I EUROPEJSKI DZIEŃ STUDENTÓW

MODLITWA ZA EUROPĘ

KS. MARIUSZ FRUKACZ

Wieczorna modlitwa różańcowa studentów uczelni rzymskich i europejskich z Janem Pawłem II w sobotę 15 marca br. stała się wielkim wołaniem o chrześcijański kształt zjednoczonej Europy i o pokój na świecie. Aula Pawła VI została wypełniona całkowicie wielką rzeszą studentów. Dzięki specjalnym połączeniom telewizyjnym w tym niezwykłym spotkaniu mogli wziąć udział młodzi z Uppsali w Szwecji, Bratysławy na Słowacji, Wiednia w Austrii, Fatimy w Portugalii, Kolonii w Niemczech i z Krakowa. W spotkaniu drogą satelitarną wzięły udział także niektóre parafie z Ukrainy. Modlitwę różańcową poprzedziło maryjne czuwanie przed obliczem Matki Bożej Stolicy Mądrości (ikona została przywieziona ze Słowacji). Czuwaniu modlitewnemu prowadzonemu przez młodzież uniwersytecką towarzyszyło hasło-idea: Miłość mądrości duszy nowej Europy. Podczas czuwania sześciu młodych ludzi - przedstawicieli sześciu miast europejskich, łączących się z Aulą Pawła VI przez telemost - ofiarowało wszystkim uczestnikom spotkania znaczące świadectwa życia i duchowości.

Jan Paweł II odmawia ze studentami modlitwę różańcową. Fot. PAP/AP/Massimo Sambucetti

Pod koniec czuwania do Auli Pawła VI przybył, owocnie witany, Ojciec Święty Jan Paweł II. Śpiew Tu es Petrus w tym samym momencie wykonywało 1700 chórzystów z 62 chórów międzyuniwersyteckich. Młodzi wznieśli do góry flagi z napisem "Pace" (pokój) - znak szczególny trudnych chwil dla świata. Wy, razili w ten sposób także pragnienie serca Jana Pawła II.

Ojca Świętego powitali dwaj przedstawiciele młodzieży uniwersyteckiej, a następnie ogromna radość z tego spotkania wyraził kard. Camillo Ftuini. Po powitaniach Jan Paweł II rozpoczął modlitwę różańcową, która prowadzona była w języku łacińskim. Każdą tajemnicę różańcową (tajemnice światła) odmawiali młodzi z różnych miast europejskich drogą satelitarną.

Ikona Maryl "Sedes Sapientiae", przed którą modlili się studenci w Auli Pawła VI. Po spotkaniu z Ojcem Świętym młodzież w procesji odniosła Ikonę do kościoła Sant'lvo alla Saplenza. Fot. Grzegorz Gałązka

Na zakończenie modlitwy różańcowej, jeszcze przed przemówieniem Ojca Świętego, kard. Meisner z Kolonii zaprosił wszystkich na Światowy Dzień Młodzieży w 2005 r. Na to zaproszenie młodzież zareagowała entuzjastycznie. W sobie właściwy sposób Jan Paweł II, dziękując za serdeczne zaproszenie, powiedział: "... także dla mnie, choć widzicie, nie jestem już taki młody". Po tych słowach nastąpił bardzo długi aplauz, po którym Ojciec Święty dopowiedział: "Dziękuję za potwierdzenie". W swoim przemówieniu Papież nawiązał do ogromnej roli młodych ludzi w budowaniu nowej Europy na fundamencie chrześcijańskich korzeni i w budowaniu pokoju na świecie. Przypomniał, że młodzi muszą być wierni wartościom duchowym i moralnym, które w przeszłości inspirowały ojców, założycieli zjednoczonej Europy.

Podczas wspólnej modlitwy różańcowe! Ojciec Święty życzył młodym, aby byli wierni szczytnym duchowym i moralnym zasadom, które w przeszłości byty natchnieniem dla ojców zjednoczonej Europy. Fot. Grzegorz Gałązka

Między Ojcem Świętym a zgromadzonymi w Auli Pawła VI wywiązał się szczególny dialog. Wyjątkowy i bardzo osobisty charakter miały słowa skierowane do młodych zgromadzonych w kolegiacie św. Anny w Krakowie. Kilkakrotnie Jan Paweł II powrócił w swoich wypowiedziach do Krakowa, chwaląc telewizję za możliwość zobaczenia ukochanej kolegiaty św. Anny. Na zakończenie spotkania Ojciec Święty udzielił wszystkim apostolskiego błogosławieństwa.

Następnie młodzi wzięli udział w procesji maryjnej z Placu św. Piotra do kościoła św. Iwo.

Tygodnik "niedziela" nr 13 - 30 marca 2003r.

<< do przeglądu prasy