.

290 . Zawitaj, Ciało z Maryi zrodzone,
Cudem miłości w pokarm przemienione.

Pozdrawiam Ciebie dziewiczą niepokalanością Twojej Matki,
Cześć Ci oddaję Jej pokorną uległością.

Zawitaj, Ciało z Maryi zrodzone,
Cudem miłości w pokarm przemienione.
Pozdrawiam Ciebie Jej żywą wiarą i gorącą miłością.
Cześć Ci oddaję Jej szczególną troskliwością.

Zawitaj, Ciało z Maryi zrodzone,
Cudem miłości w pokarm przemienione.
Pozdrawiam Ciebie Jej współdziałaniem i współcierpieniem z Tobą.
Cześć Ci oddaję całą świętością Jej duszy.

Zawitaj, Ciało z Maryi zrodzone,
Cudem miłości w pokarm przemienione.
Pozdrawiam Ciebie każdym drgnieniem Jej serca.
Cześć Ci oddaję każdą Jej myślą i czynem.

Zawitaj, Ciało z Maryi zrodzone,
Cudem miłości w pokarm przemienione.
Pozdrawiam Ciebie każdym momentem Jej wyjątkowego życia,
Cześć Ci oddaję Jej wypełnioną służbą wobec Ciebie.

* * *

291 . Zbliż się, o, zbliż się, me drogie dziecię,
Z wiarą, miłością, w pokorze.

Wiedz, że nade Mnie nikt cię na świecie
Kochać już więcej nie może.
Zbliż się o zbliż się, me drogie dziecię,
Z wiarą, miłością, w pokorze.

Zbliż się, o, zbliż się, me drogie dziecię,
Z wiarą, miłością, w pokorze.
Ja tu tak dawno czekam na ciebie,
Więc zbliż się ufnie i śmiało.
Patrz, w tym maleńkim, cudownym chlebie
Daję ci własne me Ciało.

* * *

292 . Zbliżam się w pokorze i niskości
Wielbię Twój majestat skryty w Hostii tej.
Tobie dziś w ofierze serce daję swe.
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.

Mylą się, o, Boże, w Tobie wzrok i smak.
Kto się im poddaje, temu wiary brak.
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
Że w postaci Chleba utaiłeś się.

Jak niewierny Tomasz, Twych nie szukam ran,
Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan.
Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą.
Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.

Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,
Chlebie Żywy, życiem swym darzący nas,
Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał.
Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.

Ty, co jak pelikan, Krwią swą karmisz lud,
Przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud.
Oczyść mnie Krwią swoją, która wszystkich nas
Jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.

Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię.
Niech pragnienie serca kiedyś spełni się:
Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,
Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.

* * *

293 . Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widzieć przychodzi
I jak się dzieciom Jego powodzi.

Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana,
Przed swoim Bogiem zginaj kolana.
Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem.
On twoim Ojcem, On Przyjacielem.

Nie dosyć było to dla człowieka,
Że na ołtarzu co dzień go czeka.
Sam ludu swego odwiedza ściany,
Bo pragnie bawić między ziemiany.

* * *

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

.

Śpiewy Uwielbienia

294 . Boże, zmiłuj się nad nami,
Pobłogosław, udziel łaski.
Niechaj znowu oglądamy
Twe oblicze pełne blasku.
Niechaj sławią Cię narody,
Niechaj sławią Cię narody wszystkie.

Niech świat cały pozna wreszcie
Ciebie, Panie, Twoje drogi.
Niechaj przyjmą Twe zbawienie
Wszyscy ludzie i narody.
Niechaj sławią Cię narody,
Niechaj sławią Cię narody wszystkie.

Niechaj radość zapanuje
Pośród ludów całej ziemi,
Że Ty, Panie sprawiedliwy,
Rządzisz i kierujesz nimi.
Niechaj sławią Cię narody,
Niechaj sławią Cię narody wszystkie.

Ziemia plony już wydała,
Bóg nam dał błogosławieństwo.
Niech rozbrzmiewa Jego chwała
W każdym czasie, w każdym miejscu.
Niechaj sławią Cię narody,
Niechaj sławią Cię narody wszystkie.

* * *

295 . Cały świat niech śpiewa tę pieśń:
Panem naszym Bóg.

Niech cały świat weseli się w Bogu.
Niechaj z wdzięcznością składa Mu hołd.

Cały świat niech śpiewa tę pieśń:
Panem naszym Bóg.
Albowiem Pan Bóg jest naszym Stwórcą.
On w dłoniach swoich dzierży nasz los.

Cały świat niech śpiewa tę pieśń:
Panem naszym Bóg.
Pan Bóg jest naszym jedynym Ojcem.
Z radością każdy niech spieszy doń.

Cały świat niech śpiewa tę pieśń:
Panem naszym Bóg.
Chwała bądź Bogu po wszystkie czasy
Za dobrodziejstwa dawane nam

Cały świat niech śpiewa tę pieśń:
Panem naszym Bóg.

* * *

296 . Chlebem życia posileni
I zbratani mocą Jego,
(: Czyńmy razem dziękczynienie.
Sławmy miłość niepojętą
:).

Rozum ludzki nie ogarnie,
Żaden język nie wypowie,
(: Jak człowieka ukochałeś,
Nieskończony, wieczny Boże
:).

Jednym duchem, jednym sercem,
Tak jak pierwsi chrześcijanie,
(: Z tych tajemnic pokój wzięty,
Przekazujmy sobie wzajem
:).

* * *

297 . Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie:
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi i w niebie.

Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje,
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.
Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy,
Bo nad nie przystojniejszej ofiary nie mamy.

Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.
Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi
I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznymi.

Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie.
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi.
Tylko zawsze niech będziem pod skrzydłami Twymi.

* * *

298 . Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
Dobremu Bogu za świętą ucztę.
Że nas zjednoczył przy wspólnym stole,
Że mamy w sercach królestwo Boże.

Z radością wielką pochwalmy Boga
Za to spotkanie, za bezmiar dobra.
Z ofiary Pańskiej przyjętą łaskę
Pragniemy zanieść całemu światu.

Ludowi swemu błogosław, Panie.
Ochraniaj miłość, umacniaj wiarę.
Jednością obdarz swój Kościół święty.
W braterskiej zgodzie złącz go na wieki.

* * *

299 . Dzięki o Boże Ojcze, składamy dzięki za miłość Twoją.
Ty z miłości ojcowskiej stworzyłeś człowieka.

Dzięki o Boże Ojcze, składamy dzięki za miłość Twoją.
Ty z miłości zesłałeś nam Syna na ziemię.

Dzięki o Boże Ojcze, składamy dzięki za miłość Twoją.
Ty z miłością przygarniesz nas kiedyś do siebie.

Dzięki, o, Panie Jezu, składamy dzięki za miłość Twoją.
Ty z miłości przyszedłeś odkupić człowieka.

Dzięki, o, Panie Jezu, składamy dzięki za miłość Twoją.
Ty z miłości oddałeś na pokarm swe Ciało.

Dzięki, o, Panie Jezu, składamy dzięki za miłość Twoją.
Ty z miłości przebaczasz nam zło popełnione.

Dzięki, o, Duchu Święty, składamy dzięki za miłość Twoją.
Ty z miłości przez dar swoich łask mieszkasz w sercach.

Dzięki, o, Duchu Święty, składamy dzięki za miłość Twoją.
Ty z miłością wciąż uczysz człowieka świętości.

Dzięki, o, Duchu Święty, składamy dzięki za miłość Twoją.
Ty przyszedłeś, by ziemię odnowić miłością.

Cały świat niech śpiewa tę pieśń:
Panem naszym Bóg.

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..