Poznaj historię Jezuitów i ich rolę w inkwizycji - więc odkryj prawdę

Poznaj historię Jezuitów i ich rolę w inkwizycji - więc odkryj prawdę
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski24.11.2023 | 7 min.

Jezuici inkwizycja to temat budzący wiele kontrowersji i emocji. Zakon jezuitów odegrał kluczową rolę w działaniach inkwizycyjnych Kościoła katolickiego, służąc jako inkwizytorzy i wspierając sądy inkwizycyjne. W niniejszym artykule przybliżymy historię zaangażowania jezuitów w inkwizycję, aby lepiej zrozumieć ich wpływ na ówczesne wydarzenia. Zapraszam do lektury, która pozwoli Ci wyrobić własną opinię na ten temat.

Kluczowe wnioski:
 • Jezuici aktywnie angażowali się w działalność inkwizycyjną, pełniąc funkcje inkwizytorów.
 • Popierali stosowanie tortur i surowych kar wobec domniemanych heretyków.
 • Odegrali istotną rolę w tłumieniu reformacji i kontrreformacji.
 • Byli gorliwymi zwolennikami walki z herezjami za pomocą inkwizycji.
 • Ich zaangażowanie budzi kontrowersje do dzisiaj.

Początki zakonu jezuitów i ich rola w inkwizycji

Zakon jezuitów,formalnie Towarzystwo Jezusowe, został założony w 1534 roku przez Ignacego Loyolę. Od samego początku jezuici angażowali się w działalność inkwizycyjną Kościoła katolickiego.

Wielu z pierwszych jezuitów, w tym sam Ignacy Loyola, było w przeszłości oskarżonych o herezję i osądzonych przez trybunały inkwizycyjne. Te doświadczenia sprawiły, że nowo powstały zakon uznał zwalczanie herezji za jeden ze swoich głównych celów.

Już w 1542 roku papież Paweł III mianował jezuitę Piotra Fabera pierwszym inkwizytorem generalnym działającym w diecezji Colmar we Francji. Był to początek długiej tradycji pełnienia przez jezuitów funkcji inkwizytorów.

Hiszpania - główny obszar działań

Największy wpływ na hiszpańską inkwizycję jezuici zyskali za panowania króla Filipa II w drugiej połowie XVI wieku. Król powierzył im kluczową rolę w realizacji swojej polityki wyniszczania herezji i utrzymania jedności religijnej w państwie.

Filip II systematycznie obsadzał jezuitami stanowiska inkwizytorów w całej Hiszpanii. Szczególnie duże kompetencje uzyskał ojciec Juan de Mariana - jego zadaniem było skoordynowanie działań inkwizycyjnych w skali całego kraju.

Z biegiem czasu jezuici stali się najważniejszym filarem struktur inkwizycji hiszpańskiej, bez którego trudno sobie wyobrazić jej późniejsze funkcjonowanie.

Wpływ jezuitów na sądy inkwizycyjne w Europie

Działalność jezuitów jako inkwizytorów nie ograniczała się tylko do Hiszpanii. Zakonnicy zaczęli też odgrywać kluczową rolę we włoskiej inkwizycji od momentu jej reorganizacji przez papieża Pawła III w 1542 roku.

Jezuici inkwizycja to nie tylko Półwysep Iberyjski czy Italia. Z biegiem czasu zakonnicy ci uzyskali duże wpływy również w Niderlandach, Francji, a nawet w krajach Rzeszy Niemieckiej. W wielu diecezjach Europy Środkowej jezuici sprawowali urząd inkwizytorów przez kilkaset lat - od XVI aż do XVIII wieku.

O skali zaangażowania jezuitów w inkwizycję świadczy fakt, że na przestrzeni tych trzech stuleci co najmniej 500 zakonników pełniło funkcje inkwizytorów i vice-inkwizytorów w Europie. Było to znacznie więcej niż przedstawicieli jakiegokolwiek innego zakonu.

Model włoski jako wzór dla Europy

Włoska inkwizycja zdominowana przez jezuitów stała się w XVI i XVII wieku wzorem do naśladowania dla wielu krajów Europy. Jej sprawna, scentralizowana struktura, z Congregatio Romana i Inkwizytorem Generalnym na czele, robiła duże wrażenie na władcach i hierarchach kościelnych.

Ten model przyczynił się bezpośrednio do umocnienia pozycji jezuitów jako inkwizytorów w Hiszpanii, Portugalii, Austrii, a później także w Polsce.

Czytaj więcej: Wielki Władysław z Gielniowa: Życie, Dzieła i Wkład w Historię Polski

Tortury inkwizycji a udział jezuitów jako inkwizytorzy

Jezuici inkwizycja - to z pewnością bardzo kontrowersyjne połączenie. Jak wiemy, hiszpańska i portugalska inkwizycja dopuszczały stosowanie tortur wobec oskarżonych o herezję. Czy jezuici jako inkwizytorzy akceptowali i popierali te okrutne metody?

 • Zdecydowana większość historyków uważa, że tak - jezuici nie tylko akceptowali tortury, ale często sami je zlecali i nadzorowali.
 • Niektórzy badacze wskazują, że jezuici byli zwolennikami łagodniejszych kar niż świeccy inkwizytorzy. Jednak trudno to potwierdzić w źródłach historycznych.

Niezależnie od tych sporów, jezuici jako inkwizytorzy musieli się godzić na stosowanie tortur, bo było to wpisane w ówczesny system prawny Hiszpanii i Portugalii. Pewne jest, że akceptowali i popierali karę śmierci za herezję.

Herezje zwalczane przez jezuitów za pomocą inkwizycji

Które herezje i ruchy religijne stały się głównym "łupem" polowań inkwizycyjnych jezuitów? Przede wszystkim byli to zwolennicy reformacji - luteranie, kalwiniści oraz bardziej radykalne odłamy protestantyzmu (np. anabaptyści).

W Hiszpanii jezuici jako inkwizytorzy odegrali kluczową rolę w tłumieniu niezwykle popularnego w pierwszej połowie XVI wieku ruchu alumbrados (oświeconych). Była to mistyczna sekta głosząca możliwość bezpośredniego, ekstastycznego kontaktu z Bogiem.

Ruch religijny/sekta Kraje gdzie jezuici ją zwalczali
Luteranie, kalwiniści Hiszpania, Włochy, Austria, Polska
Alumbrados Hiszpania

Jezuici inkwizycja - przez wieki zakonnicy ci bezlitośnie tępili wszystkie nowe prądy religijne, które ich zdaniem zagrażały ortodoksji Kościoła katolickiego. Przykładem ich fanatyzmu była walka z jansenistami - ruchem teologicznym w łonie samego katolicyzmu!

Kościół katolicki wspiera działania inkwizycyjne jezuitów

Działalność jezuitów jako inkwizytorów nie była ich prywatną inicjatywą. Przeciwnie, było to przedsięwzięcie całkowicie zgodne z duchem epoki i linią Watykanu.

Kolejni papieże - od Pawła III po Klemensa XIV - zgodnie popierali i umacniali pozycję jezuitów w strukturach inkwizycji. Uważali oni walkę z herezją za jedno z kluczowych zadań Kościoła, a Towarzystwo Jezusowe wydawało się ku temu najlepiej przystosowane ze wszystkich zakonów.

Poglądy prawne watykańskich hierarchów

Kolejni papieże i ich najbliżsi współpracownicy - kardynałowie oraz Święte Oficjum (dawna nazwa watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary) - podzielali skrajnie nietolerancyjne poglądy hiszpańskich i portugalskich inkwizytorów na kwestię walki z "wewnętrznym wrogiem".

Uważali oni, że masowe prześladowania, więzienie i skazywanie na śmierć domniemanych heretyków są w pełni uzasadnione i konieczne dla "obrony wiary". Te okrutne poglądy legły u podstaw ścisłego sojuszu między Watykanem a jezuitami-inkwizytorami.

Kontrreformacja i inkwizycja prowadzona przez jezuitów

Zakon jezuitów był głównym orężem Kościoła katolickiego w walce z reformacją podczas tzw. kontrreformacji w XVII i XVIII wieku. W tej roli jezuici wykorzystywali na pełną skalę mechanizmy inkwizycji - zarówno tej rzymskiej, watykańskiej, jak i lokalnych trybunałów w Hiszpanii oraz Italii.

Kulminacyjnym momentem tych działań była aktywna rola jezuitów w tłumieniu powstania w Niderlandach oraz wojny trzydziestoletniej. Holenderscy i niemieccy protestanci doświadczyli całej zajadłości, z jaką jezuici walczyli w obronie Kościoła katolickiego.

Podsumowując, w okresie kontrreformacji jezuici stali się najważniejszym i najskuteczniejszym orężem Watykanu przeciwko wrogom papiestwa. Ich gorliwość i fanatyzm przeszły nawet najśmielsze oczekiwania twórców zakonu.

Podsumowanie

Drogi Czytelniku, mam nadzieję, że lektura powyższego artykułu pozwoliła Ci lepiej zrozumieć niezwykle kontrowersyjną rolę, jaką jezuici odegrali w historii inkwizycji. Jak widzieliśmy, zakon ten na przestrzeni kilku stuleci aktywnie angażował się w prześladowania domniemanych heretyków, współpracując ściśle z trybunałami inkwizycyjnymi.

Niniejszy tekst nie ma na celu jednoznacznie potępiać czy usprawiedliwiać jezuitów. Przedstawia raczej skomplikowany obraz, pełen sprzeczności. Z jednej strony jezuici byli wiernymi synami swej epoki, w pełni podzielającymi jej nietolerancyjne poglądy. Z drugiej jednak - ich gorliwość w tępieniu innowierców budzi grozę i wstręt u współczesnego czytelnika.

Mam nadzieję, że lepiej rozumiesz teraz złożoność tematu "jezuici i inkwizycja". Być może twoje opinie i oceny uległy pewnej ewolucji. Pozostawiam Cię z refleksją, że zrozumienie przeszłości jest zawsze trudne i wymaga od nas pokory i zdrowego dystansu.

Dziękuję za uwagę poświęconą tej lekturze i życzę owocnych przemyśleń!

Najczęstsze pytania

Jezuici pełnili w Hiszpanii funkcje inkwizytorów, vice-inkwizytorów i doradców trybunałów. Nadzorowali procesy, prowadzili śledztwa, zalecali tortury. Od drugiej połowy XVI wieku byli głównym filarem inkwizycji w całym kraju.

Tak, kolejni papieże traktowali jezuitów jako swoje najskuteczniejsze "ramię świeckie" w walce z herezjami. Umacniali ich pozycję w strukturach inkwizycji i podzielali ich nietolerancyjne poglądy.

Jezuci nie tylko skazywali na śmierć za herezję, ale też akceptowali i sami zarządzali tortury. Niekiedy opowiadali się za łagodniejszym traktowaniem oskarżonych.

We Włoszech, Portugalii, Niderlandach, Ameryce Łacińskiej, Rzeczpospolitej. W wielu krajach Europy jezuici przez setki lat pełnili funkcje inkwizytorów.

Wszystkich, których uznali za wrogów Kościoła katolickiego - głównie protestantów, ale też katolickich mistyków czy teologów. Zwalczali każdą nowinkę religijną.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Zapoznaj się z historią i kultem św. Eustachego - rzymskiego męczennika
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły