.

560 . Z woli Twej boskiej z ludu polskiego
Wybrałeś, Panie, Ojca Świętego.
Wiedziesz go, Boże, najcięższą z dróg,
Przeto wspomagaj, by iść nią mógł.
Usłysz, Panie, głos ludu Bożego,
Kornej prośby wysłuchać chciej.

(: Strzeż i chroń Jana Pawła Drugiego
I w opiece go zawsze miej
:).

Niech Matka Twoja, nasza Królowa,
Ojca Świętego w zdrowiu zachowa,
By nie zabrakło mu nigdy sił,
By jak najdłużej Opoką był.
Usłysz, Panie, głos ludu Bożego,
Kornej prośby wysłuchać chciej.

(: Strzeż i chroń Jana Pawła Drugiego
I w opiece go zawsze miej
:).

.

Za kapłanów

561 . Kapłanów swoich dał nam Bóg,
By nas bronili z mocy złego,
Aby z ciernistych wiedli dróg
Zbłąkane owce wprost do Niego.
Najświętsze Serce, ustrzeż ich
We wszystkich życia chwilach złych.
Niech czystym sercem służą Ci
Przez życia swego wszystkie dni.

Kapłanom swoim zlecił Bóg
Gorzkie cierpienia ludzkie koić.
Wśród świata tego nędznych trwóg
Bożym obdarzać nas pokojem.
Najświętsze Serce, ustrzeż ich
We wszystkich życia chwilach złych.
Niech czystym sercem służą Ci
Przez życia swego wszystkie dni.

Kapłanom swoim zlecił Bóg
Od śmierci wiecznej strzec dusz naszych,
By wieść nas w orszak Bożych sług,
Co do wiecznego życia spieszy.
Najświętsze Serce, ustrzeż ich
We wszystkich życia chwilach złych.
Niech czystym sercem służą Ci
Przez życia swego wszystkie dni.

* * *

562 . O, Wieczny Kapłanie, coś zbawił ten świat,
Tyś Król i zarazem najlepszy nasz Brat.
Wspomagaj kapłanów, co wiodą lud Twój.
Błogosław ich pracę, ich trud i ich znój.

Nauki Twej słowa niosą między lud,
Wątpiącym zwiastują miłości Twej cud.
Wspomagaj kapłanów, co wiodą lud Twój.
Błogosław ich pracę, ich trud i ich znój.

Twój pokój nam głoszą pośród ziemskich burz,
Chleb życia rozdają na pokarm dla dusz.
Wspomagaj kapłanów, co wiodą lud Twój.
Błogosław ich pracę, ich trud i ich znój.

* * *

563 . Złożyłeś, Panie, w dłoniach kapłana
Moc tajemniczą Twych sakramentów,
Gdy w jego rękach i w jego słowach
Jesteś obecny wśród swego ludu.

Bo chcesz, by uczta Twojej miłości
Trwała do końca istnienia ziemi,
A Ewangelia była głoszona
Wszystkim narodom i pokoleniom.

Zapalasz płomień wiary niezłomnej
W sercach spragnionych zbawienia ludzi
I dajesz siłę swoim wybranym,
Aby przed światem wyznali Ciebie.

Umocnij ducha wiernych żniwiarzy,
Których posyłasz, by plon zebrali,
Bo już dojrzały kłosy na polach
Twego królestwa, co przetrwa wieki.

Jedyny Mistrzu, Dobry Pasterzu,
Bądź pochwalony z wszechmocnym Ojcem
I Duchem Świętym, którym napełniasz
Dusze wezwanych do Twojej służby.

.

O jedność chrześcijan

564 . Prosiłeś za nas, Chryste, byśmy jedno byli
I jak Twój Ojciec w Tobie a Ty w Nim, Panie,
Tak byśmy wszyscy jedność w Was też stanowili
Jak wspólne dzieci Ojca umiłowane.
Ty w każdym z ludzi, Jezu, pragniesz mieć mieszkanie.
W wysiłku zjednoczenia wspomóż nas, o, Panie.

(: Więc zjednocz nas, zespół nas, daj nam pojednanie :).

Skłóciły ludzi grzechy pychy i złej woli
I nie dotarły do nich Twe święte słowa,
Lecz Ty czuwałeś, Chryste, dałeś, że powoli
Dojrzewać w nas zaczęła wielka odnowa.
Ty w każdym z ludzi, Jezu, pragniesz mieć mieszkanie.
W wysiłku zjednoczenia wspomóż nas, o, Panie.

(: Więc zjednocz nas, zespół nas, daj nam pojednanie :).

* * *

565 . Złącz, Panie, miłujących Cię,
Złącz w jedną drogę wiele dróg.
Wszak jedna miłość wiedzie nas,
A Bogiem wszystkich jeden Bóg.

Ze wszech stron świata dąży lud,
By ujrzeć Ojca twarzą w twarz,
Na górny Syjon, w Jego dom.
Wszak mieszkań wiele dla nas ma.

Bogu Zwycięzcy wieczny hołd.
Niech Panu wieków chwała brzmi,
Bo w naszych sercach Święty Duch
Wieczyste "Sanctus" śpiewa Ci.

.

Do miłosierdzia Bożego

566 . Bądź uwielbiony, miłosierny Boże,
Wszechmocny Stwórco, dobry nasz Panie.
Cześć Ci oddajem w najgłębszej pokorze,
W bóstwa Twojego tonąc oceanie.

Bądź uwielbiony Ty, w Trójcy jedyny,
Tak niezgłębiony i niepojęty.
Ty, co przebaczać umiesz wszystkie winy.
Trzykroć wołamy: "Święty, Święty, Święty!"

Bądź uwielbiony, miłosierny Boże,
Żeś zstąpić raczył z niebios na ziemię.
Wielbimy Ciebie w najgłębszej pokorze,
Żeś tak wywyższył całe ludzkie plemię.

Bądź uwielbiony w miłosierdzia dziele
Przez wszystkie serca zawsze Tobie wierne,
Które Cię wielbią tu w Twoim Kościele,
A którym dałeś życie nieśmiertelne.

Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie,
Przez wszechświat, który wielbi Cię w pokorze.
Dziękujmy Stwórcy, ile sił nam stanie,
I wysławiajmy miłosierdzie Boże.

* * *

567 . Miłosierdziem Twoim, Panie,
Miłosierdziem błyśnij nam
I wysłuchaj to błaganie,
Którym nas natchnąłeś sam.
Miłosierdzia, Jezu mój.
Wejrzyj z nieba na lud Twój.

Miłosierdzia dla grzeszników,
Co zdradzili sprawę Twą.
Niech się zmienią w pokutników,
Niech zapłaczą skruchy łzą.
Miłosierdzia, Jezu mój.
Wejrzyj z nieba na lud Twój.

Niech swe błędy już porzucą
I wyznaniem szczerym win
W Twe objęcia już się rzucą
Jako marnotrawny syn.
Miłosierdzia, Jezu mój.
Wejrzyj z nieba na lud Twój.

.

Hymny

568 . Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie.

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem,
Wspierał walczących za najświętszą sprawę.
I chcąc świat cały mieć ich męstwa świadkiem,
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie.

* * *

569 . My chcemy Boga, święta Pani.
O, usłysz Twoich dzieci śpiew.
My, Twoi słudzy, niesiem w dani
Za wiarę świętą życie, krew.
Błogosław, słodka Pani,
Błogosław wszelki stan.

(: My chcemy Boga, my poddani.
On naszym Królem, On nasz Pan
:).

My chcemy Boga w rodzin kole,
W troskach rodziców, dziatek snach.
My chcemy Boga w książce, w szkole,
W godzinach wytchnień, w pracy dniach.
Błogosław, słodka Pani,
Błogosław wszelki stan.

(: My chcemy Boga, my poddani.
On naszym Królem, On nasz Pan
:).

My chcemy Boga w naszym kraju,
Wśród starodawnych polskich strzech.
W polskim języku i zwyczaju.
Niech Boga wielbi chrobry Lech.
Błogosław, słodka Pani,
Błogosław wszelki stan.

(: My chcemy Boga, my poddani.
On naszym Królem, On nasz Pan
:).

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..