.

ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI

ODEZWA METROPOLITY KATOWICKIEGO
W SPRAWIE ŚMIERCI BISKUPA IGNACEGO JEŻA, KTÓREGO BENEDYKT XVI CHCIAŁ WŁĄCZYĆ
DO GRONA NOWYCH KARDYNAŁÓW

We wtorek 16 października 2007r., we wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, zmarł w Rzymie, biskup senior Ignacy Jeż, który w tych dniach jako biskup pochodzący ze Śląska uczestniczył w Pielgrzymce Metropolii Katowickiej z okazji 750-rocznicy śmierci św. Jacka Odrowąża, głównego patrona Metropolii Górnośląskiej.

Śp. bp Ignacy Jeż urodził się 31 lipca 1914r. w Radomyślu Wielkim w diecezji tarnowskiej. Jego ojciec przeniósł się potem do Katowic, aby po odzyskaniu przez Polskę niepodległości organizować na Śląsku sądownictwo. Rodzina Jeżów mieszkała najpierw w Katowicach na ul. Gliwickiej, później na ul. Kościuszki. Po ukończeniu liceum im. Mickiewicza w Katowicach, Ignacy wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Stanisława Adamskiego 20 czerwca 1937r. Jego pierwszą placówką była parafia w ówczesnych Hajdukach Wielkich, obecnie - Chorzowie Batorym. Proboszczem był wyniesiony na ołtarze przez Jana Pawła II - bł. Józef Czempiel. Po męczeńskiej śmierci ks. Czempiela w obozie koncentracyjnym, młody wikary ks. Jeż odprawił za niego Mszę św. Został za to aresztowany, a następnie wywieziony do obozu w Dachau, gdzie przebywał do końca wojny. Po wojnie był kapelanem obozu repatriacyjnego w Goppingen koło Stuttgartu. Gdy wrócił do Polski w 1946r. pracował w parafiach w Radlinie i Bogucicach, był katechetą, a następnie dyrektorem Gimnazjum Katolickiego św. Jacka w Katowicach, a po jego przemianowaniu na Niższe Seminarium Duchowne objął stanowisko rektora. W 1960r. papież Jan XXIII mianował go pomocniczym biskupem w Gorzowie Wielkopolskim. Był tam współpracownikiem bpa Wilhelma Pluty. W tym czasie uczestniczył też w Soborze Watykańskim II. W 1972r. został pierwszym ordynariuszem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W 1992r. został przeniesiony w stan spoczynku. Niedawno prezydent Lech Kaczyński nadał mu Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. W 2007 roku mianowany został honorowym obywatelem Katowic. Dnia 17 października 2007r. podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie, gdy Benedykt XVI ogłosił listę nowych kardynałów, wymienił także śp. bpa Jeża, którego chciał również włączyć do tego grona.

93-letni biskup Ignacy słynął z poczucia humoru, optymizmu i pogody ducha. Mimo niełatwego życia patrzył w przyszłość z nadzieją. Całym swoim bogatym i głębokim życiem duchowym stał się jednym z najbardziej zasłużonych kapłanów archidiecezji katowickiej.

W intencji zmarłego Księdza Biskupa zostały odprawione Msze św. w kościele św. Stanisława biskupa i męczennika w Rzymie oraz w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Eksportacja odbędzie się w poniedziałek 22 października 2007r. w Koszalinie a pogrzeb w Kołobrzegu we wtorek 23 października 2007r.

Dziękując za Jego wierną i ofiarną posługę kapłańską i biskupią polecam śp. biskupa Ignacego pamięci modlitewnej wiernych Kościoła Katowickiego.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

Katowice, 18.10.2007r.

Szczęść Boże!
+ Damian Zimoń

Zarządzenie: Odezwę proszę odczytać w niedzielę 21 października 2007 w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

biskup Ignacy Jeż
urodzony dla świata 31 lipca 1914 Radomyśl Wielki
urodzony dla nieba 16 października 2007 Rzym

góra

.

<< powrót do sylwetki
.