.

Encykliki papieskie

Do Soboru Watykańskiego I

.

Papież Benedykt XIV (1740-1758)
1. Ubi primum 3 grudnia 1740
2. Non ambigimus 30 maja 1741
3. Pro eximia tua 30 czerwca 1741
4. Quanta cura 30 czerwca 1741
5. In suprema Universalis 22 sierpnia 1741
6. Quamvis paternae 26 sierpnia 1741
7. Satis vobis compertum 17 listopada 1741
8. Etsi minime 7 lutego 1742
9. Certiores effecti 13 listopada 1742
10. Cum illud semper 14 grudnia 1742
11. Quemadmodum preces 23 marca 1743
12. Nimiam licentiam 18 maja 1743
13. Inter omnigenas 2 lutego 1744
14. Cum semper oblatas 19 sierpnia 1744
15. In suprema Catholicae 20 listopada 1744
16. Cum multorum charitate 18 lutego 1745
17. Libentissime quidem 10 czerwca 1745
18. Gravissimum supremi 8 września 1745
19. Vix pervenit 1 listopada 1745
20. Quemadmodum nihil 16 grudnia 1746
21. Accepimus praestantium 16 lipca 1746
22. Inter caetera 1 stycznia 1748
23. Magnae nobis 29 czerwca 1748
24. Annus qui hunc 19 lutego 1749
25. Officii nostri 15 marca 1749
26. Peregrinantes a Domino 5 maja 1749
27. Apostolica constitutio 26 czerwca 1749
28. Gravissimo animi 31 października 1749
29. Inter praeteritos 3 grudnia 1749
30. Benedictus Deus 25 grudnia 1750
31. Celebrationem magni 1 stycznia 1751
32. Prodiit jamdudum 30 stycznia 1751
33. Elapso proxime anno 20 lutego 1751
34. Providas Romanorum 18 marca 1751
35. Magno cum animi 2 czerwca 1751
36. A quo primum 14 czerwca 1751
37. Cum religiosi aeque 26 czerwca 1754
38. Quod provinciale 1 sierpnia 1754
39. Allatae sunt 26 lipca 1755
40. Quam ex sublimi 8 sierpnia 1755
41. Ex quo primum 1 marca 1756
42. Ex omnibus christiani 16 października 1756
43. Quam grave 2 sierpnia 1757

.

Papież Klemens XIII (1758-1769)
1. Venimus in altitudinem 11 września 1758
2. A quo die 14 września 1758
3. Pastoralis officii 21 marca 1759
4. Cum primum 17 września 1759
5. Appetente sacro 20 grudnia 1759
6. In Dominico agro 14 czerwca 1761
7. Quanto in dolore 9 czerwca 1762
8. Ubi primum accepimus 14 stycznia 1764
9. Quanta auxilii 8 maja 1765
10. Christianae reipublicae 25 listopada 1766
11. Quam graviter 25 czerwca 1766
12. Summa quae 6 stycznia 1768
13. Accedamus cum fiducia 25 czerwca 1768

.

Papież Klemens XIV (1769-1774)
1. Decet quam maxime 21 września 1769
2. Inscrutabili Divinae 12 grudnia 1769
3. Cum summi apostolatus 12 grudnia 1769
4. Magne atque 16 marca 1771
5. Dominis as Redemptor 21 lipca 1773
6. Salutis nostrae 30 kwietnia 1774

.

Papież Pius VI (1775-1799)
1. Inscrutabile divinae 25 grudnia 1775
2. Summa Dei 25 grudnia 1775
3. Nuper pro 6 marca 1779
4. Super soliditate 28 listopada 1786
5. Quod aliquantum 10 marca 1791
6. Charitas quae 3 kwietnia 1791
7. Cum populi 13 kwietnia 1791
8. Quo luctu 4 maja 1791
9. Ancorché antichissimo 5 listopada 1791
10. In gravissimis 19 marca 1792
11. Novae hae litterae 19 marca 1792
12. Ubi communis 4 kwietnia 1792
13. Dum nos 19 kwietnia 1792
14. Quo fluctu 30 maja 1792
15. Ubi lutetiam 13 czerwca 1792
16. Ignotae nemici 21 listopada 1792
17. Perpensis circumstantiis 10 grudnia 1792
18. Quare lacrymae 17 czerwca 1793
19. Ad nostras manus 31 lipca 1793
20. Auctorem fidei 28 sierpnia 1794
21. Christi ecclesiae 30 grudnia 1797
22. Constantiam vestram 10 listopada 1798
23. Cum nos superiori 13 listopada 1798
24. Quotias animo 13 sierpnia 1799

.

Papież Pius VII (1800-1823)
1. Ad Supremum 28 marca 1800
2. Diu satis 15 maja 1800
3. Ex quo ecclesiam 24 maja 1800
4. Le piu colte 11 marca 1801
5. Ecclesia Christi 15 sierpnia 1801
6. Tam multa 15 sierpnia 1801
7. Quam luctuosam 24 maja 1802
8. Hoc ipso 29 października 1804
9. Quum memoranda 10 czerwca 1809
10. Il trionfo 4 maja 1814
11. Sollecitudo omnium 7 sierpnia 1814
12. Optassimus tendem 26 września 1814
13. Etsi longissimo 30 stycznia 1816
14. Vineam quam plantavit 12 czerwca 1817
15. Dominici gregis 25 sierpnia 1819
16. Praeclara quam 16 maja 1820
17. Ecclesiam a Jesu 13 września 1821

.

Papież Leon XII (1823-1829)
1. Ubiprimum 5 maja 1824
2. Cum multa 17 maja 1824
3. Quod hoc ineunte 24 maja 1824
4. Etsi iam diu 24 września 1824
5. Ad plurimas 25 stycznia 1825
6. Quo graviora 15 marca 1825
7. Charitata Christi 25 grudnia 1825
8. Exultabat spiritus 25 grudnia 1825
9. Qui pacem 26 marca 1826
10. L'olio oggetto 21 czerwca 1826
11. Pastoris aeterni 2 lipca 1826
12. I gloriosi nostri 14 listopada 1826
13. Ecclesiarum omnium 12 grudnia 1826
14. Quanta laetitia 13 lutego 1827
15. Inter multiplices 20 marca 1827
16. Fructus quos 2 października 1827
17. Apostolici nostri/1 22 grudnia 1828
18. Apostolici nostri/2 22 grudnia 1828
19. Apostolici nostri/3 22 grudnia 1828
20. Apostolici nostri/4 22 grudnia 1828
21. Quando spirato 6 stycznia 1829

.

Papież Pius VIII (1829-1830)
1. Inter multilices/1 15 maja 1829
2. Traditi humilitati 24 maja 1829
3. In supremi 18 lipca 1829
4. Litterae fraternitatis 30 czerwca 1829
5. Coelestis Agricola 7 lipca 1829
6. Inter multiplices/2 4 września 1829

.

Papież Grzegorz XVI (1831-1846)
1. Chiamati dalla Divina 9 lutego 1831
2. Quel Dio 5 kwietnia 1831
3. Le armi valorose 12 lipca 1831
4. Ex debito pastoralis/1 9 września 1831
5. Inter gravissimas/1 3 lutego 1832
6. Summo iugiter 27 maja 1832
7. Cum primum, potępiająca powstanie listopadowe, 9 czerwca 1832
8. Ci ? stato 9 czerwca 1832
9. Pastorale officium/1 3 lipca 1832
10. Mirari vos, przeciw liberalizmowi, 15 sierpnia 1832[1]
11. Plura post 2 grudnia 1832
12. Avendoci Ella 20 lutego 1833
13. Quo graviora 4 października 1833
14. Litteras accepimus 5 października 1833
15. Quod litteris 29 listopada 1833
16. Maiori certo 13 grudnia 1833
17. Editam nuper 28 grudnia 1833
18. Quod de tua 28 grudnia 1833
19. Superabundavimus 28 grudnia 1833
20. Benedictus Deus 17 czerwca 1834
21. Singulari Nos 25 czerwca 1834
22. Cum pro pastorali 1 sierpnia 1834
23. L'evidente diminuzione 6 sierpnia 1834
24. Perlatae dudum 23 kwietnia 1835
25. Commissum divinitus 17 maja 1835
26. Melchitarum Catholicorum 3 czerwca 1835
27. Dum acerbissimas 26 września 1835
28. Sextus iam 1 lutego 1836
29. Ad beatissimi 17 lipca 1836
30. La moltiplicit? 22 listopada 1836
31. Universi Dominici/1 21 lutego 1837
32. Dum intima 10 grudnia 1837
33. Ex debito pastoralis/2 14 sierpnia 1838
34. Pastorale officium/2 14 sierpnia 1838
35. Hanno sempre 18 września 1838
36. Quae nuncia 4 sierpnia 1839
37. Multa quidem 22 listopada 1839
38. Dolorem quo 30 listopada 1839
39. In supremo 3 grudnia 1839
40. Afflictas in Tunquino 27 kwietnia 1840
41. Pastorale officium/3 24 lipca 1840
42. Probe Nostis, O misjach wśród narodów niechrześcijańskich, 15 sierpnia 1840
43. Augustissimam beatissimi 21 grudnia 1840
44. De Cochinchinae 26 lutego 1841
45. Afflictas in Hispania 1 marca 1841
46. Quas vestro 30 kwietnia 1841
47. Ex literis 4 maja 1841
48. ? lungo tempo 29 sierpnia 1841
49. Catholicae Religionis 22 lutego 1842
50. Inter ea 1 kwietnia 1842
51. Haerentem diu 22 lipca 1842
52. Apostolici ministerii 20 września 1842
53. In Concistoro 6 kwietnia 1843
54. Inter maximas 5 sierpnia 1843
55. Ad gravissimas 31 sierpnia 1843
56. Ubi novam 8 listopada 1843
57. Cum maxima 31 marca 1844
58. Maximis angustiis 27 kwietnia 1844
59. Inter praecipuas 8 maja 1844
60. Tra le principali macchinazioni 8 maja 1844
61. Summa quidem 23 kwietnia 1845
62. Libentissime fraternitatis 28 maja 1845
63. Inter gravissimas/2 28 czerwca 1845
64. Ex debito pastoralis/3 27 marca 1846

Do Soboru Watykańskiego II

.

Papież Pius IX (1846-1878)
1. Qui pluribus, O wierze i religii 9 listopada 1846
2. Nei giorni 9 listopada 1846
3. Praedecessores Nostros, O pomocy dla Irlandii, 25 marca 1847
4. Ubi primum/1, O dyscyplinie zakonników, 17 czerwca 1847
5. Romani e quanti, O zarządzaniu Państwem Kościelnym, 14 marca 1848
6. Nelle istituzioni 14 marca 1848
7. Non semel, O potępieniu ruchów rewolucyjnych we Włoszech, 23 czerwca 1848
8. Da questa pacifica, Do wiernych rzymian podczas emigracji papieskiej w Gaecie, 1 stycznia 1849
9. Ubi primum/2, O Niepokalanym Poczęciu 2 lutego 1849
10. La serie, O sytuacji międzynarodowej, 14 lutego 1849
11. Quibus, quantisque, O restauracji władzy papieskiej nad Rzymem, 12 sierpnia 1849
12. Noscitis et Nobiscum, O Kościele w Państwie Kościelnym 8 grudnia 1849
13. Si semper antea, O restauracji władzy papieskiej nad Rzymem, 14 sierpnia 1850
14. Exultavit cor nostrum, O skutkach Jubileuszu, 21 listopada 1851
15. Ex aliis nostris 21 listopada 1851
16. Nemo certe ignorat, O dyscyplinie duchowieństwa, 25 marca 1852
17. Probe noscitis, O dyscyplinie duchowieństwa, 17 maja 1852
18. Inter multiplices, Błaganie o jedność ducha przeciw propagandzie postulującej zniesienie władzy doczesnej papieża, 21 marca 1853
19. Neminem vestrum, O prześladowaniu Ormian, 2 lutego 1854
20. Optime noscitis /1, O planowanym uniwersytecie katolickim w Irlandii, 20 marca 1854
21. Apostolicae nostrae, Wezwanie do modlitwy o pokój, 1 sierpnia 1854
22. Inter graves 1 listopada 1854
23. Ineffabilis Deus 8 grudnia 1854
24. Singulari quadam 23 grudnia 1854
25. Optime noscitis /2, O spotkaniach Episkopatów, 5 listopada 1855
26. Cum saepe, Przeciw ustawodawstwu antykatolickiemu w Sabaudii, 26 lipca 1855
27. Singulari quidem, O Kościele w Austrii, 17 marca 1856
28. Cum nuper, obrona praw Stolicy Apostolskiej do państwa kościelnego 20 stycznia 1858
29. Amantissimi Redemptoris, O kapłanach i duszpasterstwie, 3 maja 1858
30. Cum Sancta Mater, Błaganie o modlitwę powszechną, 27 kwietnia 1859
31. Qui nuper, O Państwie Kościelnym, 18 czerwca 1859
32. Ad gravissimum, O władzy doczesnej Papieża, 20 czerwca 1859
33. Maximo animi, Przeciw zamachom Sabaudii na Państwo Kościelne, 26 września 1859
34. Nullis certe, Przeciw zamachom Sabaudii na Państwo Kościelne, 19 stycznia 1860
35. Cum catholica Ecclesia, Przeciw zamachom Sabaudii na Państwo Kościelne, 26 marca 1860
36. Novos et ante, Przeciw zamachom Sabaudii na Państwo Kościelne, 26 marca 1860
37. Multis gravibusque, Przeciw Księciu Badenii, z powodu nieratyfikowania konkordatu, 24 kwietnia 1860
38. Iamdum cernimus, Przeciw zamachom Sabaudii na Państwo Kościelne, 18 marca 1861
39. Amantissimus humani, O opiece nad Kościołami, 8 kwietnia 1862
40. Maxima quidem, O zgodności obyczajów ludowych z wiarą, 9 czerwca 1862
41. Quanto conficiamur, Przeciw promowaniu fałszywych doktryn, 10 sierpnia 1863
42. Incredibili afflictamur, O prześladowaniu w Nowej Gwinei, 17 września 1863
43. Tuas libenter 21 grudnia 1863
44. Multis gravissimis 28 stycznia 1864
45. Ubi Urbaniano, O katolicyzmie polskim w zaborze rosyjskim po powstaniu styczniowym, 30 lipca 1864
46. Maximae quidem, O Kościele w Bawarii, 18 sierpnia 1864
47. Quanta cura, potępienie błędów modernizmu, 8 grudnia 1864
48. Multiplices inter /1, Przeciw masonerii, 25 września 1865
49. Meridionali Americae, O seminarium dla rodzimej ludności, 30 września 1865
50. Levate, Przeciw rusyfikacji ziem polskich, 27 października 1867
51. Ex quo infensissimi, O bitwie nad Mentaną, 14 listopada 1867
52. Aeterni Patris, o sytuacji Kościoła w przededniu soboru, 29 czerwca 1868
53. Arcano divinae 8 września 1868
54. Iam vos omnes 13 września 1868
55. Religiosas regularium 23 lutego 1870
56. Non sine gravissimo, O katolikach z Armenii, 24 lutego 1870
57. Multiplices inter /2 23 marca1870
58. Apostolici ministerii 5 kwietnia 1870
59. Quo impensiore 20 maja 1870
60. Respicientes ea, Protest z powodu zaboru Państwa Kościelnego, 1 listopada 1870
61. Ecclesia dei 2 marca 1871
62. Ubi nos, ponowna obrona praw Stolicy Apostolskiej do państwa kościelnego, zajętego przez nowe państwo włoskie, 15 maja 1871
63. Beneficia Dei, Na 25-lecie pontyfikatu Papieża, 4 czerwca 1871
64. Saepe, Venerabilis, Dziękczynienie za 25 lat pontyfikatu, 5 sierpnia 1871
65. Ordinem vestrum 27 października 1871
66. Costretti nelle 16 czerwca 1872
67. Quartus supre, O Kościele w Armenii, 6 stycznia 1873
68. Etsi multa, O Kościele we Włoszech, Niemczech i Szwajcarii, 21 listopada 1873
69. In magnis illis, O bezprawnej konsekracji Gaspare Giovanni Rinkela na biskupa Harlemu, 27 grudnia 1873
70. Vix dum a nobis, O Kościele w Austrii, 7 marca 1874
71. Omnenem sollicitudinem, O obrządku grecko-rusińskim, 13 maja 1874
72. Non expedit, O zakazie udziału katolików w polityce państwa włoskiego, 10 września 1874
73. Gravibus ecclesiae, Ogłoszenie Roku Świętego 1875, 24 grudnia 1874
74. Quod nunquam, O Kościele w Prusach (sprzeciw wobec Kulturkampfu), 5 lutego 1875
75. Graves ac diuturnae, O Kościele w Szwajcarii, 23 marca 1875
76. Quae in Patriarchatu, O Kościele w Chaldei, 1 września 1876
77. Dives in misericordia Deus, ogłaszająca św. Franciszka Salezego Doktorem Kościoła 16 listopada 1877

Źródło: Wikipedia - pl.wikipedia.org/

Następna strona