.

550 . Mrok wieczorny znów zapada,
Dzienny trud już skończył się.
Cóż mi, Jezu, rzec wypada?
Na dobranoc żegnam Cię.

Wieczna lampka migotliwie
Przed ołtarzem pali się.
Aniołowie nucą tkliwie,
Na dobranoc wielbię Cię.
Na dobranoc, Zbawicielu,
Drogi Jezu, wielbię Cię.

* * *

551 . Panie, Jezu Chryste,
Światło niegasnące,
Słuchaj śpiewu Twoich braci.
Rozpal w nas Twój ogień,
Pokaż Twoją drogę,
Podaj rękę zagubionym.
Gaśnie dzień, idzie noc.
Panie, zostań z nami.
Kyrie eleison.

Sługo najbiedniejszych,
Przyjdź, uwolnij więźniów,
Otwórz oczy niewidzących.
Nawiedź opuszczonych.
Pociesz zasmuconych,
Ulecz rany, obudź radość.
Gaśnie dzień, idzie noc.
Panie, zostań z nami.
Kyrie eleison.

* * *

552 . Wieczór zapada ciepły i cichy,
Wieczór zapada, zbliża się noc,
I dzwonią "Ave" kwiatów kielichy,
Pokornie sławiąc Maryi moc.
Dymy się snują szarymi smugi,
Łącząc się z wonią kwiecistych łąk,
I wnet kadzideł welonem długim
Dosięgną Twoich matczynych rąk, (matczynych rąk).

W dół je wyciągasz ku dzieciom Twoim
I błogosławisz nasz trud i znój.
Uśmiechem krzepisz, darzysz pokojem
Dziecięcy hufiec, Maryjo, Twój.
W ten wieczór cichy, w ognia jasności,
Co nocnych cieni rozprasza czar,
Zstąp ku nam, jasna Pani światłości,
I w sercu zapal miłości żar.

* * *

553 . Wszystkie nasze dzienne sprawy
Przyjm litośnie, Boże prawy.
A gdy będziem zasypiali,
Niech Cię nawet sen nasz chwali.

Twoje oczy obrócone,
Dzień i noc patrzą w tę stronę,
Gdzie niedołężność człowieka
Twojego ratunku czeka.

Odwracaj nocne przygody,
Od wszelakiej broń nas szkody.
Miej nas wiecznie w swojej pieczy,
Stróżu i Sędzio człowieczy.

.

Podziękowanie za żniwo

554 . Boże, z Twoich rąk żyjemy,
Choć naszymi pracujemy.
Z Ciebie plenność miewa rola,
My zbieramy z Twego pola.

Wszystko Cię, mój Boże, chwali.
Aleśmy i to poznali,
Że najmilsza Ci się zdała
Pracującej ręki chwała.

Co rządzisz ziemią i niebem,
Opatrujesz dzieci chlebem,
Tyś nam dał urodzaj złoty.
My Ci dali trud i poty.

Na Cię każde ludzkie oko
Pogląda w niebo wysoko.
Twoja szczodra ręka daje
Ludziom hojne urodzaje.

Nie dlatego owoc mamy,
Iże rolę uprawiamy.
Ty, co dajesz pomnożenie,
Wyżywiasz wszelkie stworzenie.

Cośmy rękami wysiali
I na wozach sprowadzali,
Za to Ci dziś dziękujemy.
Cześć i chwałę oddajemy.

Jest to Twoja święta wola,
Byśmy tego, cośmy z pola
Latoś szczęśliwie zebrali,
Na Twą chwałę używali.

Więc tak używać będziemy,
Dopóki tutaj żyjemy.
Ty pobłogosławisz dalej,
A my będziem pracowali.

A kiedy wszystko ustanie
Nasze w świecie pracowanie,
Niech weźmiemy z Twej litości
W nagrodę - wieczne radości.

.

Na Jubileusz Roku 2000

555 . Chwała, moc i dziękczynienie.
Chwała Bogu, który jest.
Chwata Bogu, który był i który przychodzi.
Jezu Chryste, Skało ocalenia.
Jezu Chryste, Skało ocalenia,
W Tobie nasza nadzieja.

Ojcze z niebios i Stworzycielu,
Wszechmocny, święty i niepojęty,
Bądź uwielbiony. Amen.

Chwała, moc i dziękczynienie.
Chwała Bogu, który jest.
Chwata Bogu, który był i który przychodzi.
Jezu Chryste, Skało ocalenia.
Jezu Chryste, Skało ocalenia,
W Tobie nasza nadzieja.
Jezu Chryste, Odkupicielu,
Wszechmocny, święty i niepojęty,
Bądź uwielbiony. Amen.

Chwała, moc i dziękczynienie.
Chwała Bogu, który jest.
Chwata Bogu, który był i który przychodzi.
Jezu Chryste, Skało ocalenia.
Jezu Chryste, Skało ocalenia,
W Tobie nasza nadzieja.
Duchu Święty Pocieszycielu,
Wszechmocny, święty i niepojęty,
Bądź uwielbiony. Amen.

Chwała, moc i dziękczynienie.
Chwała Bogu, który jest.
Chwata Bogu, który był i który przychodzi.
Jezu Chryste, Skało ocalenia.
Jezu Chryste, Skało ocalenia,
W Tobie nasza nadzieja.

* * *

556 . Chwała Tobie, Jezu Chryste,
Królu dziś i na wieki!
Chwała Tobie! Przyjdź niebawem!
Tobie, Panie, ufamy!

Chwała Tobie, Jezu Chryste.
Przebaczasz, wołasz o sprawiedliwość.
Otwierasz bramę Roku łaski,
Dawco jedności i pokoju.
Amen! Alleluja!

Chwała Tobie, Jezu Chryste,
Królu dziś i na wieki!
Chwała Tobie! Przyjdź niebawem!
Tobie, Panie, ufamy!
Chwała Tobie, Boże Serce.
Grzechy obmywasz Krwią Przenajdroższą.
Przywróć nadzieję nam, śmiertelnym,
Dawco jedności i pokoju.
Amen! Alleluja!

Chwała Tobie, Jezu Chryste,
Królu dziś i na wieki!
Chwała Tobie! Przyjdź niebawem!
Tobie, Panie, ufamy!
Chwała Tobie, Życie świata,
Sługo pokorny aż do śmierci,
Jesteś Zwiastunem nowych czasów,
Dawco jedności i pokoju.
Amen! Alleluja!

Chwała Tobie, Jezu Chryste,
Królu dziś i na wieki!
Chwała Tobie! Przyjdź niebawem!
Tobie, Panie, ufamy!
Chwała Tobie, Słowo Ojca,
Synu Człowieczy rodem z Betlejem,
Uczczony przez pasterzy, Mędrców.
Dawco jedności i pokoju.
Amen! Alleluja!

Chwała Tobie, Jezu Chryste,
Królu dziś i na wieki!
Chwała Tobie! Przyjdź niebawem!
Tobie, Panie, ufamy!
Chwała Tobie, Kamieniu Węgła,
Ziarno Królestwa, Gwiazdo w ciemności.
Nie ma zbawienia poza Tobą,
Dawco jedności i pokoju.
Amen! Alleluja!

Chwała Tobie, Jezu Chryste,
Królu dziś i na wieki!
Chwała Tobie! Przyjdź niebawem!
Tobie, Panie, ufamy!
Chwała Tobie, dobry Pasterzu.
Wiedź swoją trzodę prostą drogą
Do źródeł wód i łaski życia,
Dawco jedności i pokoju.
Amen! Alleluja!

Chwała Tobie, Jezu Chryste,
Królu dziś i na wieki!
Chwała Tobie! Przyjdź niebawem!
Tobie, Panie, ufamy!
Chwała Tobie, Mistrzu Prawdy.
Kto krzyż za Tobą wiernie niesie,
Ten kroczy drogą Ewangelii,
Dawco jedności i pokoju.
Amen! Alleluja!

Chwała Tobie, Jezu Chryste,
Królu dziś i na wieki!
Chwała Tobie! Przyjdź niebawem!
Tobie, Panie, ufamy!
Chwała Tobie, Chlebie Życia,
Nieśmiertelności z nieba Manno.
Niech Ciebie nikt nie łaknie wiecznie,
Dawco jedności i pokoju.
Amen! Alleluja!

Chwała Tobie, Jezu Chryste,
Królu dziś i na wieki!
Chwała Tobie! Przyjdź niebawem!
Tobie, Panie, ufamy!
Chwała, Synu Umiłowany,
Tyś Oblubieńcem swego Kościoła.
Kochasz człowieka tak jak brata,
Dawco jedności i pokoju.
Amen! Alleluja!

Chwała Tobie, Jezu Chryste,
Królu dziś i na wieki!
Chwała Tobie! Przyjdź niebawem!
Tobie, Panie, ufamy!
Chwała, Boże Ukrzyżowany.
Rozłóż ramiona, otwórz swe Serce,
Bądź ukojeniem dla płaczących,
Dawco jedności i pokoju.
Amen! Alleluja!

Chwała Tobie, Jezu Chryste,
Królu dziś i na wieki!
Chwała Tobie! Przyjdź niebawem!
Tobie, Panie, ufamy!
Chwała Tobie, Słowo Ojca,
Synu Człowieczy rodem z Betlejem,
Uczczony przez pasterzy, Mędrców.
Dawco jedności i pokoju.
Amen! Alleluja!

Chwała Tobie, Jezu Chryste,
Królu dziś i na wieki!
Chwała Tobie! Przyjdź niebawem!
Tobie, Panie, ufamy!
Chwała Tobie, Synu Maryi.
Wysłuchaj błagań Matki Dziewicy,
Wszak Jej pokorę uwieńczyłeś,
Dawco jedności i pokoju.
Amen! Alleluja!

Chwała Tobie, Jezu Chryste,
Królu dziś i na wieki!
Chwała Tobie! Przyjdź niebawem!
Tobie, Panie, ufamy!
Chwała Tobie, Głowo Kościoła.
Ty w nas się modlisz do Ojca w niebie.
Pieśń chwały śpiewasz w Duchu Świętym,
Dawco jedności i pokoju.
Amen! Alleluja!

W Okresie Adwentu i Wielkiego Postu można śpiewać na końcu:

Amen! Marana tha!

.

Suplikacje

557 . Święty Boże. Święty, mocny,
Święty a nieśmiertelny,
Zmiłuj się nad nami.
Od zarazy, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas, Panie.

Od nagłej i niespodziewanej śmierci
Zachowaj nas, Panie.

My grzeszni, Ciebie, Boga, prosimy:
Wysłuchaj nas, Panie.

Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył,
Prosimy Cię, Panie.

Abyś ludowi swemu pogody (deszczu, pracy i chleba, pokoju, zdrowia) udzielić raczył,
Prosimy Cię, Panie.

Abyś lud swój od pijaństwa zachować raczył,
Prosimy Cię, Panie.

Abyś wszystkich chrześcijan do jedności w wierze świętej przyprowadzić raczył,
Prosimy Cię, Panie.

Jezu, przepuść. Jezu, wysłuchaj. O, Jezu, Jezu,
Zmiłuj się nad nami.

Matko, uproś. Matko, ubłagaj. O, Matko Boska,
Przyczyń się za nami.

albo:

Święty Boże. Święty, mocny,
Święty a nieśmiertelny,
Zmiłuj się nad nami.
Od zarazy, głodu, ognia i wojny
Zachowaj nas, Panie.

.

Za papieża

558 . Boże, korne modły swe
Ślą do Ciebie dzieci Twe.
Błagań ich wysłuchać chciej.
W swej opiece tego miej,
(: Który jest Twym namiestnikiem
I Kościoła zwierzchnikiem
:).

Wszakżeś go powołał sam,
By pasterzem tu był nam.
Klucześ mu królestwa dał,
By w nim wszelką władzę miał.
(: Więc krzep mocą siły jego,
Wspieraj w pracy sługę swego
:).

Zlej na niego łaski zdrój.
Na swej łodzi przy nim stój,
By ster ujął w silną dłoń.
Śmiało łódź przez wody toń,
(: Przez wzburzone straszne morze
Szczęśliwie przeprawił, Boże
:).

* * *

559 . Módlmy się razem dziś zjednoczeni
I chwalmy Pana każdą godziną.
Za Jana Pawła, syna tej ziemi,
Niechaj modlitwy do nieba płyną.

Boże, coś stworzył serce człowieka,
Żeby miłością i wiarą biło,
Weź Jana Pawła pod swą opiekę
I jego siły wspieraj swą siłą.

O, Jezu Chryste, co ludzkie życie
Przenikasz całe ofiarą krzyża,
Udziel mu łaski swojej obficie
I obdarz męstwem swego Papieża.

Módlmy się razem dziś zjednoczeni
I chwalmy Pana każdą godziną.
Za Jana Pawła, syna tej ziemi,
Niechaj modlitwy do nieba płyną.

O, Duchu Święty Pocieszycielu,
Szumem swych skrzydeł znad wód Jordanu
Przebudź narody na całym świecie,
By chrzest braterstwa przyjęły w Panu.

Matko Kościoła, na Jasnej Górze
Rozpraszasz mroki, odpędzasz trwogę.
Za Janem Pawłem, Sługą sług Bożych,
Wstaw się u Syna, który jest Bogiem.

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..