.

360 . Bolejąca Matko Pana,
Niech Twojego Serca rana
Wzruszy wszystkich do żałości
Dla naszych grzechów złości.

* * *

361 . Brzmi cichej godziny
Przez góry, doliny,
Dzwonku, twój głos.
Brzmij Pannie Maryi,
Nieś pozdrowienie Jej
Aż do niebios.

Bo Ona łask pełna.
Niebo i ziemia ma
Pokłon Jej dać.
Chcę też Jej dzwonkiem być,
Ją pozdrowieniem czcić,
Ją miłować.

Pan Bóg wszechmogący,
Nas pocieszający,
On jest z Tobą.
Królowo niebieska,
Nasza Pośredniczko,
Bądź też ze mną.

* * *

362 . Kapłan: Całaś piękna jest, Maryjo.

Wierni: Całaś piękna jest, Maryjo.

Kapłan: I z mazy pierworodnej nie ma w Tobie.

Wierni: I z mazy pierworodnej nie ma w Tobie.

Kapłan: Tyś chwałą Jeruzalem.

Wierni: Tyś weselem Izraela, o, Maryjo.

Kapłan: Tyś chlubą ludu naszego,

Wierni: Tyś orędowniczką grzeszników,

Kapłan: O, Maryjo, o, Maryjo.

Wierni: O, Maryjo, o, Maryjo.

Kapłan: Panno najroztropniejsza,

Wierni: Matko najdobrotliwsza,

Kapłan: Módl się za nami,

Wierni: Przyczyniaj się za nami do Pana naszego, Jezusa Chrystusa, o, Maryjo.

* * *

363 . Cały świat się dziś raduje,
Maryjo, Maryjo, z Twego Imienia.
Chwałę Tobie wyśpiewuje,
Maryjo, Maryjo, i słodkie pienia.
Boś Ty wszystkich jest Matką,
Brońże nas do ostatka.
Ciesz nas, wspieraj, łzy ocieraj,
Maryjo, Maryjo, śliczna lilijo.

Do stóp Twoich przybiegamy, Maryjo, Maryjo,
Jako do Matki.
Wszyscy do Ciebie wołamy: Maryjo, Maryjo,
Stroskane dziatki,
Boś Ty wszystkich jest Matką,
Brońże nas do ostatka.
Ciesz nas, wspieraj, łzy ocieraj,
Maryjo, Maryjo, śliczna lilijo.

* * *

364 . Chcę, Maryjo, służyć Tobie
Wszystkie dni żywota mego.
I w radości, i w żałobie
Tobie wiernym pragnę być.
Niech więc zniknie łza z powieki,
Niechaj z duszy smutek mknie.
Nie zaginę, nie, na wieki,
Bo Maryja strzeże mnie.

Cześć Ci, Mario, hołd i chwała
Hen, w niebiosach niech dziś płynie.
Boś nas wielce ukochała,
Więc Cię z serca pragniem czcić.
Niechaj Zbawca, Syn Twój miły,
Wynagrodzi dobroć Twą,
By Cię wszystkie ludy czciły
I nazwały Matką swą.

* * *

365 . Chwalcie, łąki umajone,
Góry, doliny zielone,
Chwalcie, cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki.

Co igra z morza falami,
W powietrzu buja skrzydłami,
Chwalcie z nami Panią świata.
Jej dłoń nasza wieniec splata.

Ona dzieł Boskich korona,
Nad anioły wywyższona.
Choć jest Panią nieba, ziemi,
Nie gardzi dary naszymi.

Wdzięcznym strumyki mruczeniem,
Ptaszęta słodkim kwileniem
I co czuje, i co żyje,
Niech z nami sławi Maryję.

* * *

366 . Chwała Bogu na wysokości
Z niniejszej uroczystości.
Dzisiaj święcą się gromnice
Dla przedziwnej tajemnicy.

Dziś z świecą w kościół wchodziła
Maryja z Tym, co zrodziła,
By Bogu ofiarowała
To, co najdroższego miała.

Dzisiaj więc prośmy Maryję,
Byśmy doznali łaski Jej
W życiu a najbardziej w zgonie.
By nam była ku obronie.

* * *

367 . Ciebie na wieki wychwalać będziemy,
Królowo nieba, Maryjo.
W Twojej opiece niechaj zostaniemy,
Śliczna bez zmazy lilijo.
Wdzięczna Estero, o, Panienko święta,
Tyś przez aniołów jest do nieba wzięta.
Niepokalanie poczęta.

Na każdy moment, na każdą godzinę
Twojej pomocy błagamy.
Ty darowanie uproś naszej winy,
Do Ciebie grzeszni wzdychamy.
O, Furto rajska, Ucieczko grzeszników,
O, Matko Boska, ratuj niewolników.
Niepokalanie poczęta.

Obróć swe oczy, pospiesz w utrapieniu,
Maryjo, Matko miłości.
Kto służy Tobie,
Spraw, niechaj nie zginie.
Broń nas od czartowskiej złości.
Pokaż swą łaskę, Matko litościwa.
Najświętsza Panno, bądźże szczodrobliwa.
Niepokalanie poczęta.

* * *

368 . Cześć Maryi, cześć i chwała,
Pannie świętej cześć.
(: Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała.
Hołd Jej spiesz się nieść
:).

Jej to ręce piastowały
Tego, co ten świat
(: Stworzył wielki i wspaniały,
Syn Jej a nasz brat
:).

On jak Matkę Ją miłował,
Posłuszny Jej był.
(: Każde słowo Jej szanował,
Chociaż Bogiem był
:).

* * *

369 . Daj mi Jezusa, o, Matko moja,
Na krótki życia ziemskiego dzień.
W każdym cierpieniu i w życia znojach
Pragnę tej siły, co płynie zeń.
(: O, daj mi, daj, Jezusa daj :).

O, złóż Go, Matko, do serca mego,
Co pragnie służyć Mu dzień i noc.
Ja żyć nie mogę bez Pana swego,
Bo On mi daje wytrwania moc.
(: O, daj mi, daj, Jezusa daj :).

O, daj mi, Matko, Jezusa Serce,
Daj Jego Ciało i Jego Krew.
Niech mnie ratuje w każdej rozterce,
Niech rzuca w duszę swej łaski siew.
(: O, daj mi, daj, Jezusa daj :).

Ja Mu u świętych stóp serce złożę
I za me grzechy gorący ból.
I kochać będę w cichej pokorze,
Bo to mój Jezus, mój Bóg i Król.
(: O, daj mi, daj, Jezusa daj :).

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..