.

380 . Jak szczęśliwa Polska cała,
W niej Maryi kwitnie chwała.
Od Bałtyku po Tatr szczyty
Kraj nasz płaszczem Jej okryty.
Matko Boska, Królowo Polska,
O, Pani nasza Częstochowska.

W Częstochowie tron swój wzniosła,
Czysta, można i wyniosła.
Tyś najmilsza z matek ziemi,
Cierpisz razem z dziećmi swymi.
Matko Boska, Królowo Polska,
O, Pani nasza Częstochowska.

Tyś cudami zajaśniała,
Swoje serce nam oddała.
Ludu polski, dziecię drogie,
Masz tu Matkę, szczęście błogie.
Matko Boska, Królowo Polska,
O, Pani nasza Częstochowska.

* * *

381 . Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką,
Polski Tyś Królową i najlepszą Matką.

Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski.
Niech z miłości Twojej słynie naród polski.

Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką,
Polski Tyś Królową i najlepszą Matką.
Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki,
By się nie wyrzekły swej niebieskiej Matki.

Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką,
Polski Tyś Królową i najlepszą Matką.
Niech i Kościół święty, dzieło Twego Syna,
U Bożego tronu wspiera Twa przyczyna.

Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką,
Polski Tyś Królową i najlepszą Matką.
Pomocników rzesze racz powołać, Pani.
Niech w służbie Kościoła będą Ci oddani.

Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką,
Polski Tyś Królową i najlepszą Matką.

* * *

382 . Jedyna i władna świata Królowo,
Narodów Najświętsza Monarchini.
Tyś dała ludzkości Wcielone Słowo.
Królewska Twa cześć sięga gwiazd.
I wszystkie Cię błogosławią narody.
Do tronu Twojego, Bogarodzico,
Wszech ludów błagalne płyną pochody.
Wołają spragnione Twych łask:
Króluj nam, Maryjo.
Berło Twoje skłoń.
Dzieciom Twym wygnanym
Daj matczyną dłoń.
Króluj nam, Maryjo.
Prowadź światłem łask.
Chroń od wrogich mocy,
(: Zbliż zbawienia blask :).

* * *

383 . Już od rana rozśpiewana chwal, o, duszo, Maryję.
Cześć Jej świątkom, cześć pamiątkom co dzień w niebo niech bije.
Cud, bo żywy, nad podziwy Jej wielmożność u Boga.
Panna czysta, Matka Chrysta, przechwalebna, przebłoga.

Przez Cię czarta pycha starta i na wszystkie plemiona
Tyś otucha znów dla ducha, Panno błogosławiona.
Cud, bo żywy, nad podziwy Jej wielmożność u Boga.
Panna czysta, Matka Chrysta, przechwalebna, przebłoga.

O, Królowo, Tyś na nowo światu rozradowaniem.
Z Twej opieki na wiek wieki chwałę niebios dostaniem.
Cud, bo żywy, nad podziwy Jej wielmożność u Boga.
Panna czysta, Matka Chrysta, przechwalebna, przebłoga.

Bądź ochłodą i osłodą tym, co wiernie i stale
Twoje świątki i pamiątki podawają ku chwale.
Cud, bo żywy, nad podziwy Jej wielmożność u Boga.
Panna czysta, Matka Chrysta, przechwalebna, przebłoga.

* * *

384 . Już się zbliżył miesiąc maj.
Już rozkwita ziemski raj.
Dziś swej Matce i swej Pani
Każdy cześć i chwałę daj.

Ptaszęta się radują.
Maryi wyśpiewują,
Bo i one Matce Bożej
Wdzięczność swą okazują.

Łąki, pola i gaje,
Wszystko Jej cześć oddaje,
Bo, co tylko jest na ziemi,
Jej opieki doznaje.

Wszystkie miasta z wioskami
Brzmią Maryi pieśniami.
I każdy z pokorą woła:
Módl się, Matko, za nami.

I my, śliczna Jutrzenko,
O, Najświętsza Panienko,
Do Ciebie się uciekamy.
Błogosław nas swą ręką.

* * *

385 . Królowej anielskiej śpiewajmy, różami uwieńczmy Jej skroń.
Jej serca w ofierze składajmy, ze łzami wołajmy doń:
(: O, Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam
:).

Przez Ciebie, o, Matko miłości, łask wszelkich udziela nam Bóg,
A my Ci hołd dajem wdzięczności, upadłszy do Twoich nóg.
(: O, Lilijo, jakżeś Ty wspaniała.
Wszelkich cnót rozlewasz woń
:).

O, Tronie Boga wszechmocnego, o, Słońce nadziei i łask,
O, Różdżko przedziwna Jessego, jak wielki cnót Twych jest blask.
(: O, Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam
:).

* * *

386 . Królowo Piekar, śląska Pani święta,
Do Ciebie lud Twój wznosi swój głos.
Błogosław polom i łąkom, i łanom,
Błogosław każdy nasz chlebny kłos.
Błogosław hojnie Twój śląski lud,
Błogosław ziemię, pracę i trud.

Królowo śląska, władna Pani nasza,
Ty robotnikom podaj swą dłoń.
Wśród huku młotów, wśród maszyn rozgwaru
Ty ich, Najświętsza, ratuj i broń.
Błogosław hojnie Twój śląski lud,
Błogosław ziemię, pracę i trud.

Królowo Piekar, Matko naszej ziemi,
U granic naszych Ty trzymaj straż.
Przed obcą mocą, przed głodem i wojną
Broń śląską ziemię, chroń też lud nasz.
Błogosław hojnie Twój śląski lud,
Błogosław ziemię, pracę i trud.

* * *

387 . Królowo ziem polskich, morza, pól i gór,
Do stóp Twych padamy, przyjm błagalny chór.
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś,
Częstochowska Panno Maryjo.

Niech z wiarą, nadzieją, dla miłości Twej,
Do Ciebie lgną wierni jak do Matki swej.
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś,
Częstochowska Panno Maryjo.

O, Lilio śnieżysta, nas od grzechu strzeż
i cnoty praojców w domach naszych szerz.
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś,
Częstochowska Panno Maryjo.

Nad naszą krainą ręce swoje wznieś.
Błogosław Ojczyznę i w opiekę weź.
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś,
Częstochowska Panno Maryjo.

* * *

388 . Kto jest sługą Matki świętej,
Niechaj łzy leje,
Serdecznym żalem przejęty,
Niechaj boleje.
Widząc czystą Matkę Bożą,
Jak się nad Nią bóle srożą.
(: Jak ciężko mdleje :)

Oto słyszy złe nowiny,
Kraje się serce,
Iż Jezus, Jej Syn jedyny,
W złowrogie ręce
Przez Judasza jest wydany,
W Ogrójcu ciężko związany,
(: Krew leje w męce :).

Widząc, że Go już biczują,
Rzewnie płakała.
Cierniem głowę koronują,
Ile przeżyła,
Gdy na to z żalem patrzała,
Woli Bożej serce dała,
(: Jej wierną była :).

* * *

389 . Ku Tobie, czysta, ponad gwiezdny łan
Radosne pieśni naszych płyną tony.
Na ręku Twym spoczywa świata Pan.
Twój wzrok miłośnie ku nam obrócony.
O, chciej nam obraz swój do duszy wryć.
Świetlane Twoje niech nam wieją znaki.
My chcemy pójść cichymi Twymi szlaki,
Bo wszyscy chcemy Twymi dziećmi być.

Twe szaty blaskiem słońca wiecznie lśnią.
Pod Twoje stopy ziemia krąg swój stawia.
Gwiazd złotych wieniec skroń otacza Twą.
Łask pełną chór aniołów Cię wysławia.
O, chciej nam obraz Twój do duszy wryć.
Wśród życia walk racz z nami stawać wszędzie,
A z Bogiem trwać staraniem naszym będzie,
Bo wszyscy chcemy Twymi dziećmi być.

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..