.

JA DO PANA PO TALENTY

KATARZYNA CINZIO

Znacie przypowieść o talentach zakopanych w ziemi? O lampach oliwnych panien mądrych i głupich? A o kamieniu węgielnym, na którym warto budować? Tylko z pozoru przypowieści te nie mają z sobą wiele wspólnego. We wszystkich chodzi o możliwości - dary otrzymane od Boga. I o wybór, co się z tym dobrem zrobi.

Talent do czasów Chrystusa oznaczał jednostkę wagową, potem pieniądz. I dopiero wtedy wytworzyło się pojęcie talentu jako osobistych uzdolnień człowieka - talentów właśnie. I w ten sposób talent dany człowiekowi, lampy oliwne dwunastu panien, cegła jako kamień węgielny - stają się symbolami wyboru życiowej drogi. I wszystkie trzy pojawią się w tym roku ha lednickich błoniach.

Nim jednak dojdzie do czegokolwiek, ważne jest błogosławieństwo Ojca Świętego. Dlatego już w listopadzie Jan Paweł II otrzymał od o. Jana Góry i o. Macieja Zięby pierwszą cegłę lednicką, lampkę oliwną i 5 talentów. Czy się ucieszył, czy pobłogosławił? Za komentarz wystarczą zdjęcia - jedno z nich prezentujemy. Ojciec Święty jest od początku przyjazny lednickiej inicjatywie.

Praktycznie tegoroczna Lednica już się rozpoczęła. "Buduję dla Chrystusa" - tak nazwano tę akcję. Jej pomysłodawcami są zakonnik i biznesmen: o. Jan Góra - duszpasterz akademicki z Poznania i Wacław Jopek - właściciel znanej firmy produkującej cegły. Powstanie ośrodka duszpasterskiego w Lednicy powiązane zostało bowiem z wielkodusznością Wacława Jopka, który ofiarował dziesiątki tysięcy cegieł z logo i pieczęcią Lednicy. Cegły te zaczęto rozdawać na dziedzińcu poznańskiego klasztoru Dominikanów 1 grudnia ub. r. Otrzymali je uroczyście prezydent Poznania i przewodniczący Rady Miasta. A potem rozpoczęła się prawdziwa walka poznaniaków o poświęcone wcześniej lednickie cegły. O. Jan Góra powtarza, że cegły są dla tych, którzy w przyszłości "wybudują swój dom. Rodziny, małżeństwa, narzeczeni. Osoby te zostaną wpisane do Złotej Księgi i stworzą Rodzinę Lednicką, ubogaconą wspólną modlitwą. Pragniemy, aby ta cegła stała się kamieniem węgielnym nie tylko domu rodzinnego, ale przede wszystkim wspólnoty rodzinnej, opar tej na Chrystusie". Wacław Jopek dodał do duchowego wymiaru wymiar materialny. Każdy posiadacz lednickiej cegły otrzyma w firmie Jopek 35-procentowy rabat na zakup tego materiału budowlanego. Każdy może taką cegłę otrzymać w duszpasterstwie akademickim Dominikanów (ul. Kościuszki 99, Poznań).

Nim nastąpi spotkanie w Lednicy, po całym kraju krążą certyfikaty talentu. Młodzi, jak Polska długa i szeroka, wypełniają specjalne kartony z fotografią i wpisem o rodzaju otrzymanych od Boga zdolności (np. rzemiosło, nauka, pomoc innym, sztuka, sport, przedsiębiorczość). Te pojedyncze kartki złoży się potem w Lednicką Księgę Talentów.

Artystyczny kształt nadał talentom prof. Józef Stasiński. Jest to moneta o różnych nominałach, przypominająca starożytny pieniążek czy lakową pieczęć.

Na lednickim spotkaniu rozdawane będą także lampki oliwne - ewangeliczny atrybut panien mądrych i głupich. Czego jeszcze można spodziewać się w Lednicy? Specjalnego przesłania od Ojca Świętego, gorącej modlitwy, tańca i śpiewu, a także ognisk miłosierdzia, w których spalimy swoje grzechy, słabości i ułomności.

Tygodnik "niedziela" nr 4 -26 stycznia 2003

<< do przeglądu prasy