.

280 . U drzwi Twoich stoję, Panie,
Czekam na Twe zmiłowanie.
Który pod postacią chleba
Prawdziwy Bóg jesteś z nieba.

W tej Hostii jest Bóg żywy,
Choć zakryty, lecz prawdziwy.
W tym Najświętszym Sakramencie
Z nieba stawa w tym momencie.

Jak wielki cud Bóg uczynił,
Gdy chleb w Ciało swe przemienił.
A nam pożywać zostawił,
Ażeby nas przez to zbawił.

Święty, mocny, nieśmiertelny,
W majestacie swym niezmierny.
Aniołowie się lękają,
Gdy na Jego twarz patrzają.

Wszyscy niebiescy Duchowie
Lękają się i królowie.
Niebo, ziemia ani morze
Pojąć, co jest Bóg, nie może.

Żaden z wojska anielskiego
Nie dostąpi nigdy tego,
Czego człowiek dostępuje,
Ciało i Krew gdy przyjmuje.

Jam niegodzien, Panie, tego,
Abyś wszedł do serca mego.
Rzeknij tylko słowo Twoje,
A tym zbawisz duszę moją.

Kłaniam się Tobie samemu.
Bądź miłościw mnie grzesznemu!
Niechaj żyję z Tobą, Panem,
Aż na wieki wieków. Amen.

* * *

281 . Uklęknij na kolana,
O, duszo
Bogu wierna,
Bo się tobie pokazuje
Miłość niezmierna.

Spojrzyj na Boga swego,
Tu tobie przytomnego.
Błagaj Go sercem skruszonym
O miłość Jego.

Bądźże od nas uczczony,
Pochwalon, uwielbiony,
Jezu Chryste nasz najmilszy,
Tu wystawiony.

* * *

282 . Upadnij na kolana,
Ludu
czcią przejęty.
Uwielbiaj swego Pana:
Święty, Święty, Święty.

Zabrzmijcie z nami, nieba.
Bóg nasz niepojęty
W postaci przyszedł chleba:
Święty, Święty, Święty.

Powtarzaj, ludzki rodzie,
Wiarą przeniknięty,
Na wschodzie i zachodzie:
Święty, Święty, Święty.

* * *

283 . W Sakramencie utajony,
Zbawicielu nasz, Panie.
Z Panny czystej narodzony,
Duszy naszej kochanie.
Bądźże od nas pochwalony
Przez nabożne śpiewanie.

W majestacie swym niezmierny,
Tobie my się kłaniamy.
Pobłogosław lud Twój wierny,
Pokornie Cię błagamy.
Zbaw nas, Jezu miłosierny,
Jako Tobie ufamy.

Chwała Tobie w tej świętości,
Którąś dla nas jedynie
Postanowił w swej miłości,
Na wiek wieków niech słynie.
A po śmierci z Twej dobroci
Niech nas niebo nie minie.

* * *

284 . Wieczną miłość dał nam Jezus,
Miłością ku nam pała
Serce Zbawiciela mego.
Bądź Mu za to cześć, chwała.
Niechaj wielbi Go świat cały,
Niechaj przyczynia Mu chwały.
W Sakramencie wielbmy Go,
Jezusa kochanego.

Nie odtrącasz Ty nikogo,
Gdy pospiesza do Ciebie.
Bogatego, ubogiego
Mile przyjmujesz w niebie,
Gdzie Cię chwalą Cherubini,
Wysławiają Serafini.
W Sakramencie wielbmy Go,
Jezusa kochanego.

I w naszej życia podróży
Jest posiłek z rąk Jego,
Chleb Anielski, ten Chleb Boży,
Ciało Jezusa mego.
On nas umacnia i sili
Nawet w najsmutniejszej chwili.
W Sakramencie wielbmy Go,
Jezusa kochanego.

* * *

285 . Wielbię Ciebie w każdym momencie,
O, Żywy Chlebie nasz, w tym Sakramencie.

* * *

286 . Witaj, Boże utajony, Zbawicielu nasz drogi.
Tobie pokłon oddajemy Zgromadzeni w Twe progi.
Chryste Jezu, pod tym cieniem,
Błagamy Cię naszym pieniem,
Z serca wołając do Ciebie:
Ratujże nas w potrzebie!

Tyś pod postaciami chleba ukrył siebie samego,
Byś tym świętym Sakramentem mógł nasycić każdego.
Na ołtarzu zamieszkujesz,
Swe nam Ciało ofiarujesz.
Wzywasz: Pójdźcie, obciążeni,
Będziecie posileni.

Nie widzą Cię oczy nasze, ale serce pojmuje,
Że tu jest Bóg utajony, który nas zachowuje.
Tu jest Baranek niewinny,
Który gładzi nasze winy.
Tu jest Jezus ukochany
I Pan nad wszystkie pany.

* * *

287 . Witaj, Jezu, w tej świętości,
Witaj, Zbawicielu drogi,
Który z wielkiej swej miłości
Stałeś się dla nas ubogi.
(: Przyszedłeś z nieba na ziemię,
Abyś zbawił ludzkie plemię
:).

Uczyłeś nas swym przykładem
Czynić wolę Ojca Twego,
Abyśmy, idąc Twym śladem,
Chowali nakazy Jego.
(: Ci tylko osiądą w niebie,
Którzy naśladują Ciebie
:).

Z Ojca Przedwiecznego ręki,
Dla odkupienia naszego,
Piłeś kielich gorzkiej męki,
Nie żałując życia swego.
(: Tak bardzoś nas umiłował,
Żeś się za nas ofiarował
:).

* * *

288 . Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało,
Któreś na krzyżu sromotnie wisiało
Za nasze winy, Synu jedyny,
Ojca wiecznego, Boga prawego.
Zbawicielu świata.

Dajemy pokłon Bogu prawdziwemu.
W tym Sakramencie dziwnie zakrytemu.
Żebrzem litości i Twej miłości,
Byś gniew swój srogi, o, Jezu drogi,
Pohamować raczył.

Zmiłuj się, zmiłuj, nad nami grzesznymi.
Nie racz pogardzać prośbami naszymi.
Zgrom hardych siły, daj pokój miły.
Wyniszcz złe rady, wykorzeń zdrady
Spośród ludu swego.

* * *

289 . Zawitaj, Ciało i Krew Jezusa
W Najświętszym Sakramencie utajone.

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..