.

430 . Pobłogosław, Matko, wierne dzieci Twe.
Daj im słodki pokój, o co proszą Cię.
Weź nas w swą opiekę, nie opuszczaj nas,
(: Broń nas ode złego dziś i w każdy czas :).

Pobłogosław myśli, czyny wspierać chciej.
We dnie, w nocy, Matko, nas w opiece miej.
Prowadź nas śladami pobożności Twej,
(: Serca Twoich dziatek wciąż rozgrzewać chciej :).

Pomoc daj, o, Matko, kiedy wierny lud
Pomny Twych boleści, znosi życia trud.
Gdy z zbolałych piersi podnosimy głos,
(: Wspieraj dzieci swoje, szczęsny ześlij los :).

* * *

431 . Pod sztandarem Twym stajemy,
O, Najświętsza nasza Pani.
Służyć wiernie ślubujemy,
Szczere chęci niosąc w dani.
Prowadź nas, zachowaj nas, Maryjo, Maryjo.

Ty do walki daj otuchy,
Udziel swojej nam opieki.
Gdy zaczepią nas złe duchy,
Nie daj zginąć nam na wieki.
Wspieraj nas, wspomagaj nas, Maryjo, Maryjo.

Matko, wstawiaj się za nami,
By nie zmogła nas pokusa.
Twymi chcemy iść drogami,
Przez Cię dojdziem do Jezusa.
Prowadź nas, zachowaj nas, Maryjo, Maryjo.

* * *

432 . Pod Twój płaszcz się uciekamy,
Matko Boska, Maryjo.
W smutku do Ciebie wołamy,
O, Panno litościwa,
Raczże nam na pomoc przybyć
I za nami Syna prosić,
Żeby w naszych utrapieniach
Nie raczył nas opuścić.

Bóg Ojciec za Matkę Ciebie obrał dla Syna swego,
A Syn Boży Cię wywyższył dla macierzyństwa Twego.
Duch Święty Cię przyozdobił
I darami ubogacił.
Na królową nieba, ziemi
Panią naszą przeznaczył.

Aniołowie ogłaszają, żeś Matką Jezusową,
Słodkie pienia wyśpiewują, chwaląc swoją Królową.
I my także zaśpiewajmy,
Chwałę tej Pannie oddajmy:
Święta, Święta, o, Maryjo.
Przed Tobą upadamy.

* * *

433 . Pomnij, Mario, Matko miła,
Że od wieków nie słyszano,
Byś grzesznika opuściła,
Co Twe święte wielbi miano.
(: Nikt od Ciebie w cierpień nocy
Nie odchodził bez pomocy
:).

Tą nadzieją ożywieni
Uciekamy się do Ciebie.
Przystępujem ukorzeni
Przed Twój święty tron na niebie.
(: Drżąc wzdychamy w grzechu męce:
Nie gardź nami, podaj ręce
:).

Matko Słowa Przedwiecznego,
Racz wysłuchać nędznych głosy,
Co z padołu płaczu tego
Łaski Twojej żebrzą rosy.
(: Bądź pomocą w życia znoju,
Bądź zwycięstwem w śmierci boju
:).

* * *

434 . Pomnij, o, Najświętsza Panno Maryjo,
Że nigdy nie słyszano, nie słyszano,
Abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka,
Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi.
Tą ufnością ożywiony do Ciebie,
O, Panno nad pannami i Matko,
Biegnę, do Ciebie przychodzę,
Przed Tobą jako grzesznik płaczący staję,
O, Matko Słowa,
Racz nie gardzić słowami moimi,
Ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.
Amen.

* * *

435 . Pomnóż w nas wiarę, o, Panie,
Daj w Twojej łasce wytrwanie, O, Panie.
Maryjo, Królowo wiary,
Wyjednaj ducha ofiary.
Matko Pszowska uśmiechnięta,
Zawsze Bogiem swym przejęta,
Maryjo uśmiechnięta.

Strzeż nas w nadziei światłości,
Chryste w swojej łaskawości,
O, Chryste.
Maryjo, nadziei wzorze,
Wyjednaj trwanie w pokorze.
Matko Pszowska uśmiechnięta,
Zawsze Bogiem swym przejęta,
Maryjo uśmiechnięta.

* * *

436 . Pozdrawiam Cię, o, Maryjo,
Tyś wątpiących nadzieją.
Serce woła, usta głoszą,
Że jesteś Matką naszą.
Dlatego Ciebie proszę,
Dlatego Ciebie błagam:
(: Matko Boska, wspomóż mnie i pociesz mnie :).

Ciało, zmysły i czym władam,
Pod Twoje nogi składam.
Przyjmij serce w podarunku,
A pociesz mnie w frasunku.
Dlatego Ciebie proszę,
Dlatego Ciebie błagam:
(: Matko Boska, wspomóż mnie i pociesz mnie :).

A gdy zamknę me powieki
Na niezliczone wieki,
Otwórz mi niebieskie wrota
Szczęśliwego żywota.
Dlatego Ciebie proszę,
Dlatego Ciebie błagam:
(: Matko Boska, wspomóż mnie i pociesz mnie :).

* * *

437 . Przed wieki wybrana, Panno Maryjo,
Nam za przykład dana, Matko jedyna.
Do Ciebie się uciekamy, Panno Maryjo.
Wspólnie Ci wszyscy śpiewamy: Salve, Regina.

Do Cię był posłany anioł Gabriel
Od samego Boga, ten niebios poseł,
Że nam Syna masz porodzić, Panno Maryjo!
Wspólnie Ci wszyscy śpiewamy: Salve, Regina.

Anioł Cię pozdrawia, mówi te słowa:
O, Panno Maryjo, bądźże mi zdrowa.
Jesteś pełna łaski Pańskiej, Panno jedyna.
Wspólnie Ci wszyscy śpiewamy: Salve, Regina.

* * *

438 . Prześliczna Panno nad panny, Dziewico,
Ducha Świętego Tyś Oblubienicą.
Wyżej nad chóry anielskie wzniesiona,
(: Bądź pozdrowiona :).

Któż godzien wielbić Ciebie, pełna chwały?
Przed Twą wielkością stoi świat zdumiały.
Gwiazdy i miesiąc, i słońce przeczyste
(: Przy Tobie mgliste :).

Stworzenie żadne nie zrówna się z Tobą.
Tyś jedna niebios po Bogu ozdobą.
Ty złocisz twarze Cherubinów jasne
(: Przez cnoty własne :).

* * *

439 . Przeżegnaj, Maryjo, ręką dzieci swe.
Daj im słodki pokój, o co proszą Cię.
Weź nas w swą opiekę, nie opuszczaj nas.
(: Broń nas ode złego dziś i w każdy czas :).

Błogosław nam myśli, czyny wspierać chciej.
We dnie, w nocy, Matko, nas w opiece miej.
Prowadź nas śladami pobożności Twej.
(: Serca Twoich dziatek wciąż rozgrzewać chciej :).

Pomagaj, Maryjo, kiedy wierny lud
Pomny Twej boleści, znosi życia trud.
Gdy z zbolałych piersi podnosimy głos,
(: Błogosław nas, Matko, ułatwiaj nasz los :).

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..