.

270 . Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui
Et antiąuum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.

Genitori Genitoąue
Laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio.
Procedenti ab utroąue
Compar sit laudatio.
Amen.

* * *

271 . Przygotuję Ci serce me, o, Chryste
Przygotuję Ci serce niewinne.
Takie jasne, radosne i czyste.
Przygotuję Ci serce, o, Chryste.

Przygotuję Ci serce ofiarne.
Precz odrzucę, co kusi i wabi.
Przygotuję nadzieją i wiarą.
Przygotuję Ci serce ofiarą.

Przyozdobię Ci serce miłością,
Taką wielką, co wszystko zwycięża,
Abyś wstąpił do niego z radością.
Przyozdobię Ci serce miłością.

* * *

272 . "Przyjdźcie do Mnie wszyscy" głos z przybytku woła.
"We Mnie źródło szczęścia, Ja orzeźwię was.
I ocierać będę pot płynący z czoła,
I ziemskiego znoju osłodzę wam czas".
O, pójdźmy wszyscy z pokłonem,
Ofiarę serc naszych nieść.
Przed Jego padając tronem,
Miłosną złóżmy Mu cześć.

"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, o biedni grzesznicy.
Ja dla was tu jestem, by łańcuchy te,
Które ciążą na was, grzechu niewolnicy,
Skruszyło na zawsze miłosierdzie me".
O, pójdźmy wszyscy z pokłonem,
Ofiarę serc naszych nieść.
Przed Jego padając tronem,
Miłosną złóżmy Mu cześć.

"Przyjdźcie do Mnie, wszystkie zbłąkane owieczki.
Jam jest pasterz dobry. Tu w objęciu mym,
W sercu moim, jest dla was miejsce ucieczki.
Bezpiecznie i słodko odpocznijcie w nim".
O, pójdźmy wszyscy z pokłonem,
Ofiarę serc naszych nieść.
Przed Jego padając tronem,
Miłosną złóżmy Mu cześć.

"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, smutni, uciśnieni,
Którym ziemskie szczęście już pochłonął grób.
Radość wam niebiańska duszę rozpłomieni,
Gdy się przytulicie tu do moich stóp".
O, pójdźmy wszyscy z pokłonem,
Ofiarę serc naszych nieść.
Przed Jego padając tronem,
Miłosną złóżmy Mu cześć.

* * *

273 . Przyszedłeś, Panie, by wolność dać światu.
Przyniosłeś Prawdę w swej Ewangelii.
W wolności szkodzić nie będzie brat bratu.
W prawdzie brat z bratem niech się weseli.
Z całunu śmierci dnia trzeciego wstałeś,
Zwycięski idziesz z nami po ziemi.
Sakramentalną moc ofiarowałeś Tym,
Którzy chcą być braćmi Twoimi.

Gdy oszukany świat nie wie, jak trzeba
Grzesznej rozerwać pęta niewoli,
Kościół wskazuje na Boży głos z nieba:
Szukajcie Prawdy, która wyzwoli.
Ciało z ołtarza świętego bierzemy,
Miłości Bożej znak w Nim zawarty.
Zagubionemu światu dziś niesiemy,
By znów odnalazł wieczny blask Prawdy.

Boże, obecny w wędrówce Kościoła,
Przyjmij pokorne hołdy wdzięczności.
Ten tylko pojąć obecność Twą zdoła,
Kto łaską tknięty żyje w miłości.
Zbawco nasz, Chryste, łakniemy Cię wszyscy
I budujemy świat w codzienności.
Ty zostawiłeś nam dar Eucharystii,
By ład wewnętrznej tworzyć wolności.

* * *

274 . Sław, języku, tajemnicę
Ciała i najdroższej Krwi,
Którą jako łask krynicę,
Wylał w czasie ziemskich dni
Ten, co Matkę miał Dziewicę,
Król narodów, godzien czci.

Z Panny czystej narodzony,
Posłań zbawić ludzki ród,
Gdy po świecie na wsze strony
Ziarno słowa rzucił w lud,
Wtedy cudem niezgłębionym
Zamknął swej pielgrzymki trud.

W noc ostatnią przy wieczerzy
Z tymi, których braćmi zwał,
Pełniąc wszystko, jak należy,
Czego przepis prawny chciał,
Sam Dwunastu się powierzył
I za pokarm z rąk swych dał.
Amen.

* * *

275 . Śpiewaj, śpiewaj sercem całym:
Jezus Panem chwały.

Choć w Bożej postaci z Bogiem był zrównany,
Sam się ogołocił, sługą był nazwany.

Śpiewaj, śpiewaj sercem całym:
Jezus Panem chwały.
W każdym pulsie życia równy człowiekowi,
Uniżył sam siebie poprzez śmierć krzyżową.

Śpiewaj, śpiewaj sercem całym:
Jezus Panem chwały.
W Jego posłuszeństwie Bóg nam łask udziela,
Jemu zaś darował imię Zbawiciela.

Śpiewaj, śpiewaj sercem całym:
Jezus Panem chwały.
Na imię Jezusa zegnijmy kolana.
Niech w Nim ziemia cała uzna swego Pana.

Śpiewaj, śpiewaj sercem całym:
Jezus Panem chwały.

* * *

276 . To Ty, o, Panie, Chlebie nasz, Ty wieczne życie masz.
Toś Ty, o, Panie, złączył lud przez Zmartwychwstania cud.

Wziął Jezus chleb, połamał go i podał uczniom swym:
"Przyjmijcie, pożywajcie wraz. To moje Ciało jest".

To Ty, o, Panie, Chlebie nasz, Ty wieczne życie masz.
Toś Ty, o, Panie, złączył lud przez Zmartwychwstania cud.
I kielich z winem Jezus wziął tej nocy pełnej zdrad:
Ta moja Krew obmyje was. Więc pijcie ze Mną wraz.

To Ty, o, Panie, Chlebie nasz, Ty wieczne życie masz.
Toś Ty, o, Panie, złączył lud przez Zmartwychwstania cud.
Jam jest ten Chleb, co życie da, wystarczy wierzyć Mi.
I Ja go wskrzeszę w owym dniu, kiedy powrócę znów.

To Ty, o, Panie, Chlebie nasz, Ty wieczne życie masz.
Toś Ty, o, Panie, złączył lud przez Zmartwychwstania cud.
Przyszedłem zbawić biedny lud, nie będę sądził was.
To Ojciec mój ten spełnił cud w on czas, gdy posłał Mnie.

To Ty, o, Panie, Chlebie nasz, Ty wieczne życie masz.
Toś Ty, o, Panie, złączył lud przez Zmartwychwstania cud.
Nadchodzi oto nowy czas w krainie życia dusz,
Bóg sam zgromadzi wszystkich nas. Zamieszka z nami już.

To Ty, o, Panie, Chlebie nasz, Ty wieczne życie masz.
Toś Ty, o, Panie, złączył lud przez Zmartwychwstania cud.

* * *

277 . Tobie ja żyję, Tobie umieram.
Jezu, Twój jestem w życiu i przy śmierci.

* * *

278 . Twoja cześć, chwała,
Nasz wieczny Panie,
Na wieczne czasy
Niech nie ustanie.

Tobie dziś dajem
Z rzeszą tych ludzi
Pokłon i pienie,
My, Twoi słudzy.

Dziękując wielce
Twej wielmożności
Za ten dar zacny
Twej wszechmocności.

Żeś się darował
Nam, nic niegodnym,
W tym Sakramencie
Nam tu przytomnym.

Raczyłeś zostać
W takiej postaci,
Nie szczędząc siebie
Dla nas, swych braci.

Przyszedłszy na świat,
Pan wiecznej chwały.
Zaznałeś wiele
Nędzy niemałej.

Dałeś się potem
Z wielkiej miłości
Na męki srogie
Bez wszej litości.

Dałeś swe Ciało,
By krzyżowano,
I Krew Najświętszą,
By ją przelano.

Wstępując potem
Do chwały wiecznej,
Zostawiłeś nam
Ten to dar zacny.

Na co my patrząc
W tym Sakramencie,
Słowu Twojemu
Wierzymy święcie.

Tobie my, Boże,
Teraz śpiewamy.
Przed Twą światłością
Kornie padamy.

Użycz nam łaski,
Wszechmocny Boże.
Bez Twej pomocy
Człek nic nie może.

* * *

279 . Tyś w wieczerniku Chlebem się stał,
Tyś nam Krew swoją dał.
Ty chciałeś z nami jedno być,
Jednego Ojca czcić.
Więc połącz wszystkich w jedno ciało, Panie nasz.
Wlej w serca ludzi miłość trwałą, Boże nasz.

Pożywać chcemy Ciało Twe,
Krew Twoją chcemy pić.
W miłości spalać serca swe,
Na wieki z Tobą żyć.
Więc połącz wszystkich w jedno ciało, Panie nasz.
Wlej w serca ludzi miłość trwałą, Boże nasz.

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..