przykład nas inspiruje!

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Zapoznaj się z historią i kultem św. Eustachego - rzymskiego męczennika
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły