.

630 . Wierzymy w Ciebie, Chryste.
Napełnij serca Twoim światłem,
Byśmy się stali dziećmi światłości.

Któż jest wśród bogów równy Tobie, Panie,
W blasku światłości któż Ci jest podobny?

Wierzymy w Ciebie, Chryste.
Napełnij serca Twoim światłem,
Byśmy się stali dziećmi światłości.
W Tobie jest źródło życia
I w Twej światłości oglądamy światłość.

Wierzymy w Ciebie, Chryste.
Napełnij serca Twoim światłem,
Byśmy się stali dziećmi światłości.
Bóg jest światłością
I nie ma w Nim żadnej ciemności.

Wierzymy w Ciebie, Chryste.
Napełnij serca Twoim światłem,
Byśmy się stali dziećmi światłości.
Przystąpmy do Niego,
A będziemy oświeceni.

Wierzymy w Ciebie, Chryste.
Napełnij serca Twoim światłem,
Byśmy się stali dziećmi światłości.
Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
A rzucił światło na życie przez Ewangelię.

Wierzymy w Ciebie, Chryste.
Napełnij serca Twoim światłem,
Byśmy się stali dziećmi światłości.
Pan mówi: "Ja jestem światłością świata,
Kto idzie za Mną, będzie miał światło życia".

Wierzymy w Ciebie, Chryste.
Napełnij serca Twoim światłem,
Byśmy się stali dziećmi światłości.
My jesteśmy wybranym plemieniem,
Królewskim kapłaństwem, świętym narodem.

Wierzymy w Ciebie, Chryste.
Napełnij serca Twoim światłem,
Byśmy się stali dziećmi światłości.
Ogłaszajmy więc dzieła potęgi Tego, który nas wezwał z ciemności
Do swojego przedziwnego światła.

Wierzymy w Ciebie, Chryste.
Napełnij serca Twoim światłem,
Byśmy się stali dziećmi światłości.

* * *

631 . Wszechmocny Panie, wiekuisty Boże,
Któż się Twym sprawom wy dziwować może?
Kto rozumowi, którym niezmierzony
(: Świat ten stworzony :)?

Gdziekolwiek słońce rzuca ognie swoje,
Po całym świecie słynie imię Twoje.
A sławy niebo ogarnąć nie może,
(: Potężny Boże :).

Niech źli, jako chcą,
Ciebie ważą sobie.
Z ust niemowlęcych wyjdzie chwała Tobie
Ku wiecznej hańbie i ku potępieniu
(: Złemu plemieniu :).

* * *

632 . Wszystka moja nadzieja u Boga mojego.
Nie boję się nieszczęścia i smutku żadnego.
Bóg zasmuci, Bóg pocieszy,
Bo jest Panem wszelkich rzeczy,
Także i moim.

Bóg ma o mnie staranie i wie, co mi trzeba.
Bóg się mną opiekuje z wysokiego nieba.
Ufam w miłosierdzie Jego,
Że mnie pocieszy grzesznego.
Mam w Nim nadzieję.

Ucierpiał za nas rany, Zbawiciel kochany.
Na krzyżu był rozpięty, ach, mój Jezus święty.
Przez niewinną mękę Twoją
Odpuść, Jezu, grzechy moje,
Pokornie proszę.

* * *

633 . Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć.
Chcę Cię, Jezu, kochać wiernie, dzieckiem Twoim zawsze być.
Serce moje weź,
Niech Twą śpiewa cześć.
Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź.

Wszystko Tobie oddać pragnę od najmłodszych moich lat.
Pomóż, Jezu, by mnie nie zwiódł pokusami swymi świat.
Serce moje weź,
Niech Twą śpiewa cześć.
Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź.

Wszystko Tobie oddać pragnę, w duszy czuję święty żar.
To Ty dajesz dziecku Twemu swojej łaski Boży dar.
Serce moje weź,
Niech Twą śpiewa cześć.
Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź.

* * *

634 . "Z Bogiem, z Bogiem każda sprawa",
Tak mawiali starzy.
(: Kiedy wezwiesz tej pomocy,
Wszystko ci się darzy
:).

Idziesz w drogę, chociaż blisko,
Z Bogiem wychodź z progu.
(: A gdy wrócisz z niej szczęśliwie,
To podziękuj Bogu
:).

Szukasz pracy, szukasz szczęścia,
Westchnij przy robocie.
(: Bóg przeżegna, że poczciwie
Dokończysz i w cnocie
:).

* * *

635 . Z Tobą, Jezu, chcemy żyć,
Tobie wciąż wiernymi być.
Ty nas w swej opiece masz,
Królu serc, Panie nasz,
Zbawicielu dobry nasz.

Prowadź, Jezu, dzieci Twe.
Daj zwyciężać wszystko złe.
Ty nas w swej opiece masz,
Królu serc, Panie nasz,
Zbawicielu dobry nasz.

* * *

636 . Z Twojego boku, Chryste, wypłynął zdrój wody żywej,
Która obmywa świat z grzechów
I daje nowe życie.

Oto czynię wszystko nowe.
Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia
I będę Bogiem dla niego,
A on dla Mnie będzie synem.

Z Twojego boku, Chryste, wypłynął zdrój wody żywej,
Która obmywa świat z grzechów
I daje nowe życie.
Kto będzie pił wodę, którą Ja dam jemu,
Nie będzie pragnął na wieki.
Lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody
Wytryskującej ku życiu wiecznemu.

Z Twojego boku, Chryste, wypłynął zdrój wody żywej,
Która obmywa świat z grzechów
I daje nowe życie.
Ja dokonuję rzeczy nowej,
Na pustyni dostarczę wody
I rzek na pustkowiu,
Aby napoić mój lud wybrany.

Z Twojego boku, Chryste, wypłynął zdrój wody żywej,
Która obmywa świat z grzechów
I daje nowe życie.
Zabiorę was spośród ludów.
Pokropię was czystą wodą,
Abyście się stali czystymi,
I oczyszczę was od wszelkiej zmazy.

Z Twojego boku, Chryste, wypłynął zdrój wody żywej,
Która obmywa świat z grzechów
I daje nowe życie.
Jeśli ktoś jest spragniony,
A wierzy we mnie,
Niech przyjdzie do mnie i pije,
Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza.

* * *

637 . Za rękę weź mnie, Panie, i prowadź sam,
Aż dusza moja stanie u niebios bram.
Bez Ciebie ani kroku nie zrobię, nie.
Stań Ty u mego boku i prowadź mnie.

Do serca miłosiernie me serce tul,
By zniosło wszystkie ciernie, i krzyż i ból.
Niech dziecię Twe przybieży do Twoich nóg.
Niech w miłość Twą uwierzy, boś Ty mój Bóg.

Niech ufam Twojej mocy w najgorszy czas.
Ty wiedziesz i wśród nocy do celu nas.
Za rękę weź mnie, Panie, i prowadź sam,
Aż dusza moja stanie u niebios bram.

.

Pieśni za zmarłych

.

Pieśni mszalne

638 . Wejście:
Boże nasz Przedwieczny,
Odpoczynek wieczny
Daj duszom wiernych,
Które przez cierpienia
Gładzą przewinienia
W mękach niezmiernych.

Przygotowanie darów:
Przyjmij tę Ofiarę
Na Twą cześć i chwałę,
Przedwieczny Boże,
Bo nad nią zacniejszej,
Tobie przyjemniejszej
Świat mieć nie może.

Tyś przez mękę srogą
I Krew swoją drogą
Zbawił świat cały.
Zbaw także cierpiących,
W czyśćcu zostających.
Przyjm ich do chwały.

Komunia święta:
Ty ich w życiu całym
Swym karmiłeś Ciałem,
By wiecznie żyli.
Przyjm ich więc do siebie,
By się z Tobą w niebie
Stale cieszyli.

* * *

639 . Wejście:
Boże, Sędzio sprawiedliwy,
Usłysz nasze wołanie.
Ach, Ojcze nasz dobrotliwy,
Okaż swe zmiłowanie.
Nad duszami wiernych zmarłych,
Które za swoje grzechy
Zostając w mękach niezmiernych,
Pragną od nas pociechy.

Przygotowanie darów:
Święta jest myśl i zbawienna
Modlić się za zmarłymi,
A Tobie, Boże, przyjemna.
Przeto nie gardź naszymi
Pokornymi modlitwami,
Ale z wielkiej litości
Zmiłuj się nad dłużnikami
Twojej sprawiedliwości.

Komunia święta:
O, Baranku, któryś zgładził
Grzechy świata całego,
Abyś nas wszystkich wprowadził
Do żywota wiecznego.
Niechże dusze zmarłych wiernych
Doznają Twej litości,
Będące w mękach niezmiernych
Za swoje ułomności.

Uśmierz sprawiedliwość srogą,
Przebłagaj Ojca swego
Męką i krwią swoją drogą.
A z miłosierdzia swego
Ugaś czyśćcowe upały,
Odpuść im nieprawości.
Wprowadź je do wiecznej chwały,
Do niebieskiej radości.

Zakończenie:
Zmiłuj się nad nimi, Panie,
A z miłosierdzia swego
Racz im darować karanie
Więzienia czyśćcowego.
Przez Jezusa zasługi,
Któreć ofiarujemy,
Odpuść im grzechowe długi,
Pokornie Cię prosimy.

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..