.

330 . Serce najsłodsze, Tobie niebo całe
Bez przerwy składa pieśni uwielbienia.
I biedna ziemia daje Tobie chwałę,
Boś Ty jest źródłem szczęścia i zbawienia.

Serce Jezusa, na ziemi i w niebie
Niech wszystkie serca wiecznie chwalą Ciebie.
Króluj nad nami, ach, króluj wszechwładnie.
Z czcią niech przed Tobą cały świat upadnie.

Serce najdroższe, ta głęboka rana,
Że Ty serc pragniesz, tak wymownie woła.
Ach, miłość Twoja z niczym niezrównana.
Któż się wezwaniu Twemu oprzeć zdoła?

* * *

331 . Serce Twe, Jezu, miłością goreje.
Serce Twe w ogniu miłości topnieje,
(: A nasze serca zimne jak lód.
Czyż próżny dla nich Twej męki trud?
:)

Kiedyż, o, kiedyż, słodki mój Panie,
Poznamy Serca Twego kochanie?
(: Kiedyż Twa miłość rozpali nas?
O, dobry Jezu, czas to, już czas
:).

Serce Twe zewsząd bólem ściśnione
I ostrą włócznią w bok ugodzone,
(: A nasze serca, rzucone w świat,
Chciałyby zrywać rozkoszy kwiat
:).

Boskie Twe Serce gorycz zalała,
We łzach się dusza Twoja kąpała
(: I z Twego smutku pociechy zdrój
Wytrysnął dla nas, o, Panie mój
:).

Serce Twe wieniec z ciernia oplata,
Korona wzgardy za pychę świata,
(: Którą dla siebie obrał nasz Pan,
By nas uleczył z grzechowych ran
:).

* * *

332 . Skądże, Jezu miły, ta głęboka rana?
Kiedyż Sercu Twemu ona jest zadana?
Czyjaż ręka, czyjaż siła
Twoje Serce wskroś przebiła?
Dzieło to miłości, wina ludzkich złości.

Gdy Cię miłość Twoja na świat sprowadziła,
Kiedy w nędzny żłóbek Ciebie porzuciła,
Gdyś złożony był na sianku,
Już wtenczas, Boży Baranku,
Ranę w Sercu miałeś, za ten świat cierpiałeś.

Gdy przed okrutnikiem z Matką uciekałeś,
Kiedy na wygnaniu w Egipcie płakałeś,
Już miłości dziwna siła
Boskie Serce Twe raniła.
Lecz nikt nie znał tego wśród świata obcego.

* * *

333 . Twemu Sercu cześć składamy,
O, Jezu nasz, o, Jezu.
Twej litości pożądamy,
O, Zbawicielu drogi.
Chwała niech będzie zawsze i wszędzie
Twemu Sercu, O, mój Jezu.

Serce to nam otworzone,
O, Jezu nasz, o, Jezu.
Włócznią na krzyżu zranione,
O, Zbawicielu drogi.
Chwała niech będzie zawsze i wszędzie
Twemu Sercu, O, mój Jezu.

Ono przepaścią miłości,
O, Jezu nasz, o, Jezu.
W Nim się topią nasze złości,
O, Zbawicielu drogi.
Chwała niech będzie zawsze i wszędzie
Twemu Sercu, O, mój Jezu.

Tam ucieczka, tam schronienie,
O, Jezu nasz, o, Jezu,
Gdy nas ciśnie utrapienie,
O, Zbawicielu drogi.
Chwała niech będzie zawsze i wszędzie
Twemu Sercu, O, mój Jezu.

Gdy kto grzeszy, a żałuje,
O, Jezu nasz, o, Jezu.
Twoje Serce go przyjmuje,
O, Zbawicielu drogi.
Chwała niech będzie zawsze i wszędzie
Twemu Sercu, O, mój Jezu.

* * *

334 . Witaj, krynico dobra wszelakiego.
Najmilsza rano Serca Pana mego.
Rozpal oziębłe serce me miłością
I napełnij je niebiańską słodkością.

Sprawże, ażebym w tym wygnaniu świata
W Tobie zostawał przez me wszystkie lata.
Serce Jezusa, włócznią otworzone,
Niechaj przy śmierci w Tobie mam obronę.

O, rano święta, rano uwielbiona,
Bądźże na wieki od nas pochwalona,
A przez wylaną dla mnie krew i wodę
Daj w utrapieniu pomoc i ochłodę.

O to Cię tylko proszę, Boga mego:
Racz nie oddalać mnie od Serca Twego.
W Nim me dziedzictwo, w Nim moje mieszkanie.
Niechaj w Nim serce me zawsze zostanie.

* * *

335 . Witaj nam, witaj, Zbawco nasz, Boże.
Tobie cześć składa lud Ci oddany,
Boś Ty darował nam łaski morze
W swym świętym Sercu, Jezu kochany.

Nie gardź sługami, Królu na niebie.
Tyś nam na krzyżu Serce darował.
Przez to dziś Serce błagamy Ciebie,
Byś nas w Nim, Panie, na wieki schował.

* * *

336 . Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny
Tęskny się w niebo unosi dźwięk:
O, Boskie Serce, skarbie jedyny,
Wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk.
Nie chciej odrzucać modlitwy tej,
Bo Twej litości błagamy w niej.
Serce Jezusa, ucieczko nasza,
Zlituj się, zlituj nad ludem Twym.

Ku Tobie oczy zalane łzami
Z wielką ufnością zwrócone są.
Ty się zlitujesz pewnie nad nami,
Bo Ty nie gardzisz pokuty łzą.
Ku Tobie ślemy błagalny głos:
Ach, odwróć od nas karania cios.
Serce Jezusa, ucieczko nasza,
Zlituj się, zlituj nad ludem Twym.

To prawda, Panie, żeśmy zgrzeszyli,
Żeśmy Ci wiele zadali ran,
Żeśmy na litość nie zasłużyli,
Aleś Ty dobry Ojciec i Pan.
Tyś za nas wylał najdroższą Krew.
Zalej nią, zalej słuszny swój gniew.
Serce Jezusa, ucieczko nasza,
Zlituj się, zlituj nad ludem Twym.

Z Ciebie, o, Serce Króla naszego,
Świeci nam słodkiej, nadziei blask.
Ty nie odrzucisz ludu swojego,
Tyś niezgłębioną przepaścią łask.
Ty naszą nędzę tak dobrze znasz.
My bardzo biedni, o, Panie nasz.
Serce Jezusa, ucieczko nasza,
Zlituj się, zlituj nad ludem Twym.

* * *

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

.

Ku Czci Chrystusa Króla

337 . Bóg nad swym ludem zmiłował się
I Zbawiciela nam zesłał.
Miłość nam daje, usuwa grzech,
Prowadzi w bramy królestwa.
(: Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj.
Swoją miłość odnów w nas
:).

Miłość Chrystusa przemienia świat,
Wyznacza szlaki wciąż nowe.
Kruszy nienawiść, wprowadza ład,
Jednoczy z ludźmi i z Bogiem.
(: Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj.
Swoją miłość odnów w nas
:).

W miłości swojej zachowaj nas,
Chryste, Zwycięzco i Panie.
Niech upragniony nadejdzie czas
Odnowy i pojednania.
(: Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj.
Swoją miłość odnów w nas
:).

* * *

338 . Chryste Królu, przed Tobą padamy,
Do stóp Twoich kornie się zbliżamy.
Chcemy Boski Twój majestat sławić,
Przed Twym tronem cześć swoją wyjawić.
Bądź uwielbion od wszego stworzenia.
Niech Cię chwali niebo, ziemia, świat,
Boś jest godzien dla Twego imienia,
By się każdy kłaniał Tobie rad.

Panie, Jezu, my uznajem Ciebie
Jako Króla w szczęściu i w potrzebie.
I pragniemy Twymi poddanymi
Zawsze, wszędzie być Tobie wiernymi.
Panuj nad naszymi rodzinami,
Niech Twa wola spełnia się w nich wciąż.
Obdarzaj nas Twoimi łaskami,
Wszystkie sługi Twoje z sobą zwiąż.

* * *

339 . Chryste Królu, Tobie cześć,
Synu Boży, chcemy nieść.
Wszechmogący jesteś sam.
(: Nieba, ziemi wieczny Pan :).

Chryste Królu, prosim Cię:
Mocą Twą racz zjawić się.
Twoich wiernych dzieci broń,
(: Twej pomocy podaj dłoń :).

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..