.

390 . Łask Pośredniczko, Najświętsza Pani,
Słodkie oblicze swe ku nam skłoń.
Spójrz, jak nam często grzech serca rani.
Ach, wesprzyj, Matko, swą podaj dłoń.
Wszakżeś nas wzięła za dzieci swe,
A każdy za Matkę mieć Cię chce.
(: Więc jak chciał Jezus, Syn Twój, nasz Król,
Chroń nas, o, Matko, do serca tul
:).

Wiesz, o, Maryjo, Matko jedyna,
Jak ciężko nieraz na ziemi nam.
Jak lada burza by kwiat nas zgina.
Jak trudno zdążać do niebios bram.
Więc sama ster łodzi naszej dzierż
I wciąż, Serdeczna, nas strzeż, ach strzeż,
(: Aż Jezus na Twe prośby, w nasz zgon
Przyjdzie i weźmie nas przed swój tron
:).

* * *

391 . Maryjo, coś jest w niebie,
Spójrz na nas u Twych stóp.
Należeć my do Ciebie
Pragniemy aż po grób.
Błogosław, Pani, nas.
Dziś ślubujemy wraz,
Że wiernie będziem służyć Ci,
Maryjo, w każdy czas.

Do dziatek Twych gromady
Racz przyjąć, Matko, nas.
Iść chcemy w Twoje ślady
I żyć jak Ty, bez skaz.
Gdy w duszy zawrze bój,
Maryjo, przy nas stój,
By nieskalanym zawsze był
Czystości naszej strój.

* * *

392 . Maryjo, ja Twe dziecię.
O, podaj mi swą dłoń.
Od złego mnie w tym świecie,
Od grzechu, Matko, chroń.
Bądź z nami w każdy czas,
Wspieraj i ratuj nas.
Matko, Matko, bądź z nami w każdy czas.

O, tkliwe swoje oczy
Ku dzieciom, Matko, zniż.
Gdy niemoc serce tłoczy,
Ty je pociągnij wzwyż.
Bądź z nami w każdy czas,
Wspieraj i ratuj nas.
Matko, Matko, bądź z nami w każdy czas.

Ty płoniesz blaskiem słońca,
Rozpraszasz świata mrok.
Niech w obraz Twój bez końca
Utkwiony mamy wzrok.
Bądź z nami w każdy czas,
Wspieraj i ratuj nas.
Matko, Matko, bądź z nami w każdy czas.

* * *

393 . (: Maryjo, Królowo Polski :),
(: Jestem przy Tobie, pamiętam :),
Czuwam.

* * *

394 . (: Maryjo, Królowo Polski :),
Uproś nam wiarę głęboką w Boga.
(: Maryjo, Królowo Polski :),
Ucz nas pokładać nadzieję w Bogu.
(: Maryjo, Królowo Polski :),
Ucz nas, jak Ty kochać Boga w ludziach.

* * *

395 . Maryjo, Matko, gdy pozdrawiam Ciebie,
To taka słodycz tryska z duszy mojej,
Żem nigdy niesyt, o, Matko ma w niebie.
Wciąż bym powtarzał: Zdrowaś, ku czci Twojej.

Kiedy nade mną pokusy zawieją,
Gdy się uzbroi przeciw mnie duch złości,
Tyś mą rozkoszą, Tyś jest mą nadzieją,
Tyś ponad wszystko droższa, ma miłości.

Bo kiedy tylko napadną mnie wrogi,
A Ty mnie, Matko, weźmiesz na swe łono,
Wnet zniknąć muszą wszystkie duszy trwogi,
Moja Ty tarczo, pociecho, obrono.

Gdy śmierć się zbliży, Matko, w tej godzinie
Nie wypuszczaj mnie z potężnej opieki.
Gdy Pan mnie wezwie, a to życie minie,
Weź mnie do siebie, do nieba, na wieki.

* * *

396 . Maryjo, przyjmij dzięki
Za hojny łaski zdrój,
Co spłynął z Twojej ręki
Na wierny naród Twój.
Najlepszą jesteś z matek.
Twej łaski otwórz dłoń
I grono wiernych dziatek
W swym sercu zawsze chroń.

Maryjo, przyjmij dzięki
Za hojny łaski zdrój,
Co spłynął z Twojej ręki
Na wierny naród Twój.
Lecz już się kończą chwile,
Upływa już ten czas,
Gdy tak do serca mile
Tuliłaś wszystkich nas.

O, święta Matko, Pani,
Patrz, u stóp dziatki Twe.
Rządź, prowadź, kieruj nami,
Bierz serca, daj nam swe.
Spraw, byśmy Cię kochali
Z Jezusem wiecznie tam,
Gdzie święci i anieli,
Gdzie Stwórca, Pan Bóg sam.

.

Wezwania

Części I

397 . Matko Boska, za nami wstawiaj się.

Jutrzenko zaranna na niebie.
O, Maryjo, błagamy Cię.

Piękniejsza nad słońce i gwiazdy.
O, Maryjo, błagamy Cię.

Śliczniejsza nad cedry Libanu.
O, Maryjo, błagamy Cię.

Cudniejsza nad perły i złoto.
O, Maryjo, błagamy Cię.

Przez Serce Twe niepokalane.
O, Maryjo, błagamy Cię.

Matko Boska, za nami wstawiaj się.

Panno, łask Bożych pełna.
Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.

Panno, Księżno niebieska.
Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.

Panno niepokalana.
Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.

Panno, cnót wszelkich kwiecie.
Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.

Panno, ucieczko nasza.
Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.

Matko Boska, za nami wstawiaj się.

* * *

Część II

Matko Boska, za nami wstawiaj się.

Tyś pierwszą po Bogu osobą.
O, Maryjo, błagamy Cię.

Tyś chwałą Kościoła świętego.
O, Maryjo, błagamy Cię.

Tyś wszystkich zbawionych radością.
O, Maryjo, błagamy Cię.

Tyś ludu grzesznego ucieczką.
O, Maryjo, błagamy Cię.

Przez Serce Twe niepokalane.
O, Maryjo, błagamy Cię.

Matko Boska, za nami wstawiaj się.

Matko Odkupiciela.
Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.

Matko pięknej miłości.
Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.

Matko nienaruszona.
Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.

Matko Bożej mądrości.
Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.

Matko nasza najświętsza.
Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.

Matko Boska, za nami wstawiaj się.

Część III

Matko Boska, za nami wstawiaj się.

Królowo zastępów niebieskich.
O, Maryjo, błagamy Cię.

Królowo wyznawców i świętych.
O, Maryjo, błagamy Cię.

Królowo różańca świętego.
O, Maryjo, błagamy Cię.

Królowo trwałego pokoju.
O, Maryjo, błagamy Cię.

Przez Serce Twe niepokalane.
O, Maryjo, błagamy Cię.

Matko Boska, za nami wstawiaj się.

Witaj, Boga-Rodzico.
Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.

Witaj, łask pośredniczko.
Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.

Witaj, wiary przykładzie.
Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.

Witaj, nadziejo nasza.
Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.

Witaj, kwiecie miłości.
Hołd Ci oddaje wierny Twój lud.

Matko Boska, za nami wstawiaj się.

* * *

398 . Matko Boża z Betlejemu
Nad Dzieciątkiem pochylona,
Każde dziecko polskiej ziemi
W swe matczyne weź ramiona.
(: Matko Boża z Nazaretu
Zanurzona w szarym trudzie,
W młodych sercach wiarę wzniecisz,
Ufność, miłość w nich rozbudzisz
:).

Matko Boża z winnej Kany
Kochająca, zatroskana,
Każdą z rodzin Ci oddanych
Ubłogosław w łaski Pana.
(: Matko Boża z Częstochowy,
Z Ostrej Bramy i z Warszawy,
Uczyń Polskę ludem nowym
Bożej chwały, Bożej sławy
:).

Matko Boża spod stóp Krzyża,
Współczująca na Golgocie,
Jak to dobrze, że się zbliżasz
Do nas w wieczór srebrno-złoty.
(: Matko Boża z Wieczernika
W Duchu Świętym rozmodlona
Spraw, niech w Polsce zło zanika
I przemiana się dokona
:).

Matko Boża pierwszych wieków
I świętego średniowiecza,
Bożej łaski jasną rzeką
Nasze czasy uczłowieczaj.
(: Matko Boża z Częstochowy,
Z Ostrej Bramy i z Warszawy,
Uczyń Polskę ludem nowym
Bożej chwały, Bożej sławy
:).

* * *

399 . Matko, Królowo, wspierać chciej w niedoli
Wierny, oddany Tobie lud.
Prowadź i z grzechu wyzwól nas niewoli.
Spraw to, Maryjo, okaż ten cud.
Ze łzawym okiem, z sercem bolejącym
Do Ciebie, Matko, wznosim nasz głos:
Okaż swą litość dzieciom swym cierpiącym,
Osłódź, Maryjo, smutny nasz los.

Ty nie opuścisz nas, o, Pani nieba,
Ale nas wesprzesz w smutku czas.
Twojej pomocy bardzo nam potrzeba.
Pod Twój matczyny garniem się płaszcz.
Ze łzawym okiem, z sercem bolejącym
Do Ciebie, Matko, wznosim nasz głos:
Okaż swą litość dzieciom swym cierpiącym,
Osłódź, Maryjo, smutny nasz los.

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..