.

170 . Pan zmartwychwstał i jest z nami. Alleluja, alleluja.
Głośmy razem z aniołami: Alleluja, alleluja.
Triumfuje Boży Syn. Alleluja, alleluja.
Nieba śpiew podejmij, ziemio. Alleluja, alleluja.

Darem zbawczej swej miłości. Alleluja, alleluja.
Zburzył wszelki mur wrogości. Alleluja, alleluja.
Chrystus Pan pokonał śmierć. Alleluja, alleluja.
I otworzył nam niebiosa. Alleluja, alleluja.

Żyje znowu nasz Król chwały. Alleluja, alleluja.
Który za nas dał się cały. Alleluja, alleluja.
Gdzież, o śmierci, oścień twój? Alleluja, alleluja.
Gdzież, o grobie, twe zwycięstwo? Alleluja, alleluja.

Tam, gdzie Głową On wszystkiego. Alleluja, alleluja.
Postępujmy w ślady Jego. Alleluja, alleluja.
Powstaniemy razem z Nim. Alleluja, alleluja.
Z krzyża, grobu i ciemności. Alleluja, alleluja.

Chryste, nasze zmartwychwstanie. Alleluja, alleluja.
Nieba, ziemi wieczny Panie. Alleluja, alleluja.
W dniu triumfu Twego cześć. Alleluja, alleluja.
Tobie, Ojcu i Duchowi. Alleluja, alleluja.

* * *

171 . Przez Twoje święte zmartwychpowstanie,
Boży Synu, odpuść nam nasze zgrzeszenie.
Wierzymy, iżeś zmartwychpowstał.
Żywoteś nasz naprawił,
Z śmierci wiecznej nas wybawił.
Swoją świętą moc zjawił.

* * *

172 . Raduj się, nieba Królowo.
Alleluja.
Ciesz się, świata Cesarzowo.
Alleluja.

Syn Twój, któregoś nosiła.
Alleluja.
A nam mile porodziła.
Alleluja.

Co był za nas umęczony.
Alleluja.
Ten zmartwychwstał uwielbiony.
Alleluja.

Zmartwychwstał, jako wprzód mówił.
Alleluja.
Naprawił,
co Adam zgubił.
Alleluja.

Wesel się z tej chwały Jego.
Alleluja.
Módl się za nami do Niego.
Alleluja.

* * *

173 . Regina caeli, laetare. Alleluia.
Quia quem meruisti portare. Alleluia.
Resurrexit, sicut dixit. Alleluia.
Ora pro nobis Deum. Alleluia.

* * *

174 . Wesel się, Królowo miła,
Bo Ten, któregoś zrodziła,
Zmartwychwstał Pan nad panami.
Módl się do Niego za nami.
Alleluja, alleluja.

Ciesz się i wesel się w niebie.
Proś Go za nami w potrzebie,
Byśmy się też tam dostali
I na wiek wieków śpiewali:
Alleluja, alleluja.

* * *

175 . Wesel się, Królowo rajska, Panno Maryjo,
Bo już wszelka boleść przeszła. Alleluja.
Módl się za nami, Maryjo.

Którego żywot Twój nosił, Panno Maryjo,
Ten nas już wszystkich wykupił. Alleluja.
Módl się za nami, Maryjo.

Bo już prawdziwie zmartwychwstał, Panno Maryjo.
Jako przedtem przepowiadał. Alleluja.
Módl się za nami, Maryjo.

Módl się do Syna za nami, Panno Maryjo.
Byśmy z Nim z martwych powstali. Alleluja.
Módl się za nami, Maryjo.

* * *

176 . Weselmy się, chrześcijanie,
Chrystusowym zmartwychwstaniem,
Że po męce swojej ożył.
Bramę niebios nam otworzył.
Alleluja.

Zaczynając tę Mszę świętą,
Rozważ miłość niepojętą:
Z woli Ojca sam Syn Boży
Za nas tę Ofiarę złoży.
Alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi,
I równemu Im Duchowi,
Jak z początku, tak i ninie
Niechaj imię Pańskie słynie.
Alleluja.

* * *

177 . Wesoły nam dzień dziś nastał,
Którego z nas każdy żądał.
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał.
Alleluja, alleluja.

Król niebieski k'nam zawitał.
Jako śliczny kwiat zakwitał.
Po śmierci się nam pokazał.
Alleluja, alleluja.

Piekielne moce zwojował,
Nieprzyjaciele podeptał,
Nad nędznymi się zmiłował.
Alleluja, alleluja.

Do trzeciego dnia tam mieszkał,
Ojców świętych tam pocieszał,
Potem iść za sobą kazał.
Alleluja, alleluja.

Którzy w otchłaniach mieszkali,
Płaczliwie tam zawołali,
Gdy Zbawiciela ujrzeli:
Alleluja, alleluja.

"Zawitaj, przybywający
Boży Synu wszechmogący.
Wybaw nas z piekielnej mocy!"
Alleluja, alleluja.

Wielkie tam wesele mieli,
Gdy Zbawiciela ujrzeli,
Którego z dawna żądali.
Alleluja, alleluja.

Potem swą mocą zmartwychwstał.
Pieczęci z grobu nie ruszał.
Na stróże wielki strach powstał.
Alleluja, alleluja.

A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał,
Miłośnikom się pokazał.
Anioły do Matki posłał.
Alleluja, alleluja.

O Anieli najmilejsi,
Idźcie do Panny Najświętszej,
Do Matki Mej najmilejszej.
Alleluja, alleluja.

Ode Mnie ją pozdrawiajcie,
I wesoło zaśpiewajcie:
Królowo rajska, wesel się!
Alleluja, alleluja.

albo:

Wesoły nam dzień dziś nastał,
Którego z nas każdy żądał.
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał.
Alle-alleluja.

* * *

178 . Wstał Pan Chrystus z martwych ninie.
Alleluja, alleluja.
Uweselił lud swój mile.
Alleluja, alleluja.

Nie żałował życia swego.
Alleluja, alleluja.
Dla człowieka mizernego.
Alleluja, alleluja.

Tego dnia wielkanocnego.
Alleluja, alleluja.
Chwal każdy Syna Bożego.
Alleluja, alleluja.

Świętą Trójcę wyznawajmy.
Alleluja, alleluja.
Bogu cześć i chwałę dajmy.
Alleluja, alleluja.

* * *

179 . Wysławiajmy Chrysta Pana,
Który starł śmierć i szatana.
Z Nim bolały słońce, miesiąc
I stworzenia, z Stwórcą cierpiąc.
Alleluja, alleluja.

Z męki Pańskiej i anieli
Płaczu z żalem powód mieli.
Skały trzasły, ziemia drżała,
Zasłona się święta rwała.
Alleluja, alleluja.

I umarli żałowali.
Na żal z grobów powstawali.
Łzy Maryje nad Nim lały,
A straże na twarz padały.
Alleluja, alleluja.

Apostoły i uczniowie
Rozbiegli się w onej dobie.
Wszystek Kościół był w żałobie,
Z męki Pańskiej czuł żal w sobie.
Alleluja, alleluja.

Gdy zaś Chrystus zmartwychwstaje,
Wszystkim radość wielką daje.
Słońce, księżyc są jaśniejsze.
Uczcić święto chcą dzisiejsze.
Alleluja, alleluja.

albo:

Wysławiajmy Chrysta Pana,
Który starł śmierć i szatana.
Z Nim bolały słońce, miesiąc
I stworzenia, z Stwórcą cierpiąc.
Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja.

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..