.

840 . Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił.
Radość tchnij, proszę, w serce me.
Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił.
Bym Cię zawsze chwalił, Panie mój.
Śpiewaj: hosanna, śpiewaj: hosanna,
Śpiewaj Panu, który Królem jest.
Śpiewaj: hosanna, śpiewaj: hosanna,
Śpiewaj Panu cały dzień.

Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął.
Pokój tchnij, proszę, w serce me.
Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął,
Bym w spoczynku nawet chwalił Cię.
Śpiewaj: hosanna, śpiewaj: hosanna,
Śpiewaj Panu, który Królem jest.
Śpiewaj: hosanna, śpiewaj: hosanna,
Śpiewaj Panu cały dzień.

Miłość tchnij w serce me, abym służył.
Miłość tchnij, proszę, w serce me.
Miłość tchnij w serce me, abym służył,
Bym swą służbą także chwalił Cię.
Śpiewaj: hosanna, śpiewaj: hosanna,
Śpiewaj Panu, który Królem jest.
Śpiewaj: hosanna, śpiewaj: hosanna,
Śpiewaj Panu cały dzień.

.

(Rozesłanie)

841 . Idźcie już stąd na ulice, na place waszych miast.
Idźcie do moich przyjaciół, przywróćcie im światło gwiazd.
Do wszystkich dzieci światłości, którym zagraża zła moc.
Do dzieci Bożej miłości ogarniętych przez noc.
Idźcie już stąd na ulice, by rozdawać moją miłość co dzień.

Gdym odchodził z tego świata, poleciłem wam, aby brat miłował brata.
Kto z was słuchać mnie chciał?
Dzisiaj znowu widzę ludzi, którym rozpacz ściska pięść albo zły, bolesny płacz podnosi pierś.
Idźcie już stąd na ulice, by rozdawać moją miłość co dzień.

* * *

842 . Serca nasze pełne Boga, usta pełne Jego chwały.
Bóg sam siebie dał na pokarm w Eucharystii cały.
Bóg jest naszej drogi celem, Bóg jest naszym zmartwychwstaniem,
Naszym przyjacielem drogim, naszym zaufaniem.

Połamany chleb pokoju. Twym mieszkaniem, Panie, jestem.
Ty przygarniasz mnie do siebie swoim Boskim gestem.
Bóg jest naszej drogi celem, Bóg jest naszym zmartwychwstaniem,
Naszym przyjacielem drogim, naszym zaufaniem.

Tajemnicą mnie przenikasz i okrywasz swoim cieniem.
Z głębi nocy błysk nadziei tli się Twym Imieniem.
Bóg jest naszej drogi celem, Bóg jest naszym zmartwychwstaniem,
Naszym przyjacielem drogim, naszym zaufaniem.

* * *

843 . Serce wielkie nam daj,
Zdolne objąć świat.
Panie, serce nam daj,
Mężne w walce ze złem.

Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi,
Zniszczmy wszystko, co budzi Boży gniew.
Wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu.
Nowy człowiek powstanie w każdym z nas.

Serce wielkie nam daj,
Zdolne objąć świat.
Panie, serce nam daj,
Mężne w walce ze złem.
Nowi ludzie w historię wpiszą miłość,
Wskażą drogi odnowy ludzkich serc.
Nowi ludzie przeżyją własne życie,
Tworząc wspólnym wysiłkiem nowy świat.

Serce wielkie nam daj,
Zdolne objąć świat.
Panie, serce nam daj,
Mężne w walce ze złem.
Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój,
W znaku wiary jednocząc cały świat.
Nowi ludzie przyniosą ziemi wolność.
Prawda ludzi wyzwoli, niszcząc zło.

Serce wielkie nam daj,
Zdolne objąć świat.
Panie, serce nam daj,
Mężne w walce ze złem.

.

(Skarga adwentowa)

844 Szukam miejsca tu, w Betlejem, w domach i gospodzie,
Ale wszędzie drzwi zamknięte.
Gdzież się mam narodzić?
Lisy mają nory, ptaki mają gniazda,
Syn Człowieczy nie ma głowy gdzie skłonić.
Przyjdź, Panie, przyjdź
Do serca mego. Panie, nie w żłobie na sianie jest Twoje mieszkanie
Lecz w duszy mej, w duszy mej.

Już mnie Herod ściga, chociaż dzieckiem jestem małym.
Moje życie swoją śmiercią dzieci ratowały.
Lisy mają nory, ptaki mają gniazda.
Syn Człowieczy nie ma głowy gdzie skłonić.
Przyjdź, Panie, przyjdź
Do serca mego. Panie, nie w żłobie na sianie jest Twoje mieszkanie
Lecz w duszy mej, w duszy mej.

* * *

845 . Święta Cecylio, gdzie są tamte dni,
Kiedy chwaliłaś Boga graniem swoim?
Gdzie noc jest, w którą wytrwałaś z Nim?
Kiedy miłość z cierpieniem ktoś oswoił.
Złączona z Bogiem, naucz nas wierności,
Żarliwą miłość wypraszaj modły swymi.
Złączona z Bogiem, ochraniaj dar czystości.
W świecie ciemności ucz nas, jak być świętymi.

Święta Cecylio, świat jest, jaki był,
Jak, gdy składałaś życie swe w ofierze.
Jeżeli miłość tak trudno znaleźć w nim,
Ty podtrzymuj tych, którzy słabną w wierze.
Złączona z Bogiem, naucz nas wierności,
Żarliwą miłość wypraszaj modły swymi.
Złączona z Bogiem, ochraniaj dar czystości.
W świecie ciemności ucz nas, jak być świętymi.

Święta Cecylio, gdy zostanę sam,
Gdy w mrok odejdą ci, których kochałem,
Szepnij, że miłość żyje właśnie tam,
Gdzie swe życie oddaje się za wiarę.
Złączona z Bogiem, naucz nas wierności,
Żarliwą miłość wypraszaj modły swymi.
Złączona z Bogiem, ochraniaj dar czystości.
W świecie ciemności ucz nas, jak być świętymi.

* * *

846 . Święty, Święty, (3 razy) Pan, Bóg Zastępów.
Dziś wznosimy nasze ręce, uwielbiając Miłość Twą,
Święty, Święty, Święty, Święty.

Dobry Ojcze, dobry Ojcze,
Jak jest dobrze być Twym dzieckiem, dobry Ojcze.
Dziś wznosimy nasze ręce, uwielbiając miłość Twą,
Dobry Ojcze, dobry Ojcze.

Drogi Jezu, drogi Jezu,
Swoją Krwią nas odkupiłeś, drogi Jezu.
Dziś wznosimy nasze ręce, uwielbiając miłość Twą,
Drogi Jezu, drogi Jezu.

Duchu Święty, Duchu Święty,
Przyjdź, napełnij nas na nowo, Duchu Święty.
Dziś wznosimy nasze ręce, uwielbiając miłość Twą,
Duchu Święty, Duchu Święty.

Alleluja, alleluja,
Alleluja, alleluja,
Dziś wznosimy nasze ręce, uwielbiając miłość Twą,
Alleluja, alleluja.

* * *

847 . To przykazanie Ja dziś daję wam,
(: Byście się miłowali jak Ja miłuję was :).
(: A wtedy wszyscy poznają, żeście moi,
Gdy miłość wzajemną mieć będziecie
:).

Wierzymy, Panie, że nadejdzie czas,
(: Kiedy nastanie miłość wśród ludzi wszystkich ras :).
(: I kiedy wszyscy uwierzą razem z nami,
A miłość wzajemna nas ocali
:).

Pokoju wtedy dasz nam, Panie, dar,
(: Który nam obiecałeś, obfity ze wszech miar :).
(: A wtedy poznasz, o, Panie, żeśmy Twoi,
Bo miłość wzajemną mieć będziemy
:).

* * *

848 . Ty, hojny Dawco wszelkich łask,
Chcesz swój przybytek we mnie mieć.
Gdy w mroku ginie z oczu prawdy szlak,
Świeć, o, Duchu, świeć!
Na orła skrzydłach niesie cześć
W przestrzenie nieba moja pieśń.
Choć prochem jestem, Boga wielbić chcę.
Śpiewaj ze mną, raduj się.

Serce w oparach grzechu drży,
Błądzi szukając drogi swej.
Wnet powiew życia zerwie bielma łzy.
Tchnij, o, Panie, tchnij!
Na orła skrzydłach niesie cześć
W przestrzenie nieba moja pieśń.
Choć prochem jestem, Boga wielbić chcę.
Śpiewaj ze mną, raduj się.

Znika bez śladu winy mgła,
Złego ptasznika pęka sieć.
Otrząśnij pióra, Jezus łaskę da.
Leć, duszo ma, leć!
Na orła skrzydłach niesie cześć
W przestrzenie nieba moja pieśń.
Choć prochem jestem, Boga wielbić chcę.
Śpiewaj ze mną, raduj się.

Zakończenie:
Śpiewaj ze mną, raduj się.

* * *

849 . Ty wskazałeś drogę do miłości, Ty, Panie.
Ty zmieniłeś świat swym zmartwychwstaniem, Ty, Panie.
(: Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się, tylko Ty, Panie, tylko Ty :).

Ty oddałeś życie za nas wszystkich, Ty, Panie.
I dlatego jesteś tak mi bliski, Ty, Panie.
(: U Twych stóp cały świat, Ty wiesz, co czeka nas, tylko Ty, Panie, tylko Ty :).

W moim sercu jesteś w dzień i w nocy, Ty, Panie,
Choć mym oczom jesteś niewidoczny, Ty, Panie.
(: Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się, tylko Ty możesz pomóc mi :).

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..