.

210 . Bóg kiedyś stał się jednym z nas,
By nas przemienić w siebie.
Przyjdź, Jezu mój,
Zostań wśród nas
Na zawsze już.

Uczył, że Pan Bóg kocha nas.
Wszyscy jesteśmy braćmi.
Przyjdź, Jezu mój,
Zostań wśród nas
Na zawsze już.

Cierpiał na krzyżu wiele ran,
By zmazać nasze grzechy.
Przyjdź, Jezu mój,
Zostań wśród nas
Na zawsze już.

Zmartwychwstał z grobu po trzech dniach,
By niebo nam otworzyć.
Przyjdź, Jezu mój,
Zostań wśród nas
Na zawsze już.

Ducha Świętego zesłał też,
By wszystkich nas uświęcił.
Przyjdź, Jezu mój,
Zostań wśród nas
Na zawsze już.

Założył święty Kościół swój,
Byśmy z Nim jedno byli.
Przyjdź, Jezu mój,
Zostań wśród nas
Na zawsze już.

Maryję Matkę ludziom dał,
By wspomożeniem była.
Przyjdź, Jezu mój,
Zostań wśród nas
Na zawsze już.

* * *

211 . By wywyższyć swe stworzenia,
Pan do prochu zniżył się.
Życie dał dla ich zbawienia
I pojednał z Bogiem je.
Święty, niewymownie Święty,
Jesteś, Boże, Panie nasz.

Któż z aniołów, któryż z ludzi
Dorówna miłości Twej?
Radość się i wdzięczność budzi
W sercach nam na widok jej.
Święty, niewymownie Święty,
Jesteś, Boże, Panie nasz.

* * *

212 . Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem.
Chwalmy Go na wieki.

Duchem całym wielbię Pana,
Boga, Zbawcę jedynego,
Bo w Nim samym odnajduję
Wszystką radość życia mego.

Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem.
Chwalmy Go na wieki.
Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
Na swą sługę uniżoną,
By mnie odtąd wszyscy ludzie
Mogli zwać błogosławioną.

Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem.
Chwalmy Go na wieki.
Sprawił we mnie wielkie dzieła,
W swej dobroci niepojętej,
On Wszechmocny, On Najwyższy,
On sam jeden zawsze Święty.

Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem.
Chwalmy Go na wieki.
On, który przez pokolenia
Pozostaje miłosierny
Wobec tego, kto Mu służy,
I chce zostać Jemu wierny.

Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem.
Chwalmy Go na wieki.
On, który swą moc objawia,
Gdy wyniosłość serc uniża,
Każdy zamiar może zburzyć,
Który pychą Mu ubliża.

Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem.
Chwalmy Go na wieki.
W mocy Jego odjąć władzę
A wydźwignąć pokornego,
Wszystkich głodnych zaspokoić,
Głodem wstrząsnąć bogatego.

Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem.
Chwalmy Go na wieki.
On się ujął za swym ludem,
Dziećmi wiary Abrahama.
Pomny na swe miłosierdzie,
Obietnicy swej nie złamał.

Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem.
Chwalmy Go na wieki.

* * *

213 . Chwal, Syjonie, Zbawiciela.
Chwal hymnami wśród wesela
Wodza i Pasterza rzesz.
Ile zdołasz, sław Go śmiało,
Bo przewyższa wszystko chwałą,
Co wyśpiewać pieśnią chcesz.

Chwały przedmiot nad podziwy,
Chleb żywiący, pokarm żywy
Dzisiaj się przedkłada nam.
Chleb ten za wieczerzy stołem
Chrystus, łamiąc z braćmi społem,
Apostołom dał go sam.

Co Pan czynił przy Wieczerzy,
Wskazał, że i nam należy
Spełniać dla pamięci Nań.
Pouczeni tą ustawą,
Chleb i wino na bezkrwawą
Odkupienia święcim dań.

Dogmat dan jest do wierzenia,
Że się w Ciało chleb przemienia,
Wino zaś w Najświętszą Krew.
Gdzie zmysł darmo dojść się stara,
Serca żywa krzepi wiara
Porządkowi rzeczy wbrew.

Pod odmiennych szat figurą
W znakach różny, nie naturą,
Kryje się tajemnic dziw.
Ciało strawą, Krew napojem
W obu znakach z bóstwem swoim
Chrystus cały mieszka żyw.

* * *

214 . Chwalmy niewysłowiony
Sakrament uwielbiony,
Który Jezus tu zostawił
Nam dla obrony.

Ta Krew Jego i Ciało
Dobrem wielkim się stało.
Gdy Go godnie przyjmujemy,
Da łask niemało.

Niech Cię uczci lud wierny,
Boże pociech niezmierny.
W czasie głodu, moru, wojny
Bądź miłosierny.

Błogosław, prosim Ciebie,
Z niebios najświętszy Chlebie.
Ulecz, ratuj, broń i zasil
W każdej potrzebie.

* * *

215 . Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie
Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie.
Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności,
Tylekroć bądź pochwalon, Jezu, ma miłości.

* * *

216 . Ciebie całą duszą pragnę
I z tęsknotą oczekuję,
Jak spękana, zeschła ziemia
W czas posuchy wody łaknie.
(: Boże, jesteś moim Bogiem,
Ciebie z troską szukam
:).

W Twej świątyni ujrzeć pragnę
Twą potęgę, moc i chwałę,
Bowiem Twoją miłość, Panie,
Bardziej cenię niźli życie.
(: Boże, jesteś moim Bogiem,
Ciebie z troską szukam
:).

Póki tylko istnieć będę,
Pragnę Ciebie chwalić, Boże.
Dusza moja pełna szczęścia
Będzie śpiewać Ci z radością.
(: Boże, jesteś moim Bogiem,
Ciebie z troską szukam
:).

Jesteś mym wspomożycielem,
Cień Twych skrzydeł daje radość.
Całym sercem lgnę do Ciebie,
Twa prawica mnie prowadzi.
(: Boże, jesteś moim Bogiem,
Ciebie z troską szukam
:).

* * *

217 . Cóż Ci, Jezu, damy za Twych łask strumienie?
Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.
Panie nasz, króluj nami
Boże nasz, króluj nami
Poprzez wieczny czas
Króluj, Jezu, nami

W serca Twego ranie, o, serc naszych Królu,
Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu.
Panie nasz, króluj nami
Boże nasz, króluj nami
Poprzez wieczny czas
Króluj, Jezu, nami

Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe,
Byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę.
Panie nasz, króluj nami
Boże nasz, króluj nami
Poprzez wieczny czas
Króluj, Jezu, nami

* * *

218 . Cuda nad cuda, pod postacią chleba,
Tu prawdziwego,
Tu prawdziwego
Mamy Boga z nieba.

Tego myśl ludzka nigdy nie obejmie,
Lecz serca wiarą,
Lecz serca wiarą
Pojmują zupełnie.

Jezu, przytomny tu w tym Sakramencie,
Błogosławże nas,
Błogosławże nas
W każdym dnia momencie.

Święty, ach Święty, Boże niepojęty,
Bądź pochwalony,
Bądź pochwalony
W świętym Sakramencie.

* * *

219 . Dałeś nam Chleb z nieba,
Chleb błogosławieństwa.

Chwalcie Pana, wszystkie narody.
Otrzymaliśmy Ciało i Krew Chrystusa.

Dałeś nam Chleb z nieba,
Chleb błogosławieństwa.
Ciało Chrystusa i Krew najdroższa,
Pokarm zbawienia i napój życia.

Dałeś nam Chleb z nieba,
Chleb błogosławieństwa.
Dzięki Ci wszyscy składamy,
O, Chryste, nasz Zbawicielu.

Dałeś nam Chleb z nieba,
Chleb błogosławieństwa.
Dałeś nam udział w życiu Twoim.
Umiałeś zdobyć serca nasze.

Dałeś nam Chleb z nieba,
Chleb błogosławieństwa.

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..