.

620 . Składajmy Bogu ofiarę dziękczynną.
Bogu składaj ofiarę dziękczynną
I swoje prośby wobec Najwyższego.
On hojnie darzy łaską i chwałą,
Nie odmawia dobrodziejstw żyjącym nienagannie.

Składajmy Bogu ofiarę dziękczynną.
Bo kto składa ofiarę dziękczynną,
Ten cześć Mi oddaje.
A tym, którzy postępują uczciwie,
Ukażę Boże zbawienie.

Składajmy Bogu ofiarę dziękczynną.

* * *

621 . Spojrzyj z nieba wysokiego,
Zbawicielu nasz, Panie,
Na potrzeby ludu Twego.
Przyjmij nasze wzdychanie.
Ty, Pocieszycielu nasz,
Dzieci swoje zachowasz.
Ty się nad nami zlitujesz,
Ty nas wszystkich opatrujesz.

Podaj nam Twej mocnej ręki,
Jezusie, błogosław nas.
Za to Ci serdeczne dzięki
Śpiewamy na każdy czas.
Gdy w grzechy popadniemy,
Ratuj nas, bo zginiemy.
Zbaw nas z miłosierdzia swego
Od potępienia wiecznego.

* * *

622 . Światło na oświecenie pogan
I chwałę ludu Twego, Izraela.

Teraz, o, Panie, według Twego słowa
Uwalniasz sługę swego w pokoju.

Światło na oświecenie pogan
I chwałę ludu Twego, Izraela.
Bo moje oczy ujrzały
Twoje zbawienie.

Światło na oświecenie pogan
I chwałę ludu Twego, Izraela.
Które przygotowałeś
Dla wszystkich narodów.

Światło na oświecenie pogan
I chwałę ludu Twego, Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi,
I Duchowi Świętemu.

Światło na oświecenie pogan
I chwałę ludu Twego, Izraela.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
I na wieki wieków. Amen.

Światło na oświecenie pogan
I chwałę ludu Twego, Izraela.

* * *

623 . Twych, Panie, łask świat tyle ma,
Że mniej jest gwiazd na niebie.
Każdego znajdzie litość Twa
I pomoc da w potrzebie.

Tyś nasza twierdza, skała, straż.
Wysłuchaj nas w potrzebie.
Wysłuchaj prośby, słowa zważ,
Bo modlim się do Ciebie.

* * *

624 . Ty, Boże wszystko wiesz,
Ty znasz moje serce,
Więc prowadź mnie wiekuistą drogą.

Przejrzałeś mnie i znasz mnie, Panie,
Przenikasz naprzód myśli moje.
Znasz mój spoczynek i działanie,
Poznałeś wszystkie drogi moje.

Światło na oświecenie pogan
I chwałę ludu Twego, Izraela.
Otaczasz mnie, wiesz o mnie wszystko
I kładziesz na mnie rękę swoją.
Ta wiedza dla mnie jest przedziwna.
Zbyt wielka, abym mógł ją pojąć.

Światło na oświecenie pogan
I chwałę ludu Twego, Izraela.
Gdzież zdołam ujść przed Duchem Twoim?
Gdziekolwiek pójdę, Tyś obecny.
Na ziemi, w niebie, w morza toni
Ty, Boże, jesteś, wszędzie jesteś.

Światło na oświecenie pogan
I chwałę ludu Twego, Izraela.
Utkałeś mnie w żywocie matki,
W przedziwny sposób mnie stworzyłeś.
O, Boże, sławię Ciebie za to.
Twe dzieła godne są podziwu.

Światło na oświecenie pogan
I chwałę ludu Twego, Izraela.

* * *

625 . Ty, wszechmocny Panie,
Naszych serc wzdychanie
Łaskawie słuchasz.
Ty, nam we dnie, w nocy
Udzielasz pomocy.
Tylko Ty, tylko Ty, Panie, Boże nasz.

Wielki Boże w niebie,
Ty w każdej potrzebie
O nas się starasz.
Któż by się zlitował?
Któż by nas ratował,
Jako Ty, jako Ty, Panie, Boże nasz.

Błogosław nas, Panie.
Ty nasze staranie
W rękach swoich masz.
Nikt nam nie pomoże,
Tylko Ty, o, Boże.
Tylko Ty, tylko Ty, Panie, Boże nasz.

* * *

626 . Ty wyzwoliłeś nas, Panie,
Z kajdan i samych siebie.
A Chrystus, stając się bratem,
Nauczył nas wołać do Ciebie:
(: Abba, Ojcze! Abba, Ojcze! :)

Bo Kościół jak drzewo życia
W wieczności zapuszcza korzenie,
Przenika naszą codzienność
I pokazuje nam Ciebie.
(: Abba, Ojcze! Abba, Ojcze! :)

Bóg hojnym Dawcą jest życia.
On wyswobodził nas z śmierci
I przygarniając do siebie,
Uczynił swoimi dziećmi.
(: Abba, Ojcze! Abba, Ojcze! :)

Wszyscy jesteśmy braćmi,
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina.
(: Abba, Ojcze! Abba, Ojcze! :)

* * *

627 . Kapłan: W dobroci swej powiedział Pan:

Schola: "Przykazanie nowe daję wam, * Byście się wzajemnie miłowali".

Wierni: Pójdę i miłość zaniosę do ludzi,
Byś Ty, o, Panie, mógł wśród nich trwać.

W dobroci swej powiedział Pan:
"Pokój swój niebieski daję wam,
Pokój Boży ludziom dobrej woli".
Pójdę i miłość zaniosę do ludzi,
Byś Ty, o, Panie, mógł wśród nich trwać.

W dobroci swej powiedział Pan:
"Łaską swej miłości darzę was,
Byście nieśli światu owoc czynów".
Pójdę i miłość zaniosę do ludzi,
Byś Ty, o, Panie, mógł wśród nich trwać.

W dobroci swej powiedział Pan:
"Prawdę mocą Boga głoszę wam,
Byście słowom Syna uwierzyli".
Pójdę i miłość zaniosę do ludzi,
Byś Ty, o, Panie, mógł wśród nich trwać.

W dobroci swej powiedział Pan:
"Miłosierdzie krzyża daję wam,
Byście w Imię moje się jednali".
Pójdę i miłość zaniosę do ludzi,
Byś Ty, o, Panie, mógł wśród nich trwać.

W dobroci swej powiedział Pan:
"Dziś samego siebie daję wam,
Byście w obfitości życie mieli".
Pójdę i miłość zaniosę do ludzi,
Byś Ty, o, Panie, mógł wśród nich trwać.

W dobroci swej powiedział Pan:
"Dary całej ziemi służą wam,
Weźcie ziemię w swoje posiadanie".
Pójdę i miłość zaniosę do ludzi,
Byś Ty, o, Panie, mógł wśród nich trwać.

W dobroci swej powiedział Pan:
"Dar Pocieszyciela poślę wam,
Byście budowali me Królestwo."
Pójdę i miłość zaniosę do ludzi,
Byś Ty, o, Panie, mógł wśród nich trwać.

* * *

628 . W majestacie, na niebieskim tronie
Siedzi Jezus, wszelka moc na Jego łonie.
Cherubini, Serafini,
Jak i aniołowie inni
Przed Nim się kłaniają.
Radośnie śpiewają.
Święty, Święty, Święty, wołają.

Matka Jego i Patriarchowie,
Prorocy, wyznawcy i apostołowie.
Cherubini, Serafini,
Jak i aniołowie inni
Przed Nim się kłaniają.
Radośnie śpiewają.
Święty, Święty, Święty, wołają.

Męczennicy, którzy krew przelali,
Panny czyste, które Go tak miłowały.
Cherubini, Serafini,
Jak i aniołowie inni
Przed Nim się kłaniają.
Radośnie śpiewają.
Święty, Święty, Święty, wołają.

* * *

629 . W otwartych dłoniach dzisiaj, Panie mój,
Świat Ci ofiaruję.
Ku Tobie ręce me wyciągam, Panie mój.
Radość serce przejmuje.

Daj nam prostotę dziecka wobec Ciebie,
Czystość przejrzystych toni wód.
Daj nam prostotę dziecka wobec braci.
Gotową do pomocy dłoń.

W otwartych dłoniach dzisiaj, Panie mój,
Świat Ci ofiaruję.
Ku Tobie ręce me wyciągam, Panie mój.
Radość serce przejmuje.
Daj nam prostotę dziecka wobec Ciebie,
Wlej w serce me miłości żar.
Daj nam prostotę dziecka wobec braci,
W szczerości daj mi zawsze trwać.

W otwartych dłoniach dzisiaj, Panie mój,
Świat Ci ofiaruję.
Ku Tobie ręce me wyciągam, Panie mój.
Radość serce przejmuje.

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..