.

410 . Niech nam błogosławi, niech nam błogosławi
Z swoim Synem, z swoim Synem,
(Z swym Synaczkiem, z swym Synaczkiem)
Panna Maryja, Maryja.

* * *

411 . O, której berła ląd i morze słucha,
Jedyna moja po Bogu otucha.
O, Gwiazdo morska, o, święta Dziewico.
Nadziei moich niebieska Kotwico.

Ciebie na pomoc błędny żeglarz wzywa.
Spojrzyj, po jakim strasznym morzu pływa.
Jedni rozbici na dnie morskim giną,
Drudzy do Ciebie po ratunek płyną.

Szczęśliwi, którzy ominęli skały,
A przepłynąwszy zdrady pełne wały,
Na brzeg bezpiecznie życie swe unoszą
I padłszy na twarz, dzięki Ci zanoszą

O, jaka ufność w mym sercu się rodzi,
Że Cię zwać Matką, zwać się synem godzi.
Na groźnych falach szczęśliwie popłynę,
Pewien Twej łaski, wśród burzy nie zginę.

* * *

412 . O, Maryjo, bez grzechu poczęta,
Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

* * *

413 . O, Maryjo, czemu biegniesz w niebo,
Z jaką spieszysz do Boga potrzebą?
Czy Cię wstyd już Twej ubogiej chatki?
Czy Ci żal jest Twej już zmarłej Matki?
Ty nas żegnasz ostatnim tchem, Pani.
O, my wiemy, co Twój znaczy zgon.
Nie płaczemy, bośmy przekonani,
Że Cię czeka w niebie chwały tron.

Przynieśliśmy bieluteńkie szaty,
Niesiem mirrę, olej i bławaty.
Czemuż niknie z rąk naszych Twe ciało
Jakby z duszą do nieba leciało?
Inni pragną mieć sławne pogrzeby,
Ty porzucasz marny śmierci strój.
Nie masz troski o żadne potrzeby,
Bo Cię w niebie wita już Syn Twój.

O, Maryjo, aniołów Królowo,
Nie zapomnij na Jezusa słowo.
Choć królewską masz już w niebie postać,
Ty nam musisz, musisz Matką zostać,
Bo bez Ciebie żyć nie możem, dzieci.
Nam to przyrzekł i dotrzyma Bóg.
Że gdy dusza z ciał naszych uleci,
Że na wieki będziem u Twych nóg.

* * *

414 . O, Maryjo, Matko Boga,
Tyś nadzieja moja droga.
Przed Twym tronem nisko padam,
Hołd powinny Tobie składam.
O, Maryjo, błagaj Syna,
Grzesznych nadziejo jedyna.

Sług Twych wiernych usta głoszą,
Serca się nasze unoszą,
Gdy Cię Matką być uznają,
Bo wszystko przez Ciebie mają.
O, Maryjo, błagaj Syna,
Grzesznych nadziejo jedyna.

Jam jest grzesznik wielce srogi
A w łaskę Boga ubogi.
Twych darów otwórz skarbnicę,
Niechaj się nimi nasycę.
O, Maryjo, błagaj Syna,
Grzesznych nadziejo jedyna

Tyś jest Matką, więc Ci składam
Ciało, zmysły i czym władam.
Przyjmij serce w podarunku,
A pociesz mnie w mym frasunku.
O, Maryjo, błagaj Syna,
Grzesznych nadziejo jedyna.

albo:

O, Maryjo, Matko Boga,
Tyś nadzieja moja droga.
Przed Twym tronem nisko padam,
Hołd powinny Tobie składam.
O, Maryjo, błagaj Syna,
Grzesznych nadziejo jedyna,
O, Maryjo, Maryjo.

* * *

415 . O, Maryjo, moja radość,
O, Maryjo, serce me.
Duszy mej jedyna ufność,
Bez Ciebie jest wszędzie źle.
Salve, Regina,
Zdrowaś, Maryjo. O, Maryjo, Maryjo.
Salve, Dziewico,
Boga Rodzico.
Uproś nam łaskę Syna.

O, Matuchno, Ciebie proszę:
Proś za mnie Syna swego.
Płaszczem swej dobrotliwości
Przyodziej mnie, grzesznego.
Salve, Regina,
Zdrowaś, Maryjo. O, Maryjo, Maryjo.
Salve, Dziewico,
Boga Rodzico.
Uproś nam łaskę Syna.

* * *

416 . O, Maryjo, przyjm w ofierze,
Co Ci dzieci znoszą szczerze:
Twych ołtarzy śliczne stroje,
Pienia też i serca swoje.
Wszystkie smutki i radości
Przynosimy Ci z miłości.
Jako Pani cześć dawamy,
(: Jako Matkę Cię wzywamy :).

Chociaż Panią nazywamy,
Lecz jak Matkę Cię kochamy.
Pani świata, rządź sługami,
Matko, zlituj się nad nami!
W Tobie ufność pokładamy,
Do Twoich stóp upadamy,
Aż doznawszy Twej opieki,
(: Będziem z Tobą żyć na wieki :).

* * *

417 . O, Maryjo, witam (żegnam) Cię,
O, Maryjo, błagam (kocham) Cię,
O, Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci swe.

* * *

418 . O, Maryjo, w niebo uniesiona,
Nad anielskie chóry wywyższona,
Pan uwielbił duszę Twą i ciało,
Wziął do nieba i ozdobił chwałą.
Tam odbierasz hołdy i zaszczyty,
Tron Królowej oddał Tobie Bóg.
Najpiękniejszych widzeń masz zachwyty,
Otoczona wieńcem swoich sług.

Już odeszłaś w niebo, Matko droga,
Opuściłaś ziemską łez dolinę.
Wiedź i nas też prosto aż do Boga,
Proś, by zgładził wszelką naszą winę.
Daj nam, Matko, życie wieść w czystości,
Niech powiewa z serc niebiańska woń.
Pomnóż wiarę, naucz nas miłości.
Miej w opiece, przed nieszczęściem chroń.

* * *

419 . O, Matko miłościwa,
Panno litościwa,
Panno urodziwa,
Maryja, módl się za nami.

Tyś świata podziwienie,
Grzesznych wybawienie,
Smutnych pocieszenie.
Maryja, módl się za nami.

Nie masz po Bogu w niebie
Pewniejszej, krom Ciebie,
Nadziei w potrzebie.
Maryja, módl się za nami.

Przybądź nam, gdy pomrzemy
I na sąd staniemy,
Łaski Twej pragniemy.
Maryja, módl się za nami.

Zjednaj nam zlitowanie,
Z Tobą królowanie.
Dajże nam to, Panie!
Maryja, módl się za nami.

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..