WIARA I WIEDZA

"UDAJ SIĘ DO MOICH BRACI
I POWIEDZ IM..."

S. M. KAROLINA JUREK CR

Chrystus Zmartwychwstały w poranek wielkanocny zleca niewiastom dobrą nowinę: "Idźcie do braci i powiedzcie im, że Pan zmartwychwstał" (por. Mt28,10). One, przestraszone, z wielką radością serca poszły do Apostołów i dały świadectwo, że widziały Pana, który zmartwychwstał prawdziwie i żyje. Również dzisiaj są niewiasty, które - wezwane uprzedzającą miłością Boga - idą i głoszą: Pan żyje!

Kim jesteśmy? Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek powstało w Rzymie w 1891 r. Tę datę zaistnienia w Kościele nowej wspólnoty zakonnej poprzedzają długie lata formacji duchowej Fundatorek - matki i córki: Celiny i Jadwigi Borzęckich. Musiały pokonać wiele trudności i zmagać się z przeciwnościami losu, by wypełnić Boży plan złożenia świadectwa o Zmartwychwstaniu u schyłku XIX wieku. Ks. Piotr Semenenko - wybitny teolog, jeden z założycieli Księży Zmartwychwstańców, wieloletni kierownik duchowy Celiny i Jadwigi, przekazał im całe bogactwo ascezy i mistyki zmartwychwstanskiej. Polska była pod zaborami, a zatem celem Matek Założycielek było nieść nadzieję do serc rodaków na emigracji. Ich pragnieniem było scalenie polskiej rodziny, by przetrwała czas niewoli narodowej.

Sarkofag sług Bożych Celiny i Jadwigi Borzęckich w kościele św. Małorzaty i Katarzyny w Kętach. Foto Wacław Sobieraj

Ojciec Święty Jan Paweł II w 1982 r. podpisał dekrety stwierdzające heroiczność cnót obu Matek. 25 stycznia 2002r. w Krakowie miało miejsce uroczyste otwarcie procesu dotyczącego nadzwyczajnego uzdrowienia chłopca za przyczyną służebnicy Bożej - m. Celiny Borzęckiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek. Zaprzysiężeni członkowie Trybunału przez ponad 2 miesiące zbierali potrzebne dokumenty potwierdzające otrzymaną łaskę. 10 kwietnia 2002 r. proces, toczący się na szczeblu diecezjalnym, został zamknięty przez kard. Franciszka Macharskiego, a dokumenty przekazano do rzymskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Wten sposób zakończono pewien etap na drodze do beatyfikacji matki C. Borzęckiej. W oczekiwaniu na odpowiedź Kongregacji w powyższej sprawie modlimy się, aby świat mógł poznać nowy wzór dążenia do doskonałości.

Ojciec Święty w adhortacji Pastores dabo vobis pisze: "Historia każdego powołania (...) jest historią niewymownego dialogu między Bogiem a człowiekiem, między miłością Boga, który wzywa, a wolnością człowieka, który z miłością Mu odpowiada (...). W Ewangelii św. Marka (3, 13) czytamy: <<Potem Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego>>. (...) Jest to stały wzór i nieodzowny element każdego powołania: proroków, apostołów, kapłanów, zakonników, wiernych świeckich, każdego człowieka. (...) "Przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego" (Mk 3,13). Wolność jest istotnym czynnikiem powołania. (...) Przejawia się jako głębokie i osobowe przylgnięcie do Boga, jako oddanie się powołującemu Bogu. To wezwanie winno zmierzyć się z odpowiedzią. A więc wolność zostaje wystawiona na najwyższą próbę - próbę ofiary wielkoduszności i poświęcenia" (por. PDV 36). Ta tajemnica dialogu między miłością Tego, który wzywa, a odpowiedzią wolności powołanego winna wypełniać serca wezwanych "podziwem, wzruszeniem, wdzięcznością", jak mówi o tym w wyżej wymienionym dokumencie Ojciec Święty Jan Paweł II. Ważne jest, by nie utracić horyzontu, ku któremu wzywa każde powołanie - horyzontu świętości. Każde powołanie bowiem zawiera w sobie elementy Paschalnego Misterium Chrystusa, czyli radykalne naśladowanie Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego, bezgranicznie oddanego woli Ojca, miłującego ludzi, dla ich zbawienia oddającego swoje życie.

Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego od początku swego istnienia włącza się w zbawcze posłannictwo Kościoła, podejmując różnorakie prace apostolskie, w tym również nauczanie i wychowanie. Siostry pracują jako nauczycielki, wychowawczynie, katechetki, zakrystianki, organistki, animatorki oazowe, pielęgniarki. Swą pracą nauczycielską i wychowawczą obejmujemy dzieci i młodzież - od przedszkola, przez szkoły podstawowe, gimnazja i licea. Mamy placówki apostolskie na północy i południu Polski. Poza granicami kraju jesteśmy we Włoszech, Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Argentynie, Australii.

Ojciec Święty Jan Paweł II 7 lutego 1982 r., odwiedzając dom generalny Sióstr Zmartwychwstanek w Rzymie, powiedział: "Chcę Wam z całego serca życzyć przy okazji tych odwiedzin, ażeby ten wielki charyzmat, który jest charyzmatem Waszego Zgromadzenia, kamieniem węgielnym, na którym ono powstało w XIX wieku, wciąż był Waszym udziałem i wciąż na nowo przez Was udziałem Kościoła - wszędzie, gdziekolwiek jesteście. Wiadomo, że ten charyzmat wyniosłyście (wynieśli przede wszystkim Zmartwychwstańcy) z Polski, z jej dziejów, z jej nadziei. Ale ten charyzmat ma głęboki wymiar paschalny, a przez to ogólnochrześcijański; ma znaczenie dla każdej epoki, dla każdego narodu. Stąd też jesteście nie tylko w Polsce, ale w różnych krajach Europy i na różnych kontynentach".

Może i Ciebie
Jezus Zmartwychwstały
wzywa po imieniu...

Zapraszamy maturzystki oraz wszystkie dziewczęta poszukujące swojej drogi życia na rekolekcje, które odbędą się w Warszawie na Żoliborzu, przy ul. Krasińskiego 31 (dojazd z Dworca Centralnego tramwajem nr 17) w terminie: 25 kwietnia godz. 18.00 - 27 kwietnia godz. 12.00. Trzeba zabrać ze sobą Pismo Święte, notatnik i śpiwór.

Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adresami:
S. M. Sałwina,
ul. Krasińskiego 31, 01-784 Warszawa, tel. (0-22) 663-68-73;
S. M. Karolina,
Mocarzewo 13, 09-540 Sanniki, tel. (0-24) 277-60-29.

Tygodnik "niedziela" nr 12 - 23 marca 2003r.

<< do przeglądu prasy