Poznaj historię i ciekawostki o św. Juliance, patronce zdrowia i rodziny

Poznaj historię i ciekawostki o św. Juliance, patronce zdrowia i rodziny
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski21.11.2023 | 7 min.

Św. Julianna jest jedną z popularniejszych świętych Kościoła katolickiego, czczoną jako patronka małżeństw, rodzin oraz chorych. Choć jej żywot nie należy do najdłuższych, to pełen jest niezwykłych wydarzeń i cudu uzdrowień, które miały miejsce za jej wstawiennictwem. W tym artykule przybliżymy najważniejsze fakty z życia św. Julianny, opowiemy o najsłynniejszych cudach dokonanych za jej sprawą oraz o tym, jak jest czczona we współczesnym Kościele. Zapraszam do lektury, która pozwoli Ci poznać tę niezwykłą świętą!

Kluczowe wnioski:
  • Św. Julianna słynęła z licznych cudów uzdrowień i pomocy małżeństwom.
  • Jest patronką rodzin, małżeństw, chorych i cierpiących.
  • Jej kult jest szczególnie popularny we Włoszech i Hiszpanii.
  • W ikonografii przedstawiana jest z krzyżem lub różańcem.
  • W Kościele wspominana jest 16 lutego.

Żywot św. Julianny, patronki zdrowia

Św. Julianna urodziła się w 1565 roku we Włoszech, w ubogiej rodzinie chłopskiej. Od najmłodszych lat wykazywała głęboką wiarę i pobożność, dużo się modliła i poszcziła. Gdy miała zaledwie 18 lat, zmarli jej rodzice. Wówczas Julianna postanowiła całe swoje życie poświęcić Bogu.

Wstąpiła do surowego zakonu karmelitanek bosych, słynącego z ascetycznego trybu życia. Tam dała się poznać jako osoba głębokiej modlitwy i umartwienia. Znana była z licznych cuda uzdrowień, których dokonywała przez wstawiennictwo do Boga. Uzdrowiła m.in. jedną z sióstr, która od wielu lat cierpiała na nieuleczalną chorobę.

Sama jednak Julianna również zmagała się z chorobą. Na kilka lat przed śmiercią zachorowała, jednak z godnością znosiła wszelkie cierpienia. Zmarła mając zaledwie 33 lata, w 1598 roku. Już za życia cieszyła się opinią świętości, a po śmierci jej grób słynął z wielu cudów uzdrowień.

Beatyfikacja i kanonizacja

Julianna została beatyfikowana w 1726 roku, a kanonizowana w 1900 roku przez papieża Leona XIII. Ogłoszono ją wówczas patronką chorych na gruźlicę. Wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 16 lutego.

Do dziś uważana jest za wielką orędowniczkę w chorobach płuc oraz patronem rodzin i małżeństw. Jej wstawiennictwo nadal przynosi ulgę cierpiącym i jest źródłem pocieszenia dla wielu wiernych.

Cudowne uzdrowienia za wstawiennictwem św. Julianny

Jeszcze za życia św. Julianna słynęła z daru uzdrawiania chorych. W klasztorze, w którym mieszkała wiele sióstr doświadczyło cudownych uzdrowień dzięki jej modlitwom i wstawiennictwu.

Jednak najwięcej uzdrowień miało miejsce już po jej śmierci, przy jej grobie w klasztorze karmelitanek bosych. Tam przybywali liczni chorzy i cierpiący, prosząc o wstawiennictwo Julianny. Opisywano przypadki uzdrowień z gruźlicy czy innych ciężkich chorób płuc.

Św. Julianna wyjednywała również łaski dla cierpiących psychicznie i dotkniętych zaburzeniami nerwowymi. Jej pomoc niejednokrotnie okazywała się skuteczna nawet tam, gdzie zawodziła medycyna.

Julianna jako orędowniczka małżeństw i rodzin

Św. Julianna cieszy się szczególnym kultem jako patronka rodzin i małżeństw. Wynika to z faktu, że sama pochodziła z prostej, ubogiej rodziny chłopskiej, w której z pewnością nie brakowało trudności i trosk życia codziennego.

Przez swoje wstawiennictwo wyjednywała wiele łask dla małżonków proszących o potomstwo lub cierpiących z powodu nieporozumień i kłótni. Przy jej relikwiach modlono się o jedność i miłość w rodzinach.

Przez swoje wstawiennictwo wyjednywała wiele łask dla małżonków proszących o potomstwo lub cierpiących z powodu nieporozumień i kłótni.

Dlatego do dzisiaj małżonkowie i rodziny uciekają się do niej w trudnych sytuacjach, prosząc o opiekę i błogosławieństwo Boże dla swoich domów. Jest uważana za skuteczną orędowniczkę spraw rodzinnych.

Julianna patronką chorych i cierpiących

Poznaj historię i ciekawostki o św. Juliance, patronce zdrowia i rodziny

Największą sławę św. Julianna zdobyła jako patronka chorych, zwłaszcza cierpiących na gruźlicę i inne choroby płuc. Sama chorując z godnością znosiła swoje cierpienia, dając przykład innym chorym jak łączyć ból z wiarą i modlitwą.

Po śmierci, gdy przy jej grobie zaczęły dziać się liczne uzdrowienia, ogłoszono ją niebieską patronką osób chorych na gruźlicę i inne choroby płuc. Wierni uciekali się do niej w swoich cierpieniach, prosząc o uzdrowienie lub ulgę w chorobie.

Kult Julianny jako patronki chorych przetrwał do dzisiaj. Nadal wielu wiernych modli się do niej o zdrowie dla siebie lub swoich bliskich. Czczona jest również jako patronka chorych psychicznie.

Rok beatyfikacji 1726
Rok kanonizacji 1900
Wspomnienie 16 lutego
Patronka chorych, zwłaszcza na gruźlicę; rodzin i małżeństw

Najważniejsze świątynie i sanktuaria św. Julianny

Najważniejszym miejscem kultu św. Julianny jest klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Neapolu, w którym spędziła ostatnie lata swojego życia. Tam znajdują się jej relikwie, przy których nadal modlą się pielgrzymi.

Innym ważnym sanktuarium jest kościół św. Julianny w Parmie we Włoszech. Znajduje się tam jej piękny posąg oraz relikwiarz z cząstką kości.

Liczne kościoły pod wezwaniem św. Julianny znajdują się również w Hiszpanii, gdzie cieszy się ona sporą popularnością. Wierni często pielgrzymują do tych miejsc, aby pomodlić się przy jej wizerunkach lub relikwiach.

Julianna w kulturze i sztuce chrześcijańskiej

W ikonografii św. Julianna przedstawiana jest w brązowym habicie karmelitanki z welonem na głowie. Jej atrybutami są: krzyż, czaszka – jako symbole umartwienia oraz różaniec.

Często ukazywana jest też z gołębiem – symbolem Ducha Świętego, a także z księgą – jako patronka teologów. Przedstawia się ją również w scenach uzdrowień chorych i modlących się par małżeńskich.

Istnieje kilka obrazów przedstawiających św. Juliannę, m.in. pędzla José de Ribery. Ponadto jej postać pojawia się w literaturze religijnej, poezji oraz motywach dekoracyjnych.

Kult św. Julianny przetrwał do czasów współczesnych. Choć nie należy ona do najpopularniejszych świętych, to nadal cieszy się czcią wiernych, zwłaszcza we Włoszech i Hiszpanii, jako patronka rodzin i chorych.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przybliżyliśmy sylwetkę św. Julianny, która choć nie należy do najbardziej znanych świętych, to cieszy się niesłabnącą czcią jako patronka rodzin, małżeństw i chorych. Poznaliśmy najważniejsze fakty z jej żywota, wyjątkową świętość i liczne cuda, które miały miejsce za jej wstawiennictwem.

Dowiedzieliśmy się, że Julianna odznaczała się głęboką wiarą, pobożnością i umartwieniem już od najmłodszych lat. Po wstąpieniu do surowego zakonu karmelitanek słynęła z daru uzdrawiania i niesienia ulgi cierpiącym. Również po śmierci, przy jej grobie działy się liczne cuda.

Omówiliśmy kult św. Julianny jako patronki małżeństw i rodzin, wypraszającej łaski zgody i miłości dla współmałżonków. Przybliżyliśmy również rolę Julianny jako patronki chorych, zwłaszcza cierpiących na gruźlicę i choroby płuc. Jej wstawiennictwo niesie nadzieję wielu wiernym w ich cierpieniu.

Mam nadzieję, że lektura tego artykułu pozwoliła Ci lepiej poznać postać św. Julianny i zrozumieć, dlaczego do dzisiaj cieszy się ona tak dużym kultem w Kościele katolickim.

Najczęściej zadawane pytania

Św. Julianna żyła na przełomie XVI i XVII wieku we Włoszech. Pochodziła z ubogiej rodziny chłopskiej. W młodym wieku wstąpiła do surowego zakonu karmelitanek bosych. Odznaczała się wyjątkową pobożnością, umartwieniem i darem uzdrawiania. Zmarła mając zaledwie 33 lata. Już za życia i po śmierci słynęła z licznych cudów i uzdrowień.

Ponieważ za życia słynęła z daru uzdrawiania i pomocy chorym siostrom w klasztorze. Po jej śmierci przy jej grobie działo się wiele cudownych uzdrowień z ciężkich chorób, zwłaszcza z gruźlicy. Dlatego ogłoszono ją patronką chorych, zwłaszcza cierpiących na schorzenia płuc.

Jako patronka rodzin i małżeństw, św. Julianna wstawia się u Boga o łaski zgody, miłości i wzajemnego zrozumienia dla małżonków. Wyprasza również błogosławieństwo dla rodzin i potomstwo dla bezdzietnych par.

Do najważniejszych sanktuariów św. Julianny należy klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Neapolu, gdzie spędziła ostatnie lata życia i gdzie spoczywają jej relikwie. Inne znane sanktuarium to kościół św. Julianny w Parmie.

W ikonografii św. Julianna przedstawiana jest w brązowym habicie karmelitanki, z welonem, krzyżem i różańcem. Jej atrybutami są także gołąb symbolizujący Ducha Świętego oraz księga, jako patronki teologów. Często ukazywana jest też w scenach uzdrowień.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
  2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
  3. Zapoznaj się z historią i kultem św. Eustachego - rzymskiego męczennika
  4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
  5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły