.

440 . Salve, Regina, zawitaj Królowo,
Władczyni nieba, ziemi Cesarzowo.
Witaj, Matuchno wiecznego Syna.
Witaj, zawitaj, Salve, Regina.

O, Miłosierna, miłosierdzia żądam.
Żywota pragnę, litości wyglądam.
Słodkości pełna, Matko jedyna,
Nadziejo nasza: Salve, Regina.

* * *

441 . Serdeczna Matko, opiekunko ludzi,
Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi.
Wygnańcy Ewy, do Ciebie wołamy:
Zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy.

Do kogóż mamy wzdychać, nędzne dziatki?
Tylko do Ciebie, ukochanej Matki,
U której Serce otwarte każdemu,
A osobliwie nędzą strapionemu.

Ty masz za sobą najmilszego Syna.
Snadnie Go Twoja przejedna przyczyna.
Gdy Mu przypomnisz, jakoś Go karmiła,
Łatwo Go skłonisz, o, Matko przemiła.

* * *

442 . Słyszę, Matko, żeś jest wielka, święta Boża Rodzicielka,
Że nam spieszysz z swą pomocą nieustannie, dniem i nocą.
(: Przeto proś Jezusa za mną, bądź Pomocą nieustanną :).

Słyszę, Matko, że Twą chlubą jest pomagać swoim sługom,
Że uznaniem Twej wszechmocy jest wciąż błagać Twej pomocy.
(: Przeto proś Jezusa za mną, bądź Pomocą nieustanną :).

* * *

443 . Stała Matka boleściwa
Pod krzyżem, płacząc troskliwa,
(: Na którym Jej Syn wisiał :).

Której duszę zbyt strapioną,
Wielkim żalem obciążoną,
(: Miecz boleści przenikał :).

O, jak smutna i strapiona
Matka ta błogosławiona
(: Dla męki Syna swego :).

Która płakała i łkała,
Z żalu drżała, gdy widziała
(: Mękę Syna miłego :).

Któż jest serca tak twardego,
By dziś z Matką Pana swego
(: Bardzo rzewnie nie płakał? :).

Któż by się nie wzruszył w sobie,
Pomnąc o ciężkiej żałobie
(: Matki z Synem jedynym? :).

Dla złości ludu swojego
Widziała Go cierpiącego,
(: Jezusa, Syna swego :).

Widziała kochanka swego,
Od wszystkich opuszczonego,
(: Gdy na krzyżu umierał :).

Cna Matko, źródło miłości,
Niech czuję gwałt Twej żałości.
(: Dozwól mi z Tobą płakać :).

Spraw, by serce me gorzało,
Pana swego miłowało.
(: By się Mu podobało :).

Święta Matko, wyproś dla mnie,
Bym ran Syna Twego znamię
(: Miał w sercu mym wyryte :).

* * *

444 . Tysiąc razy pozdrawiamy Ciebie,
O, Maryjo, Matko Jezusa.
Tyś ozdobą na wysokim niebie,
Ciebie czci i wielbi ma dusza.
Ty po Bogu jesteś zawsze pierwsza.
Tobie cześć i chwałę najprzedniejszą
Anieli, Święci oddawają.
(: Królową Cię swą nazywają :).

Przybądź nam na pomoc, Matko nasza,
Wszyscy ufnym sercem błagamy.
Tyś jedyna opiekunka nasza,
Już innej po Bogu nie mamy.
Więc chwałę Tobie wyśpiewujemy.
Uwielbiać imię Twoje pragniemy,
Jak przystało po Bogu Tobie,
(: Chcemy Cię chwalić w każdej dobie :).

Bóstwo od wieków Ciebie obrało
Za Matkę swojemu Synowi,
Aby przezeń zbawienie się stało
Nędznemu na ziemi ludowi.
Tak Syn Boży, Syn Twój ukochany,
Podjął krzyż, mękę i ciężkie rany.
Cierpiąc na tej ziemi boleści,
(: Uczynił to dla nas z miłości :).

* * *

445 . Tysiąckroć bądź pozdrowiona, o, Maryjo, Maryjo.
Milionkroć uwielbiona, o, Matko Chrystusowa.
Maryjo, Maryjo, na niebieskim tronie,
Maryjo, Maryjo, pozdrawiamy Cię.

Tyś jest nad słońce jaśniejsza, o, Maryjo, Maryjo,
I nad gwiazdy ozdobniejsza, o, Matko Chrystusowa.
Maryjo, Maryjo, na niebieskim tronie,
Maryjo, Maryjo, pozdrawiamy Cię.

Tyś śliczniejsza nad kwiat róży, o, Maryjo, Maryjo.
Tobie wszystko niebo służy, o, Matko Chrystusowa.
Maryjo, Maryjo, na niebieskim tronie,
Maryjo, Maryjo, pozdrawiamy Cię.

Tyś Matką górnej światłości, o, Maryjo, Maryjo.
Oddalaj od nas ciemności, o, Matko Chrystusowa.
Maryjo, Maryjo, na niebieskim tronie,
Maryjo, Maryjo, pozdrawiamy Cię.

* * *

446 . Usłysz, Matko, modły dzieci, co do Ciebie wznoszą głos.
Twoja dobroć ufność nieci, więc w swe ręce weź ich los.
Nieustanną bądź pomocą, łaski zdroje na nas zlej.
(: W swej opiece dniem i nocą, Matko, nas zachować chciej :).

Gdy na życia tej głębinie duszę wkrąg otoczy mrok,
Marii dziecię nie zaginie, czuwa nad nim Matki wzrok.
Nieustanną bądź pomocą, łaski zdroje na nas zlej.
(: W swej opiece dniem i nocą, Matko, nas zachować chciej :).

* * *

447 . Weź w swą opiekę nasz Kościół święty,
Panno Najświętsza, Niepokalana.
Niechaj miłością każdy przejęty
(: Czci w nim Jezusa, naszego Pana :).

Niech Serce Twoje Ojca świętego
Od nieprzyjaciół zasadzek chroni.
Niech się do Pana modli za niego,
(: Od złej przygody niechaj go broni :).

I my się do stóp Twoich garniemy.
Nasze potrzeby Tobie są znane,
Bo my modlitwy nasze wiążemy,
(: Wielbiąc Twe Serce niepokalane :).

* * *

448 . Wiatr w przelocie skonał chyży, przeniknęła ziemię groza.
Krzyż na skale, a pod krzyżem stała Matka boleściwa.
Żadnych słów ni żadnych głosów, krew z korony Bożej spływa.
Wobec ziemi i niebiosów stała Matka boleściwa.

Na konania patrząc bóle, rany, pręgi od powroza,
Na łzy żalu, cierń na czole, stała Matka boleściwa.
Konająca od współmęki, przyjmująca śmierć za żywa,
Cierń i gwoździe Bożej ręki; stała Matka boleściwa.

* * *

449 . Witaj, Gwiazdo morska,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Niebios bramo błoga.

Słowy Gabriela
Będąc przywitaną,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.

Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski.
Oddal nędzę naszą,
Uproś wszystkie łaski.

Bądź nam Matką w niebie,
By na głos nasz baczył,
Co narodzon dla nas,
Być Twym Synem raczył.

Panno, Tyś jedyna,
Cicha i bez skazy.
Uczyń nas cichymi,
Obmyj z grzechów zmazy.

Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną.
Widzieć daj Jezusa,
Mieć z Nim radość wieczną.

Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie.
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie. Amen.

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..