.

780 . Litania do Matki Boskiej Piekarskiej

Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, - módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, - módl się za nami.
Matko Słowa Bożego, - módl się za nami.
Matko łaski Bożej, - módl się za nami.
Matko wzajemnego przebaczenia, - módl się za nami.
Matko Kościoła, - módl się za nami.
Matko nadziei, - módl się za nami.
Matko wolności, - módl się za nami.
Matko sprawiedliwości i miłości społecznej, - módl się za nami.
Matko ucząca Ewangelii pracy, - módl się za nami.
Matko solidarności ludzi pracy, - módl się za nami.
Matko górników, - módl się za nami.
Matko hutników, - módl się za nami.
Matko rolników, - módl się za nami.
Matko wszystkich ludzi pracy, - módl się za nami.
Matko pielgrzymów i wygnańców, - módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, - módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, - módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, - módl się za nami.
Przewodniczko w ciemnościach, - módl się za nami.
Obrono upokorzonych, - módl się za nami.
Siło słabych, - módl się za nami.
Odwago cierpiących, - módl się za nami.
Piekarska Pani cudami słynąca, - módl się za nami.
Piekarska Pani, oparcie ludu śląskiego, - módl się za nami.
Piekarska Pani, chroniąca niedzielę Bożą i naszą, - módl się za nami.
Piekarska Pani, umacniająca trwałość naszych rodzin, - módl się za nami.
Opiekunko inwalidów, - módl się za nami.
Opiekunko więźniów, - módl się za nami.
Opiekunko ludzkich praw i godności człowieka, - módl się za nami.

Weź w opiekę Ojca Świętego, naszych biskupów i kapłanów, zakony i wszystkich wiernych, - prosimy Cię, Matko.
Weź w opiekę Śląsk i Polskę całą,- prosimy Cię, Matko.
Weź w opiekę nas i nasze rodziny,- prosimy Cię, Matko.
Przybliż swojego Syna tym, którzy w Niego nie wierzą,- prosimy Cię, Matko.
Abyśmy nie grzeszyli przeciw miłości Boga i bliźniego,- prosimy Cię, Matko.
Abyśmy nigdy nie odeszli od Ciebie i Syna Twego- prosimy Cię, Matko.
Aby każda spowiedź prawdziwie jednała nas z Bogiem i ludźmi,- prosimy Cię, Matko.
Abyśmy zawsze godnie przyjmowali Najświętszy Sakrament,- prosimy Cię, Matko.
Abyśmy chronili wszelkie życie, także życie dzieci nienarodzonych,- prosimy Cię, Matko.
Abyśmy wyrzekli się pijaństwa i złych skłonności,- prosimy Cię, Matko.
Abyśmy w godziwych i zdrowych warunkach żyć mogli,- prosimy Cię, Matko.
Abyś budowę nowych kościołów wspomagać raczyła,- prosimy Cię, Matko.
Abyś nas u swego wizerunku co roku w licznych rzeszach gromadzić raczyła,- prosimy Cię, Matko.
Abyś nam w godzinę śmierci wsparciem była,- prosimy Cię, Matko.
Abyśmy nigdy nie poddali się zwątpieniu i rozpaczy,- prosimy Cię, Matko.
Abyśmy kiedyś z Tobą mogli oglądać Boga.- prosimy Cię, Matko.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

Celebrans: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

Wierni: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Celebrans: Módlmy się. Spraw, prosimy Cię, wszechmogący Boże, aby wierni Twoi, którzy się cieszą imieniem i opieką Najświętszej Maryi Panny i którzy czczą Jej sławny Obraz Piekarski, + za Jej miłościwym wstawiennictwem wolni byli od wszelkiego zła na ziemi
i zasłużyli na dojście do wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wierni: Amen.

.

Nabożeństwa do Świętych

781.1 . Litania do Wszystkich Świętych

I. Błagania do Boga

Albo A:

Panie, zmiłuj się nad nami,
Panie, zmiłuj się nad nami,
Chryste, zmiłuj się nad nami,
Chryste, zmiłuj się nad nami,
Panie, zmiłuj się nad nami,
Panie, zmiłuj się nad nami,

Albo B:

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata,- zmiłuj się nad nami.
Boże, Duchu Święty,- zmiłuj się nad nami.
Boże, Święta Trójco, jedyny Boże,- zmiłuj się nad nami.

II. Wezwania do Świętych

Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,- módl się za nami.
Święta Panno nad pannami,- módl się za nami.
Święci Michale, Gabrielu i Rafale,- módlcie się za nami.
Wszyscy święci Aniołowie,-módlcie się za nami.

Patriarchowie i Prorocy

Święty Abrahamie,- módl się za nami.
Święty Mojżeszu,- módl się za nami.
Święty Eliaszu,- módl się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu,- módl się za nami.
Święty Józefie,- módl się za nami.
Święta Anno,- módl się za nami.
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,- módlcie się za nami.

Apostołowie i Uczniowie

Święci Piotrze i Pawle,- módlcie się za nami.
Święty Andrzeju,- módl się za nami.
Święci Janie i Jakubie,- módlcie się za nami.
Święty Tomaszu,- módl się za nami.
Święty Mateuszu,- módl się za nami.
Wszyscy święci Apostołowie,- módlcie się za nami.
Święty Łukaszu,- módl się za nami.
Święty Marku,- módl się za nami.
Święty Barnabo,- módl się za nami.
Święta Mario Magdaleno,- módl się za nami.
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy,- módlcie się za nami.

Męczennicy

Święty Szczepanie,- módl się za nami.
Święty Ignacy Antiocheński,- módl się za nami.
Święty Polikarpie,- módl się za nami.
Święty Justynie,- módl się za nami.
Święty Wawrzyńcze,- módl się za nami.
Święty Cyprianie,- módl się za nami.
Święty Bonifacy,- módl się za nami.
Święty Wojciechu,- módl się za nami.
Święty Stanisławie,- módl się za nami.
Święty Tomaszu Becket,- módl się za nami.
Święci Janie i Tomaszu z Anglii,- módl się za nami.
Święty Pawle z Japonii,- módl się za nami.
Święci Izaaku i Janie z Ameryki,- módlcie się za nami.
Święty Piotrze z Polinezji,- módl się za nami.
Święty Karolu z Ugandy,- módl się za nami.
Święte Perpetuo i Felicyto,- módlcie się za nami.
Święta Agnieszko,- módl się za nami.
Święta Mario Goretti,- módl się za nami.
Wszyscy święci Męczennicy,- módlcie się za nami.

Biskupi i Doktorzy Kościoła

Święci Leonie i Grzegorzu,- módlcie się za nami.
Święty Ambroży,- módl się za nami.
Święty Hieronimie,- módl się za nami.
Święty Augustynie,- módl się za nami.
Święty Atanazy,- módl się za nami.
Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu,- módlcie się za nami.
Święty Janie Chryzostomie,- módl się za nami.
Święty Marcinie,- módl się za nami.
Święty Patryku,- módl się za nami.
Święci Cyrylu i Metody,- módlcie się za nami.
Święty Karolu Boromeuszu,- módl się za nami.
Święty Franciszku Salezy,- módl się za nami.
Święty Piusie Dziesiąty,- módl się za nami.

Kapłani i Zakonnicy

Święty Antoni,- módl się za nami.
Święty Benedykcie,- módl się za nami.
Święty Bernardzie,- módl się za nami.
Święci Franciszku i Dominiku,- módlcie się za nami.
Święty Jacku,- módl się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu,- módl się za nami.
Święty Ignacy z Loyoli,- módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery,- módl się za nami.
Święty Stanisławie Kostko,- módl się za nami.
Święty Wincenty a Paulo,- módl się za nami.
Święty Janie Mario Vianney'u,- módl się za nami.
Święty Janie Bosko,- módl się za nami.
Święta Katarzyno Sieneńska,- módl się za nami.
Święta Tereso od Jezusa,- módl się za nami.
Święta Różo z Limy,- módl się za nami.

Świeccy

Święty Ludwiku,- módl (módlcie) się za nami.
Święty Kazimierzu,- módl (módlcie) się za nami.
Święta Moniko,- módl (módlcie) się za nami.
Święta Jadwigo,- módl (módlcie) się za nami.
Święta Elżbieto Węgierska,- módl (módlcie) się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże,- módl (módlcie) się za nami.

III. Wezwania do Chrystusa

Albo A:

Bądź nam miłościw, - wybaw nas, Panie.
Od zła wszelkiego,- wybaw nas, Panie.
Od grzechu każdego- wybaw nas, Panie.
Od zasadzek szatana- wybaw nas, Panie.
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli- wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej- wybaw nas, Panie.
Przez Twoje wcielenie- wybaw nas, Panie.
Przez Twoje narodzenie- wybaw nas, Panie.
Przez Twój chrzest i post święty- wybaw nas, Panie.
Przez Twój krzyż i mękę- wybaw nas, Panie.
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu- wybaw nas, Panie.
Przez Twoje święte zmartwychwstanie- wybaw nas, Panie.
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie- wybaw nas, Panie.
Przez zesłanie Ducha Świętego- wybaw nas, Panie.
Przez Twoje przyjście w chwale- wybaw nas, Panie.

Albo B:

Chryste, Synu Boga żywego, - zmiłuj się nad nami.
Chryste, który na ten świat przyszedłeś,- zmiłuj się nad nami.
Chryste, który zostałeś ukrzyżowany,- zmiłuj się nad nami.
Chryste, który śmierć za nas przyjąłeś,- zmiłuj się nad nami.
Chryste, który zostałeś pogrzebany,- zmiłuj się nad nami.
Chryste, który zmartwychwstałeś,- zmiłuj się nad nami.
Chryste, który wstąpiłeś do nieba,- zmiłuj się nad nami.
Chryste, który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów,- zmiłuj się nad nami.
Chryste, który siedzisz po prawicy Ojca,- zmiłuj się nad nami.
Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,- zmiłuj się nad nami.

IV. Błagania w Różnych Potrzebach

Albo A:

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziwej pokuty,- wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie,- wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę,- wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi,- wysłuchaj nas, Panie.

Albo B:

Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie,- wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba,- wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,- wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek,- wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny,- wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę,- wysłuchaj nas, Panie.

Zawsze odmawia się C:

Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował,- wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności,- wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa,- wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii,- wysłuchaj nas, Panie.

V. Zakończenie

Albo A:

Chryste, usłysz nas.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Albo B:

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

Modlitwa

Boże, ucieczko nasza i mocy, Ty jesteś źródłem pobożności, + wysłuchaj pokorne modlitwy swojego Kościoła
i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wierni: Amen.

* * *

781.2 . Litania do Wszystkich Świętych

Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża, - módl się za nami.
Święty Michale,- módl się za nami.
Święci Aniołowie Boży,- módlcie się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu,- módl się za nami.
Święty Józefie,- módl się za nami.
Święci Piotrze i Pawle,- módlcie się za nami.
Święty Andrzeju,- módl się za nami.
Święci Janie,- módl się za nami.
Święta Mario Magdaleno,- módl się za nami.
Święty Szczepanie,- módl się za nami.
Święty Ignacy Antiocheński,- módl się za nami.
Święty Wawrzyńcze,- módl się za nami.
Święci Wojciechu i Stanisławie,- módlcie się za nami.
Święte Perpetuo i Felicyto,- módlcie się za nami.
Święta Agnieszko,- módl się za nami.
Święty Grzegorzu,- módl się za nami.
Święty Augustynie,- módl się za nami.
Święty Atanazy,- módl się za nami.
Święci Bazyli,- módl się za nami.
Święty Marcinie,- módl się za nami.
Święty Benedykcie,- módl się za nami.
Święci Franciszku i Dominiku,- módlcie się za nami.
Święty Franciszku Ksawery,- módl się za nami.
Święty Janie Mario Vianneyu,- módl się za nami.
Święta Katarzyno Sieneńska,- módl się za nami.
Święta Tereso od Jezusa,- módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże,- módl się za nami.

Bądź nam miłościw, - wybaw nas, Panie.
Od zła wszelkiego - wybaw nas, Panie.
Od grzechu każdego - wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej - wybaw nas, Panie.
Przez Twoje wcielenie - wybaw nas, Panie.
Przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie - wybaw nas, Panie.
Przez zesłanie Ducha Świętego - wybaw nas, Panie.

Prosimy Cię my, grzesznicy, - wybaw nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował, - wybaw nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności, - wybaw nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę, - wybaw nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie wszystkim cierpiącym i strapionym, - wybaw nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie, - wybaw nas, Panie.
Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego, - wybaw nas, Panie.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Modlitwa

Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy, okaż nam swoje miłosierdzie i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wierni: Amen.

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

.