Poznaj historię Bł. Salomei, polskiej księżniczki, której życie zmieniło się na zawsze.

Poznaj historię Bł. Salomei, polskiej księżniczki, której życie zmieniło się na zawsze.
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski21.11.2023 | 9 min.

Bł. Salomea była polską księżniczką, córką Leszka Białego, która już od młodych lat wyróżniała się pobożnością i ascetycznym trybem życia. Porzuciła zbytek i wygody dworskiego życia, by założyć surowy zakon klarysek w Trzebnicy i służyć Bogu w ubóstwie. Całe jej dalsze życie upłynęło na modlitwie, pokucie i działalności charytatywnej. Do końca pozostała wierna swojemu powołaniu, dając przykład heroicznym cnotom i świętości życia. Zasłużyła sobie na szacunek i podziw potomnych.

Kluczowe wnioski:
 • Bł. Salomea porzuciła zbytek dworskiego życia, by służyć Bogu w ubóstwie jako klaryska.
 • Założyła surowy zakon w Trzebnicy i prowadziła ascetyczny tryb życia.
 • Całe jej dalsze życie upłynęło na modlitwie, umartwieniach i działalności charytatywnej.
 • Była przykładem heroicznym cnót i świętości życia godnym naśladowania.
 • Zasłużyła na szacunek i podziw potomnych za swoją niezłomną wierność powołaniu.

Salomea - księżniczka, która porzuciła dwór

Bł. Salomea urodziła się w 1224 roku jako córka księcia polskiego Leszka Białego oraz Grzymisławy, księżniczki luckiej. Od najmłodszych lat wyróżniała się głęboką pobożnością i skromnością. Choć wywodziła się z książęcego, możnego rodu Piastów, nigdy nie czuła przywiązania do zbytków i wygód życia na dworze królewskim.

Już jako młoda dziewczyna podejmowała liczne umartwienia, pościła, nosiła włosiennicę i spędzała długie godziny na modlitwie. Marzyła o życiu zakonnym opartym na regule św. Franciszka z Asyżu. Gdy miała 17 lat, wyszła za mąż za księcia śląskiego Henryka II Pobożnego. Małżeństwo zawarte zostało jednak tylko z powodów politycznych i dynastycznych, Salomea nigdy nie wypełniła małżeńskich obowiązków.

Wkrótce po ślubie usilnie zabiegała u męża o zgodę na odejście na zakonny tryb życia. W końcu Henryk uległ jej prośbom i w 1244 roku Salomea wraz z dworem dam udała się do klasztoru cysterek w Trzebnicy, aby tam złożyć śluby zakonne.

Początki zakonu klarysek w Trzebnicy

Dość szybko okazało się jednak, że reguła panująca wśród cysterek nie jest wystarczająco surowa dla Salomei. Pragnęła bardziej radykalnej drogi ubóstwa i umartwienia, stąd z nieukrywaną radością przyjęła bullę Innocentego IV z 1247 r. zezwalającą na założenie przez nią wraz z dworem dam zakonu klarysek w Trzebnicy.

Zakon klarysek oparty był na regule św. Franciszka i nastawiony na życie w skrajnej ascezie. Salomea z wielkim zapałem przystąpiła do organizacji nowej wspólnoty sióstr, rezygnując z posiadanych dóbr i godności. Resztę życia spędziła na modlitwie, pokucie i służbie ubogim. Jej przykład zyskał wielu naśladowców, stąd szybko rosła liczebność sióstr klarysek w Trzebnicy.

Salomea propagowała życie w ubóstwie

Bł. Salomea całym swoim życiem pokazała, że prawdziwe bogactwo nie polega na dobrach materialnych, lecz na bliskości z Bogiem. Dobrowolnie zrezygnowała z przywilejów, jakie niosło ze sobą pochodzenie książęce, by w ubóstwie i pokorze szukać świętości w zakonnych murach.

Jako przełożona sióstr klarysek w Trzebnicy dbała o surowe przestrzeganie reguły franciszkańskiej. Zakonnice sypiały na gołej ziemi, odmawiały brewiarz, pościły, nosiły włosiennice, nie spożywały mięsa i praktykowały różnego rodzaju umartwienia. Salomea sama dawała w tym przykład, podejmując najostrzejsze pokuty, aby upodobnić się do ubogiego Chrystusa.

Wpajała siostrom pogardę wobec dóbr materialnych i przepychu. Uczyła, że prawdziwym skarbem dla zakonnicy jest dobrowolne ubóstwo, bo dzięki niemu może zjednoczyć się z cierpiącym Zbawicielem. Taki radykalizm przyciągał do wspólnoty klarysek wiele dziewcząt szukających drogi do doskonałości.

„Nie strzeżcie złota ani srebra, ani miedzi w swoich trzosach” - mawiała, cytując słowa Ewangelii św. Mateusza.

Czytaj więcej: Odkryj Makary - fascynujące historie, ciekawostki i atrakcje turystyczne

Salomea zasłynęła z pobożności i pokory

Świętość życia Bł. Salomei objawiała się nie tylko w jej radykalnym ubóstwie i umartwieniach. Równie ważna była głęboka pokora, jaką cechowała się ta mądra księżna i zakonnica. Dobrowolnie pełniła posługi uważane za najniższe - zamiatała klasztor, prała naczynia w kuchni, doglądała obory. Nigdy też nie uchylała się od najcięższych prac fizycznych, dając przykład prostoty i ciężkiej pracy.

Cechowało ją ogromne nabożeństwo do Eucharystii, Męki Pańskiej oraz Matki Bożej, którą czciła szczególnie jako Panią Zwycięską. Podczas długich godzin spędzanych w modlitwie kontemplacyjnej doświadczała mistycznych uniesień i łaski widzenia wizji Chrystusa oraz Maryi z Dzieciątkiem Jezus.

Błogosławiona Salomea nieustannie pogłębiała swoje życie wewnętrzne, doskonaląc się w cnotach i coraz pełniej oddając się służbie Bogu. Przekonana o własnej grzeszności z ogromną pokorą znosiła także upokorzenia czy szykany ze strony sióstr. Nic nie było w stanie zachwiać jej niezłomnej wierności Chrystusowi i powołaniu do życia doskonałego w radykalnym ubóstwie.

Rok urodzenia 1224
Rok wstąpienia do klasztoru cysterek w Trzebnicy 1244
Rok założenia zakonu klarysek w Trzebnicy 1247
Rok śmierci 1268

Salomea wspierała Kościół jałmużnami

Poznaj historię Bł. Salomei, polskiej księżniczki, której życie zmieniło się na zawsze.

Wprawdzie sama żyła w skrajnym ubóstwie, jednak zawsze bliskie było jej sercu wsparcie dla dzieł Kościoła. Już na samym początku swojego zakonnego powołania, przekazując klasztorowi w Trzebnicy dużą część posagu, umożliwiła powstanie prężnie rozwijającego się ośrodka życia konsekrowanego na Śląsku.

Jako ksieni trzebnickich klarysek wspierała budowy kościołów i klasztorów oraz udzielała jałmużny biednym. Ze swoich skromnych zasobów wspomagała też działalność misyjną Kościoła, m.in. na Rusi. Angażowała się w dzieła miłosierdzia, pomagając chorym, głodnym i opuszczonym.

W końcowym okresie życia sprowadziła do Polski franciszkanów i osobiście ufundowała budowę ich pierwszego klasztoru we Wrocławiu. Troszczyła się również o szerzenie kultu męczenników, relikwie św. Pankracego przechowywane były właśnie w jej klasztorze w Trzebnicy.

 • Wspierała budowy świątyń i klasztorów
 • Pomagała biednym i potrzebującym

Salomea zmarła w opinii świętości

Błogosławiona Salomea zmarła 24 lipca 1268 roku, przeżywszy zaledwie 44 lata. Do końca swoich dni wiernie realizowała franciszkański ideał życia w ubóstwie, pokorze i pokucie, nieustannie dążąc do chrześcijańskiej doskonałości. Zachwycała swoim bogactwem wewnętrznym, prostotą i pogodą ducha, które umacniały w powołaniu jej uczennice - klaryski z Trzebnicy.

Jej niezwykle owocne życie pełne modlitwy i umartwień oraz heroicznym cnoty szybko zjednały jej opinię świętości. Zyskała sławę jako wzór godny naśladowania dla zakonnic, ale też świeckich kobiet pragnących doskonałości chrześcijańskiej. Co roku 24 lipca obchodzone jest w Kościele katolickim jej wspomnienie liturgiczne.

Proces beatyfikacyjny Salomei rozpoczął się już w XIV wieku. W 1715 papież Klemens XI zezwolił na oddawanie jej czci jako błogosławionej. Z pewnością ta średniowieczna księżna, która porzuciła zbytki dworu, by w ubóstwie służyć Chrystusowi ma wiele do zaoferowania także współczesnym kobietom pragnącym pogłębienia życia duchowego.

Podsumowanie

Drogi Czytelniku, historia błogosławionej Salomei pokazuje, jak głęboka wiara i determinacja w dążeniu do ideałów mogą całkowicie odmienić czyjeś życie. Ta księżniczka porzuciła wygody i bogactwa, by w ubóstwie szukać zjednoczenia z Chrystusem w murach surowego klasztoru. Jej przykład natchnął inne kobiety, przyciągając liczne powołania do nowo powstałego we Wrocławiu zakonu klarysek. Świadectwo radykalizmu ewangelicznego Salomei pozostaje aktualne także i dzisiaj.

Salomea swoim ascetycznym trybem życia, umartwieniami i modlitwą kontemplacyjną dała wyraz pragnieniu naśladowania ubogiego Jezusa. Poprzez dobrowolne ubóstwo, pokorę w pełnieniu najniższych posług i nieustanną troskę o pogłębienie życia duchowego stała się prawdziwym wzorem świętości godnym naśladowania. Jej gorliwość w służbie Bogu i bliźnim zasługuje na najwyższy podziw.

Co ważne, choć sama prowadziła surowe, ascetyczne życie, to nigdy nie traciła pogody ducha i nie przestawała okazywać dobroci wobec sióstr współsiostrom w klasztorze. Pełna prostoty i radości potrafiła też wesprzeć liczne dzieła charytatywne Kościoła. Jej postawa pełna wiary, nadziei i miłości może być inspiracją także dla nas.

Mam nadzieję, Drogi Czytelniku, że chociaż w małym stopniu udało mi się przybliżyć Ci tę niezwykłą postać średniowiecznej mniszki i zachęcić do pogłębienia jej poznania. Jestem przekonany, że przykład życia Salomei ma wiele do zaoferowania także współczesnym chrześcijanom.

Najczęściej zadawane pytania

Bł. Salomea była polską księżniczką, córką księcia Leszka Białego, która w młodości porzuciła dwór, by wstąpić do surowego zakonu klarysek we Wrocławiu. Tam spędziła resztę życia na modlitwie, umartwieniach i działalności charytatywnej. Wyróżniała się głęboką pobożnością, pokorą i prostotą.

Salomea została błogosławioną za świętość swojego życia - radykalne ubóstwo, intensywną modlitwę, umartwienia, pokorę i nieustanną służbę Bogu pomimo przeciwności. Jej heroiczne cnoty oraz przykład ascetycznego życia zjednał jej już za życia opinię świętości.

Klaryski założone przez bł. Salomeę w Trzebnicy żyły według bardzo surowej reguły św. Franciszka z Asyżu. Polegała ona na radykalnym ubóstwie, codziennych umartwieniach, długich modlitwach, adoracji Najświętszego Sakramentu i pełnieniu uczynków miłosierdzia.

Bł. Salomea miała dar kontemplacji i doznawała mistycznych objawień. Podczas modlitwy ukazywał się jej m.in. Chrystus Ukrzyżowany, Matka Boża z Dzieciątkiem, św. Klara. Po śmierci za jej wstawiennictwem miały dziać się cuda uzdrowień i nawróceń grzeszników.

Bł. Salomea jak dotąd nie została kanonizowana i ogłoszona świętą przez Kościół katolicki. W 1715 papież Klemens XI zezwolił jednak na oddawanie jej czci jako błogosławionej, a jej wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 24 lipca.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Zapoznaj się z historią i kultem św. Eustachego - rzymskiego męczennika
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły