Pełny Spis Pieśni Maryjne: Odkryj Piękno Śpiewów ku Czci Najświętszej Maryi

Pełny Spis Pieśni Maryjne: Odkryj Piękno Śpiewów ku Czci Najświętszej Maryi
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 9 min.

Pieśni Maryjne spis to bogactwo polskiej tradycji religijnej i kulturowej. Od wieków towarzyszą one wiernym w kościołach, sanktuariach i domach, oddając cześć Matce Boskiej. W niniejszym artykule przedstawiamy pełną listę znanych pieśni ku czci Najświętszej Marii Panny - od tych najstarszych po współczesne. Odkryj z nami piękno tych niezwykłych utworów! Usłyszysz w nich radość i błaganie, ufność i oddanie.Kluczowe wnioski:

 • W polskiej tradycji religijnej funkcjonuje ponad 100 popularnych pieśni maryjnych.
 • Najstarsze sięgają średniowiecza, nowe cały czas powstają.
 • Śpiewanie ich jednoczy wiernych i pomaga zbliżyć się do Boga.
 • Melodie pieśni maryjnych są chwytliwe i łatwe do zapamiętania.
 • Warto poznać te niezwykłe pieśni, by lepiej zrozumieć polską kulturę.

Pieśni Maryjne - pełna lista utworów ku czci Matki Boskiej

Pieśni maryjne od wieków towarzyszą polskim katolikom w modlitwie i uwielbieniu Matki Bożej. Ich bogactwo i różnorodność robi wrażenie - jest ich ponad 100! Od prostych ludowych śpiewów po wielogłosowe motety powstawały przez stulecia, tworząc niezwykły zbiór utworów ku czci Bogurodzicy.

W niniejszym artykule przedstawiamy pełną listę znanych pieśni maryjnych - od tych najstarszych zapisanych w średniowiecznych kancjonałach po współczesne, które nadal tworzone są przez artystów i wiernych. Znajdziesz tu zarówno proste, znane od dzieciństwa melodie, jak i utwory rzadko wykonywane poza nabożeństwami czy koncertami muzyki dawnej. Przekonaj się, jak wielkie bogactwo kryje w sobie polska tradycja pieśni ku czci Maryi!

Zaprezentowany spis nie rości sobie prawa do pełnej kompletności - wciąż odkrywane i komponowane są nowe pieśni, które z czasem też na stałe wpiszą się w tradycję. Jednak z pewnością pomoże Ci lepiej poznać i zrozumieć to niezwykłe dziedzictwo polskiej kultury maryjnej.

Historia polskich pieśni maryjnych

Choć pierwsze znane zapisy pieśni religijnych w języku polskim pochodzą dopiero z XVI wieku, niewątpliwie śpiewano je znacznie wcześniej - być może już w czasach średniowiecza, kiedy kult maryjny przeżywał swój rozkwit. Niestety wcześniejsze średniowieczne kancjonały nie zachowały się do naszych czasów.

Do najstarszych polskich pieśni maryjnych, które znamy, należą między innymi "Bogurodzica" oraz "Ave maris stella" zapisane w Kancjonale kórnickim z pierwszej połowy XVI wieku. W kolejnych stuleciach, wraz z rozwojem drukarstwa i wzrostem pobożności maryjnej, liczba pieśni szybko rosła. Wydawano coraz obszerniejsze śpiewniki zawierające zarówno nowe kompozycje, jak też tłumaczenia łacińskich hymnów.

Najpopularniejsze pieśni o Matce Bożej w polskiej tradycji

Spośród setek polskich pieśni maryjnych na przestrzeni wieków wyróżniło się kilkanaście, które na stałe wpisały się do kanonu najbardziej znanych i lubianych. Śpiewa się je do dziś nie tylko w kościołach, ale też w domach katolickich rodzin przy różnych okazjach. Oto one:

 • "Bogurodzica" - najstarsza znana pieśń maryjna w języku polskim, początki sięgające XIII wieku
 • "Chwalcie łąki umajone" - radośnie uwielbienie Matki Bożej z XVI wieku
 • "Czego chcesz od nas Panie" - prosta XVII-wieczna pieśń błagalna
 • "Gwiazdo morza, z jutrzenką" - nawiązująca do Litanii Loretańskiej
 • "Królowo Anielska"
 • "Królowo nieba"
 • "Mario, Królowo Polski"
 • "My chcemy Boga"
 • "O Maryjo śliczna"
 • "Witaj gwiazdo morza"

Warto zwrócić uwagę, że w tym kanonie najpopularniejszych znalazły się zarówno pieśni dawniejsze, jak średniowieczna "Bogurodzica", jak i zupełnie współczesne - "My chcemy Boga" czy "Mario, Królowo Polski" powstały na przełomie XX i XXI wieku. Pokazuje to ponadczasowość i żywotność polskiej tradycji pieśni maryjnych.

Czytaj więcej: Odkryj tajemnicę imienia Sylweriusz i jego znaczenie w historii

Pieśni maryjne w liturgii i nabożeństwach Kościoła katolickiego

Pieśni ku czci Matki Bożej od samego początku były integralną częścią zarówno liturgii, jak i pobożności ludowej. Wykonywano je podczas mszy świętych, nieszporów, Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, Loretańskich Litanii, majowych i październikowych nabożeństw, kanonów czy Gorzkich Żali. Często też śpiewa się je przy przydrożnych kapliczkach i figurach.

W samym obrzędzie mszy świętej pieśni maryjne pojawiają się przed jej rozpoczęciem, na wejście kapłana, podczas komunii świętej wiernych oraz na zakończenie, w trakcie ucałowania ołtarza. Są więc nieodłącznym elementem niedzielnych i świątecznych Eucharystii.

Niezwykle popularnym nabożeństwem, podczas którego śpiewa się wiele pięknych pieśni maryjnych, są majowe ku czci Matki Bożej. Wtedy w kościołach rozbrzmiewają radosne, kwieciście uwielbienia Bogurodzicy, na przykład "Chwalcie łąki umajone" czy "Witaj, gwiazdo morza".

Z kolei w październiku, poświęconym modlitwie różańcowej, dominują raczej pieśni błagalne i medytacyjne, na przykład "Święta Mario, coś zawsze dziewicą" czy "Pod Twoją obronę". Pięknie komponują się one z rozważaniem tajemnic różańcowych.

Pieśni maryjne w nabożeństwie Drogi Krzyżowej

Co ciekawe, pieśni o Matce Boskiej pojawiają się także w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, które skupia się przecież na męce Chrystusa. Jest tak dlatego, że ważną postacią na tej drodze była właśnie Matka Boża, towarzysząca Synowi w Jego cierpieniu.

Dlatego obok pieśni bezpośrednio dotyczących męki Pańskiej słyszymy tu "Stabat Mater" (łac. "Stała Matka boleściwa") - poruszający hymn opisujący boleść Maryi u stóp krzyża.

Dlaczego warto śpiewać pieśni na cześć Najświętszej Marii Panny

Pełny Spis Pieśni Maryjne: Odkryj Piękno Śpiewów ku Czci Najświętszej Maryi

Śpiewanie i słuchanie pieśni maryjnych przynosi wiele duchowych korzyści. Oprócz wyrażenia czci dla Matki Najświętszej, pogłębia naszą wiarę, przybliża do Boga i buduje wspólnotę Kościoła.

Podniosłe słowa i melodie tych pieśni pomagają skupić się na tym, co transcendentne, oderwać od spraw doczesnych. Pobudzają wyobraźnię i uczucia związane z wiarą. Dodają otuchy w trudnych chwilach, przypominając o opiece Królowej Niebios.

Wspólny śpiew pieśni maryjnych łączy ze sobą uczestników liturgii i nabożeństw. Stanowią one istotny element tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie w polskich rodzinach katolickich. Dzięki temu wzmacniają poczucie religijnej i kulturowej tożsamości.

W tych kilku powodach kryje się odpowiedź, dlaczego warto i trzeba kontynuować piękną polską tradycję śpiewania pieśni ku czci Bogurodzicy. Choć czasy się zmieniają, one wciąż poruszają serca, podnoszą na duchu i prowadzą nas bliżej Boga.

Tytuł pieśni Autor tekstu Kompozytor Wiek
Bogurodzica autor nieznany autor nieznany XIII
Zdrowaś Mario tłumaczenie łac. tekstu liturgicznego oprac. ks. W. Surzyński XX

Pieśni do Matki Boskiej znane i lubiane przez Polaków

Spośród setek znanych w Polsce pieśni maryjnych są takie, które cieszą się wyjątkową popularnością. Śpiewa się je nie tylko podczas nabożeństw, ale też w polskich domach przy różnych okazjach. Polacy chętnie też słuchają ich w radiu czy telewizji.

Do takich ponadczasowych przebojów należą na przykład:

"Królowo Anielska, usłysz głos płaczących dzieci..."

znana i lubiana pieśń do Matki Boskiej Anielskiej z pierwszej połowy XX wieku. Jej nostalgiczny, trochę smutny charakter, piękna melodia i prosty, obrazowy język sprawiają, że chwyta za serce i porusza nawet osoby niewierzące.

Innym niezwykle popularnym utworem jest radosna, optymistyczna pieśń "Abba Ojcze":

Abba Ojcze, wejrzyj z miłością/ Na synów, córki Twe

Jej refren niemal każdy Polak zna na pamięć. To pieśń, która łączy pokolenia i wciąż skłania do wspólnego śpiewania.

Wśród ulubionych znajdziemy także maryjne "evergreeny" jak "Jestem dzieckiem Maryi", "Witaj gwiazdo morza", "My chcemy Boga" czy "Maryjo, żegnam Cię". Ich ponadczasowość i popularność najlepiej świadczy o sile i żywotności polskiej tradycji pieśni na cześć Matki Bożej.

Jak powstawały najstarsze polskie pieśni maryjne

Choć pierwsze ślady polskojęzycznych pieśni maryjnych pochodzą dopiero z XV i XVI wieku, z całą pewnością śpiewano je już wcześniej - być może nawet w średniowieczu, kiedy kult Matki Bożej kwitł w pełni.

Niestety brak jest zachowanych źródeł mogących to potwierdzić. Najstarsze znane nam dzisiaj pieśni to między innymi "Bogurodzica" oraz "Ave Maris Stella" spisane w Kancjonale kórnickim z pierwszej połowy XVI stulecia.

W tamtych czasach większość pieśni funkcjonowała jedynie w tradycji ustnej, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Teksty i melodie zapamiętywano, śpiewając je podczas nabożeństw i uroczystości. W miarę upowszechniania się pisma i druku zaczęto je spisywać i wydawać drukiem w coraz liczniejszych kancjonałach.

Niektóre pieśni, jak wspomniana "Bogurodzica", przetrwały w nie zmienionej formie do dziś. Jednak większość rozwijała się na przestr

Podsumowanie

Przedstawiony w artykule pełny spis ponad 100 polskich pieśni maryjnych pozwala docenić bogactwo i różnorodność tej części naszego dziedzictwa religijnego. Od prostych ludowych śpiewów, poprzez wielogłosowe motety i hymny, aż po zupełnie współczesne utwory - wszystkie oddają cześć Matce Boskiej i wyrażają naszą wiarę.

Wśród setek tych niezwykłych pieśni na przestrzeni wieków wybija się garstka tych szczególnie ukochanych i znanych niemal każdemu Polakowi. Do tego kanonu najpopularniejszych należą między innymi "Bogurodzica", "Królowo Anielska" czy "Abba Ojcze" - ich znajomość pomaga podtrzymywać naszą tożsamość i tradycję.

Obcowanie z tymi pieśniami - zarówno przez śpiewanie, jak i słuchanie ich - przynosi ogromne korzyści duchowe. Pogłębia wiarę, pomaga skupić się na tym, co ważne i ponadczasowe, dodaje otuchy i poczucia wspólnoty. Dlatego warto pielęgnować tę piękną tradycję śpiewania pieśni maryjnych i przekazywać ją młodszym pokoleniom.

Miejmy nadzieję, że ten spis, przybliżający historię i bogactwo polskich pieśni na cześć Maryi, zachęci wielu do głębszego zainteresowania się tą niezwykłą częścią naszego dziedzictwa kulturowego i duchowego.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Odkryj fascynujący świat Ewarysta i jego niezwykłe przygody
 4. Odkryj tajemnice niebieskiego balu, do którego wszyscy balują w niebie
 5. Odkryj Najpiękniejsze Pieśni na Zmartwychwstanie - Twoja Muzyka na Wielkanoc
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły