Kochaj i powiedz to swoim życiem

List z Taize na 2002 r
BRAT ROGER

Ten list, tłumaczony na 58 języków (w tym 23 azjatyckie i 7 afrykańskie), napisany przez Brata Rogera z Taize, będzie czytany i rozważany przez cały 2002r. podczas spotkań, które odbywają się w Taize lub w różnych miejscach ma całym świecie.

Treść listu

góra

<< do przeglądu prasy

Tygodnik Niedziela Nr 2/2002