.

340 . Chryste, władco nad wiekami,
Kieruj także narodami.
Wszak w Tobie, wierzymy mocno,
Serca nasze kiedyś spoczną.

Przyszedłeś pokój zaszczepić,
Niespokojne serca krzepić.
Zgromadź rozproszoną trzodę,
Siej wszędzie miłość i zgodę.

Dlatego na krzyżu w męce
Wyciągasz do nas swe ręce.
Bok Twój włócznia otworzyła,
Serce Twe miłość zraniła.

* * *

341 . Chrystus Królem. Chrystus Panem.
Chrystus, Chrystus Władcą nam.

* * *

342 . Schola i Wierni: Chwała Tobie, Jezu, Królu nasz i Panie.

Schola: Tyś jest nadzieją,

Wierni: Tyś jest światłością,

Schola: Naszym życiem

Wierni: I miłością,

Schola: Naszą drogą,

Wierni: Naszą siłą.

Schola: O, Królu nasz.

Wierni: O, Królu nasz.

Wierni: Chwała Tobie, Jezu, Królu nasz i Panie.

Schola: Tyś radością,

Wierni: Tyś pokojem,

Schola: Tyś naszą prawdą,

Wierni: Naszą wolnością,

Schola: Naszą jednością,

Wierni: Naszą potęgą.

Schola: O, Królu nasz.

Wierni: O, Królu nasz.

Wierni: Chwała Tobie, Jezu, Królu nasz i Panie.

Schola: Alleluja.

Wierni: Alleluja.

* * *

343 . Idziesz przez wieki.
Krwią znaczysz drogę
Twardą od cierpień i bólu.
Krzyż niesiesz ciężki, koisz duszy trwogę,
O, Jezu Chryste, nasz Królu.
Króluj nad nami. Króluj nad wiekami.
My z Tobą pójdziem na boje.
Książę ciemności pierzchnie w piekła bramy.
Królestwo wzmocni się Twoje.

Książę pokoju,
Władco nieba, ziemi,
Obdarz pokojem świat cały.
Po ziemskim boju z Tobą zjednoczeni,
Niech nucim hymn Twojej chwały.
Króluj nad nami. Króluj nad wiekami.
My z Tobą pójdziem na boje.
Książę ciemności pierzchnie w piekła bramy.
Królestwo wzmocni się Twoje.

Cichy Baranku,
Boże miłości,
Rozpal przed nami swe zorze.
Naucz nas męstwa, świętej cichości,
Prowadź nas w niebo, nasz Boże.
Króluj nad nami. Króluj nad wiekami.
My z Tobą pójdziem na boje.
Książę ciemności pierzchnie w piekła bramy.
Królestwo wzmocni się Twoje.

albo:

Idziesz przez wieki.
Krwią znaczysz drogę
Twardą od cierpień i bólu.
Krzyż niesiesz ciężki, koisz ból, trwogę,
O, Jezu Chryste, nasz Królu.
Króluj nad nami. Władaj sercami.
Niech wszędzie płonie znicz wiary.
Niech zew miłości, wiary, ufności
Świat wiedzie pod Twe sztandary.

* * *

344 . Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie.
To nasze rycerskie hasło.
(: Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno
:).

Naprzód przebojem, młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
(: Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty.
Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy
:).

* * *

345 . Na Twojej, Chryste, świętej skroni
Korona bóstwa sieje blask.
Berło królewskie trzymasz w dłoni,
A w sercu niesiesz skarby łask.
O, króluj, Chryste, króluj nam.
Z nami po wszystkie zostań dni.
Z ziemi do niebios prowadź bram,
Gdzie Twoja chwała wiecznie brzmi.

Ty jeden jesteś nam światłością,
Nadzieją pośród życia burz.
Ty jeden jesteś serc miłością,
Pokojem Bożym wszystkich dusz.
O, króluj, Chryste, króluj nam.
Z nami po wszystkie zostań dni.
Z ziemi do niebios prowadź bram,
Gdzie Twoja chwała wiecznie brzmi.

Tyś zawarł z nami Krwią przymierze
I lud wybrany stworzył z nas.
Tyś wszystkich złączył w jednej wierze
I poddał z sobą Ojcu wraz.
O, króluj, Chryste, króluj nam.
Z nami po wszystkie zostań dni.
Z ziemi do niebios prowadź bram,
Gdzie Twoja chwała wiecznie brzmi.

O, Chryste Jezu, co w jedności
Z Ojcem i Duchem chwałę masz,
Niech ziemia z niebem w społeczności
Tobie się kłania, Królu nasz.
O, króluj, Chryste, króluj nam.
Z nami po wszystkie zostań dni.
Z ziemi do niebios prowadź bram,
Gdzie Twoja chwała wiecznie brzmi.

* * *

346 . O, Chryste Królu, Władco świata,
Twoimi zawsze chcemy być.
W Tobie mieć Wodza, w Tobie Brata,
Pod berłem Twoim wiecznie żyć.
Króluj nad nami, Boże nasz,
Drogą świetlaną prowadź wprzód.
Wspieraj swą mocą, łaską darz,
U wiekuistych przyjmij wrót.

W królestwie Twoim miłość włada.
Trwa wieczny pokój pośród burz.
W nim boska czeka nas biesiada,
Radość niebieska ciał i dusz.
Króluj nad nami, Boże nasz,
Drogą świetlaną prowadź wprzód.
Wspieraj swą mocą, łaską darz,
U wiekuistych przyjmij wrót.

Racz wieść każdego ścieżki Twymi.
W rodzinach ojcem, głową bądź.
W owczarnię jedną zbierz lud ziemi.
Jak Dobry Pasterz światem rządź.
Króluj nad nami, Boże nasz,
Drogą świetlaną prowadź wprzód.
Wspieraj swą mocą, łaską darz,
U wiekuistych przyjmij wrót.

* * *

347 . Otwórzcie drzwi Chrystusowi,
W swych sercach postawcie Mu tron!
Niech On się w nas zadomowi,
Wszak Królem wszechświata jest On.
Niech Jezus Chrystus sam nadzieją będzie nam!
Gdy z Nim pójdziemy wraz, zwycięstwo czeka nas.

Odkupił sobie na własność
Ten świat swoją najdroższą Krwią,
By wszystkich wieść w swoją jasność,
Co Jego uczniami być chcą.
Wszak Królem wszechświata jest On.
Niech Jezus Chrystus sam nadzieją będzie nam!
Gdy z Nim pójdziemy wraz, zwycięstwo czeka nas.

* * *

348 . Panowanie Twoje trwa
Na wieki. Alleluja.
Weselmy się i radujmy.
Alleluja, alleluja.

* * *

349 . Przez śmierć bolesną, Królu wiecznej chwały,
Zdobyłeś ludom życie wiekuiste.
Więc Królem ludów zowie Cię świat cały.
Króluj nam, Chryste, Króluj nam, Chryste.
Bez Ciebie głuchą pustynią jest życie.
Nasze tęsknoty i smutki Ty znasz.
Słysz, pieśń Twej chwały śpiewamy w zachwycie:
Króluj nad nami, Boski Królu nasz.
Wznijdź niby zorza nad polskie poddasza,
Nad bory ciche, wstęgi łąki pól.
Gdy nowe święto radośnie rozgłasza,
Żeś Ty narodów nieśmiertelny Król.

Kościoła Tyś uczynił z nas przedmurze
I triumf dał nad wrogiem Twojej wiary.
I dziś lud prowadź poprzez gromy, burze
Pod Twe sztandary! Pod Twe sztandary!
Zespól miłością zwaśnionych w rozterce,
Lud w słodkie jarzmo pociągnij Twych praw.
Polsce wskrzeszonej królewskie Twe Serce
I nieśmiertelnej mocy blask Twój zjaw.
Wznijdź niby zorza nad polskie poddasza,
Nad bory ciche, wstęgi łąki pól.
Gdy nowe święto radośnie rozgłasza,
Żeś Ty narodów nieśmiertelny Król.

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..