Wracamy do Średniowiecza .

Wracamy do Średniowiecza

2007 GOŚĆ NIEDZIELNY

Dodatek do Nr 2 z 17 stycznia 2007 roku

Autorzy tekstów: Barbara Gruszka-Zych (ss. 6, 7, 8, 9),
Jacek Dziedzina (ss. 3, II), Marcin Jakimowicz (s. 9),
Sebastian Musioł (ss. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15),
Leszek Śliwa (ss. 2, 3, 8, 14)
Redaktor wydania: Leszek Śliwa
Projekt graficzny i łamanie: Witold Morawski
Fotoedycja: Józef Wolny Zdjęcie na
pierwszej stronie okładki: SXC/Tom Beyaert

góra

.

Powrót