.

Antyfony

790 Ja jestem zmartwychwstanie i życie.
Kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie.
A każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.

* * *

791 . Niech aniołowie zawiodą cię do raju,
A gdy tam przybędziesz, niech przyjmą cię męczennicy
I wprowadzą cię do krainy życia wiecznego.
Chóry anielskie niechaj cię podejmą
I z Chrystusem zmartwychwstałym
Miej radość wieczną.

.

Procesja na Cmentarz

Psalm 116A [114]

792 W krainie życia będę widział Boga.

Miłuję Pana, albowiem usłyszał
Głos mego błagania.

Bo skłonił ku mnie swe ucho
W dniu, w którym wołałem.

W krainie życia będę widział Boga.

Oplotły mnie więzy śmierci, + dosięgły mnie pęta otchłani,
Ogarnął mnie strach i udręka.

Ale wezwałem imienia Pana:
"Panie, ratuj moje życie".

W krainie życia będę widział Boga.

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy,
Bóg nasz jest miłosierny.

Pan strzeże ludzi prostego serca:
Byłem w niedoli, a On mnie wybawił.

W krainie życia będę widział Boga.

Wróć, duszo moja do swego spokoju,
Bo Pan dobro ci wyświadczył.

Uchronił bowiem moją, duszę od śmierci,
Oczy od łez, nogi od upadku.

Będę chodził w obecności Pana
W krainie żyjących.

W krainie życia będę widział Boga.

Chwała Ojcu i Synowi,
I Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze,
I na wieki wieków. Amen.

W krainie życia będę widział Boga.

.

Stacja trzecia: Przy grobie

793 Celebrans: Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza, pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią N.

Wierni: Wysłuchaj nas, Panie.

* * *

794 . Celebrans: Niech was błogosławi Bóg, Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania.

Wierni: Amen.

Celebrans: Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów a wszystkim zmarłym światła i pokoju.

Wierni: Amen.

Celebrans: Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał.

Wierni: Amen.

Celebrans: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

Wierni: Amen.

* * *

Na zakończenie liturgii pogrzebu śpiewa się:

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia - nr 452

albo

Witaj, Królowo, Matko litości - nr 451,

Witaj, Królowo nieba - nr 454,

Matko litości, witaj - nr 646,

Salve Regina, Mater misericordiae - nr 453

albo inną pieśń do Najświętszej Maryi Panny według miejscowego zwyczaju.

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..