.

260 . Pobłogosław lud Twój, Panie,
Co się u nóg Twoich ściele.
Przyjmij dzięki, słysz wołanie,
Tu obecny w ludzkim ciele.

Za łaski dzięki czynimy,
Które zlewasz w każdej stronie,
I wsparcia Twego żebrzemy
Teraz i przy naszym zgonie.

Święty, Święty, Święty Boże,
Którego ten ołtarz kryje,
Ciebie pojąć nikt nie może,
A przez Ciebie każdy żyje.

* * *

261 . Pochwalon bądź, o, mój Jezu,
Jezu mój, Jezu mój, tu w Sakramencie.
Pochwalon bądź, o, mój Jezu,
Jezu mój, Jezu mój, w każdym momencie.

O, jakiej żeś miłości
Godzien tu w tej świętości,
Bo się nam tu ustawicznie
Ponawia pamiątka męki i śmierci.

Pochwalon bądź, o, mój Jezu,
Jezu mój, Jezu mój, tu w Sakramencie.
Pochwalon bądź, o, mój Jezu,
Jezu mój, Jezu mój, w każdym momencie.
Boś jest godzien tej chwały
W niebie, na ziemi całej,
Iżeś nas Krwią Przenajdroższą
Odkupił, wybawił
Z wiecznej otchłani.

Pochwalon bądź, o, mój Jezu,
Jezu mój, Jezu mój, tu w Sakramencie.
Pochwalon bądź, o, mój Jezu,
Jezu mój, Jezu mój, w każdym momencie.
Nadzieję mamy w Tobie,
Że będziemy żyć w niebie,
Boś to wszystkim przyobiecał
Uczniom Twym w przyjściu swym,
Dając im siebie.

* * *

262 . Pokarmie aniołów, Tyś życia jest zdrój.
Ratujesz od śmierci nas, wierny lud Twój.
Słabych powołujesz,
Raj im obiecujesz.
Pokrzepiasz ich w walce, słodzisz życia znój.

Ty czekasz grzesznika w łaskawości swej.
Przebaczasz, gdy zwierza dobroci się Twej.
Lecz duszę wybraną
Z miłością nieznaną
Przyjmujesz i cały oddajesz się jej.

Uwolnij od grzechu i błogosław nas.
Niech serce przybytkiem godnym w każdy czas
W tym życiu się stanie
Dla Ciebie, o, Panie,
A kiedyś się w niebie cieszy z Tobą wraz.

* * *

263 . Pokłon Tobie, o, anielski Chlebie,
Zbawicielu, Boże, wielbim Ciebie.
Święty, Święty, Święty,
Boże niepojęty,
Bądź pochwalon na wieki,
W Przenajświętszym Sakramencie.

Prosimy Cię, racz nas błogosławić,
Byśmy Ciebie mogli w niebie sławić.
Święty, Święty, Święty,
Boże niepojęty,
Bądź pochwalon na wieki,
W Przenajświętszym Sakramencie.

Pokłon Tobie, o, Baranku Boży
Któryś życie za nas w darze złożył.
Święty, Święty, Święty,
Boże niepojęty,
Bądź pochwalon na wieki,
W Przenajświętszym Sakramencie.

* * *

264 . Pomiędzy lud swój idzie sam
Święty Zbawca, Pan.

Zwykły chleb przemienia w Ciało swe,
Bo głód naszych dusz nim nasycić chce.

Pomiędzy lud swój idzie sam
Święty Zbawca, Pan.
W swoją Krew wino przemienił Bóg,
By pragnienie serc nią ugasić mógł.

Pomiędzy lud swój idzie sam
Święty Zbawca, Pan.
Królu nasz, niech chwała Tobie brzmi.
Z głębi naszych serc miłość niesieni Ci.

Pomiędzy lud swój idzie sam
Święty Zbawca, Pan.

* * *

265 . Pozdrawiamy Cię,
Uwielbiamy Cię I prosimy Cię w pokorze:
Pobłogosław nas, o, Boże,
Jezu w Hostii tej,
Jezu w Hostii tej utajony.

W szarym życia dniu przychodzimy tu
Po pociechę i poradę.
A Ty łaską i przykładem
Chciej umocnić nas,
chciej umocnić nas, dobry Jezu.

* * *

266 . Pójdź do Jezusa, do niebios bram,
Nim tylko szukaj pociechy tam.
On cię napoi Krwią swoich ran,
On Ojciec, Lekarz, Pan.
Słuchaj, Jezu, jak Cię błaga lud,
Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud.
Przemień, o, Jezu, smutny ten czas.
O, Jezu, pociesz nas.

Że z nami jesteś, pozwól to czuć,
Nadzieję naszą omdlałą wzbudź.
Daj przetrwać mężnie prób ciężki czas.
O, Jezu, pociesz nas.
Słuchaj, Jezu, jak Cię błaga lud,
Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud.
Przemień, o, Jezu, smutny ten czas.
O, Jezu, pociesz nas.

* * *

267 . Pójdźcie błogosławić Pana,
Wszystka ziemio, niebo całe.
W jeden dźwięk pieśń nasza zlana
Niechaj śpiewa Panu chwałę.
Bóg Najświętszy, Bóg miłości,
W Sakramencie utajony,
Teraz, zawsze i w wieczności
Niechaj będzie pochwalony.

Pójdźcie, wszystkie serca wierne,
Wszystkie dusze, które zbawił.
Oto skarby tak niezmierne
Dla was Pan Bóg pozostawił.
Bóg Najświętszy, Bóg miłości,
W Sakramencie utajony,
Teraz, zawsze i w wieczności
Niechaj będzie pochwalony.

Pójdźcie, duchy święte z nieba.
Oto skryta Boża manna,
Oto Pan w postaci chleba.
Zaśpiewajcie Mu: hosanna.
Bóg Najświętszy, Bóg miłości,
W Sakramencie utajony,
Teraz, zawsze i w wieczności
Niechaj będzie pochwalony.

I Ty także, o, Panienko,
Coś Jezusa porodziła,
Z naszą połącz się piosenką,
By dla Niego milsza była.
Bóg Najświętszy, Bóg miłości,
W Sakramencie utajony,
Teraz, zawsze i w wieczności
Niechaj będzie pochwalony.

* * *

268 . Przed Bożym tronem pójdźmy z pokłonem
Wielbić Chleb z nieba nam dany.
To Bóg, Stworzyciel i Odkupiciel,
Król królów i Pan nad pany.
Niechaj będzie pochwalony
W Sakramencie utajony
Jezus Chrystus, Syn Dziewicy,
W Przenajświętszej tajemnicy.

Wszystko, co żyje, w czym serce bije,
Hołdy miłości niech złoży.
Tu gładzi grzechy, zlewa pociechy
Ofiarny Baranek Boży.
Niechaj będzie pochwalony
W Sakramencie utajony
Jezus Chrystus, Syn Dziewicy,
W Przenajświętszej tajemnicy.

O, niepojęty, o, trzykroć Święty!
Świat ziemski i niebo całe
Hymny wdzięczności tu i w wieczności
Niech śpiewa na Twoją chwałę.
Niechaj będzie pochwalony
W Sakramencie utajony
Jezus Chrystus, Syn Dziewicy,
W Przenajświętszej tajemnicy.

* * *

269 . Przed tak wielkim Sakramentem
Upadajmy wszyscy wraz.
Niech przed Nowym Testamentem
Starych praw ustąpi czas.
Co dla zmysłów niepojęte,
Niech dopełni wiara w nas.

Bogu Ojcu i Synowi
Hołd po wszystkie nieśmy dni.
Niech podaje wiek wiekowi
Hymn triumfu, dzięki, czci,
A równemu Im Duchowi
Niechaj wieczna chwała brzmi.
Amen.

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..