"Wy jesteście solą dla ziemi ...
Wy jesteście światłem świata"

Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II

TORONTO

Świadectwa

Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II
na XVII Światowy Dzień Młodzieży TORONTO 2002 r.

Treść Orędzia

Casto Gandolfo, 25 lipiec 2001 r.

"Niedziela Młodych" - dodatek do tygodnika "Niedziela Nr 12/2002"

<< do przeglądu prasy