góra

.

List pasterski biskupów diecezjalnych metropolii górnośląskiej
ogłaszający Rok Rodziny w metropolii

Rodzina Miłością Wielka

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Drodzy Diecezjanie!

1. Czas, w którym żyjemy, niesie wiele wyzwań. Jako chrześcijanie za najważniejsze uznajemy wyzwania związane ze stanem wiary i sytuacją rodziny na Śląsku, w naszych lokalnych Kościołach. Dlatego po zakończonym w Kościele Powszechnym Roku Wiary, chcemy w naszej górnośląskiej metropolii więcej uwagi poświęcić właśnie rodzinie.

Z coraz większym niepokojem patrzymy na zgubne skutki materializmu praktycznego i, z drugiej strony, na niesprzyjające warunki ekonomiczne życia wielu rodzin naszej metropolii, na niski wskaźnik dzietności i problem tzw. "eurosieroctwa". Jako duszpasterze zauważamy również - w wielu rodzinach na Górnym Śląsku i na Śląsku Opolskim - brak należytej troski o żywą wiarę i religijne wychowanie dzieci. Słabnie praktyka regularnego uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, rodzinne świętowanie Dnia Pańskiego i powszechny kiedyś udział w nabożeństwach majowych i różańcowych, bo codzienny pośpiech zabija ducha oraz niszczy tradycyjny rytm modlitwy.

Wzrasta też liczba rozpadających się małżeństw, często z braku dojrzałości i właściwego przygotowania do zawarcia małżeństwa oraz wskutek zaniku ducha ofiary. Z różnych przyczyn wielu młodych nie potrafi dziś podjąć wiążącej decyzji o zawarciu sakramentalnego związku małżeńskiego. W konsekwencji, tworząc nieformalne związki, odkładają zawarcie ślubu na bliżej nieokreśloną przyszłość. Zwycięża mentalność budowania związków i całego życia "na próbę", bez poczucia odpowiedzialności.

Istnieje jednak w młodym pokoleniu fundamentalna świadomość wartości rodziny, która w wielu sondażach wskazywana jest jako cenna wartość i cel do osiągnięcia. Mając na uwadze te opinie, a przede wszystkim niezmienną naukę Kościoła o małżeństwie i rodzinie, ogłaszamy dziś: 1 grudnia 2013 roku, w I Niedzielę Adwentu, rozpoczęcie w naszej górnośląskiej metropolii Roku Rodziny. Będzie trwał do 28 grudnia 2014r. tj. do Niedzieli Świętej Rodziny. Do takiego kroku mobilizuje nas również papież Franciszek, który zapowiedział zwołanie jesienią 2014r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów. Przedmiotem synodalnej debaty będą: "wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji".

2. Rok Rodziny w naszej metropolii będziemy przeżywać pod hasłem: Rodzina Miłością Wielka. Rodzina chrześcijańska to komunia-wspólnota osób zanurzona przez sakrament małżeństwa w miłości Bożej i urzeczywistniająca się we wzajemnej miłości męża i żony, rodziców i dzieci. Jej doskonałym wzorem jest Święta Rodzina z Nazaretu, którą obieramy na patrona Roku.

Obchodząc Rok Rodziny nie chcemy mnożyć nowych akcji i dzieł. Zależy nam na przypomnieniu i pokazaniu bogactwa działań formacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych, które w ramach duszpasterstwa rodzin podejmowane są w diecezji gliwickiej, archidiecezji katowickiej i diecezji opolskiej. Żeby lepiej z nich korzystać, trzeba wiedzieć o bogatej ofercie służby małżeństwu i rodzinie na każdym etapie, nawet w sytuacji kryzysu. By kościelne instytucje wspierania małżeństw i rodzin mogły jeszcze lepiej służyć, powinny współpracować ze szkołami, mediami i samorządami lokalnymi. Widzimy w nich naturalnych sprzymierzeńców w trosce o rodzinę, od której zależy jutro społeczeństwa, Kościoła i naszej Ojcowizny.

W ostatnich 6-ciu latach wyrazem naszych wspólnych działań było m.in. Metropolitalne Święto Rodziny, a jego treścią radosne świętowanie rodzinnej, wiarygodnej wspólnoty, której nic nie zastąpi.

Drodzy Bracia i Siostry!

Przede wszystkim pragniemy jednak zachęcić Was i wszystkich ludzi dobrej woli do pogłębienia spojrzenia na rodzinę, która jest nie tylko podstawową komórką społeczną, ale również - zgodnie z Bożym zamysłem -właściwym środowiskiem osobowego rozwoju człowieka. Przez umacnianie wzajemnej miłości, pielęgnowanie wierności, uczciwości i otwartości na nowe życie, małżonkowie budują - jak powiedział św. Augustyn - "małe królestwo" i "dom Pana". Dzieje się tak, gdy rodzina tworzy prawdziwą wspólnotę osób, szkołę komunii człowieka z Bogiem i ludzi między sobą; gdy służy życiu, angażuje się w dzieło rozwoju społeczeństwa, bierze czynny udział w posłannictwie Kościoła. Wówczas staje się "Kościołem domowym", czyli wspólnotą dostępującą zbawienia i zdolną przekazywać zbawienie innym.

Jesteśmy przekonani, że realizacja tak rozumianego powołania do życia małżeńskiego i rodzinnego wymaga nieustannego wsparcia łaską sakramentu Eucharystii i słowa Bożego. W pracy duszpasterskiej zauważamy konieczność lepszego uświadomienia tej potrzeby i podjęcia intensywniejszej pracy formacyjnej, zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży, narzeczonych i młodych małżonków. Chodzi o umocnienie przekonania, że sakramentalne małżeństwo i rodzina jest skarbem, dziecko błogosławieństwem, a wzajemna miłość sensem życia.

3. Realizacja tego zadania wymaga przypomnienia i rzetelnego wyjaśnienia czterech zasadniczych wezwań zawartych w Biblii, a mianowicie:

.
1. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela;
2. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił;
3. Czcij ojca swego i matkę swoją;
4. Kto przyjmuje dziecko, Mnie przyjmuje;

Niech w naszych rodzinach i kościołach będzie w tym Roku więcej modlitwy i refleksji dotyczących małżeństwa i rodziny. Zarówno duszpasterzy, jak i liderów ruchów, stowarzyszeń i wspólnot modlitewnych zachęcamy do podjęcia tematu małżeństwa i rodziny podczas katechez i spotkań parafialnych. Konkretnym wsparciem w tej pracy może być nauczanie papieży Franciszka i Benedykta XVI, zwłaszcza ich wspólna encyklika Lumen fidei, która pokazuje wartość i znaczenie wiary w kształtowaniu życia małżeńskiego i rodzinnego.

Niech naszym przewodnikiem na drodze ponownego odkrywania natury, godności i zadań chrześcijańskiej rodziny będzie bł. Jan Paweł II, nazywany często Papieżem Rodziny. Zbliżająca się kanonizacja mobilizuje nas, aby ponownie sięgnąć do Jego bogatego nauczania o małżeństwie i rodzinie. Przeczytajmy we wspólnotach rodzinnych słowa Jana Pawła II kierowane do rodzin w czasie pielgrzymek do Ojczyzny. Szczególnie zachęcamy wszystkich do poznania papieskiego dokumentu Familiaris consortio, co niech umożliwi nasz wspólny tygodnik "Gość Niedzielny" i nasze diecezjalne radia.

4. Siostry i Bracia!

Rozwińmy w parafiach jak najszerzej dzieło modlitwy w intencji młodego pokolenia, małżonków i wszystkich rodzin, zwłaszcza tych, które borykają się z trudnościami. Najbliższy rok niech będzie czasem naszego - jeszcze większego - otwarcia się na sprawy dzisiejszej rodziny, jej potrzeby i stojące przed nią wyzwania. Skorzystajmy z okazji, by odkryć na nowo wartość i znaczenie sakramentu małżeństwa i rolę chrześcijańskiej rodziny w społeczeństwie, a modlitwę za młode pokolenie włączmy do naszego codziennego pacierza.

Przede wszystkim otoczmy troską nasze rodziny: te które sami tworzymy. Niech jej wyrazem będzie rodzinna modlitwa i szczery, rodzinny dialog o kondycji rodziny, o tym, co w niej dobre i szlachetne. Miejmy też odwagę mówić o słabościach i brakach, aby jeszcze lepiej budować własne wspólnoty rodzinne, aby je umacniać, aby były przestrzenią miłości, prawdy, pokoju, przebaczenia i bezpieczeństwa.

Tylko tak ukształtowana rodzina może się stać - w łańcuchu pokoleń -wiarygodną szkołą ofiarnych małżonków i rodziców.

Zjawisko migracji zarobkowej mobilizuje nas do modlitwy i troski o tych, którzy z braku pracy i warunków do godnego życia, poczuli się zmuszeni do opuszczenia Ojcowizny. Wszyscy migranci potrzebują modlitwy najbliższych, pamięci oraz duchowego wsparcia ze strony wspólnoty parafialnej i jej duszpasterzy. Niech czas Adwentu i Bożego Narodzenia będzie okazją do odnowienia z nimi kontaktów i duszpasterskich spotkań, kiedy w świąteczne dni powrócą na Ojcowiznę, której ważnym elementem jest parafialny kościół i parafialna wspólnota.

Wszystkie Rodziny górnośląskiej metropolii zapewniamy o modlitwie i na Rok Rodziny udzielamy pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

Niech mocą Bożego błogosławieństwa - i naszego wspólnego zaangażowania - każda Rodzina będzie Miłością Wielka!

Katowice, 24 listopada 2013r.,
w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

Podpisali, biskupi diecezjalni metropolii górnośląskiej

+ Wiktor Skworc - Arcybiskup Metropolita Katowicki

+ Andrzej Czaja - Biskup Opolski

+ Jan Kopiec - Biskup Gliwicki

źródło: strona internetowa Archidiecezji Katowickiej

góra

* * *

.

17 sierpnia 2014r.

Pielgrzymka kobiet do Matki Bożej Piekarskiej

W dorocznej pielgrzymce do Matki Bożej Piekarskiej przybędą dziś tysiące kobiet i dziewcząt z całego Śląska. W czasie tegorocznego pielgrzymowania wyrażą wdzięczność za kanonizację wielkich Papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II.

O godz. 9.30 na Kalwarię wyruszy procesja z Cudownym Wizerunkiem.  Następnie o 10.00 rozpocznie się Msza św., której przewodniczył będzie ks. abp. Wiktor Skworc (metropolita katowicki), homilię wygłosi ks. abp Konrad Krajewski (jałmużnik papieski).

- Jestem przekonany, że ks. Konrad, który przez wiele lat był ceremoniarzem św. Jana Pawła II da świadectwo jego świętości. Był bowiem świadkiem wielu celebr, uczestniczył w wielu pielgrzymkach, które Ojciec św. Jana Paweł II odbywał. Jest świadkiem jego świętości doświadczanej za kulisami, w zakrystii, w sytuacjach kiedy jest przygotowanie do Liturgii, kiedy są sytuacje trudne, napięcia on na pewno może nam powiedzieć jak Papież wtedy reagował, jak działał uspakajająco, jak wprowadzał ład, pokój - powiedział ks. abp Wiktor Skworc.

Podczas piekarskiej pielgrzymki, w czasie której przypada wspomnienie św. Jacka, zostaną także ogłoszeni laureaci dorocznej nagrody Lux ex Silesia. Wyróżnione osoby, ukazują w swej działalności naukowej lub artystycznej wysokie wartości moralne i wnoszą trwały wkład w kulturę Górnego Śląska.

PROGRAM PIELGRZYMKI

Niedziela - 17 sierpnia 2014r.

Wzgórze kalwaryjskie:
godz. 8.00 - Godzinki o Najświętszej Maryi Panny
godz. 8.30 - Modlitwa różańcowa
.
godz. 9.30 - Bazylika - Przybycie kardynałów i biskupów, procesja na Kalwarię z obrazem Matki Bożej Piekarskiej
godz. 10.00 - Msza święta na Wzgórzu Kalwaryjskim pod przewodnictwem ks. abp. Wiktora Skworca, homilia: ks. abp Konrad Krajewski, jałmużnik papieski (Watykan)
.
godz. 14.00 - Godzina młodzieżowa
godz. 15.00 - Nieszpory maryjne i procesja do bazyliki

RIRM
Źródło: Radio Maryja i Radio eM

góra

* * *

.

08 października 2014r.

Modlitwy za poszkodowanych
w kopalni Mysłowice-Wesoła

WEZWANIE METROPOLITY KATOWICKIEGO
DO MODLITWY W ZWIĄZKU Z TRAGICZNYM WYPADKIEM
W KOPALNI MYSŁOWICE - WESOŁA

Drodzy Diecezjanie!

Jesteśmy głęboko wstrząśnięci tragicznym wypadkiem, do którego doszło w poniedziałek 6 października w Kopalni Mysłowice-Wesoła. Kolejny raz straszliwy żywioł okazał się silniejszy niż wszystkie techniczne zabezpieczenia.

Z przekazów medialnych wiemy, że wskutek tej tragedii w siemianowickim Centrum Leczenia Oparzeń przebywa osiemnastu najciężej poszkodowanych górników. Lekarze i personel medyczny czynią wszystko, co możliwe, aby ulżyć ich cierpieniu i uratować im życie.

W duchu chrześcijańskiej solidarności stańmy przy wszystkich poszkodowanych i ich rodzinach - żonach, dzieciach, wszystkich bliskich - z wytrwałą modlitwą. W miesiącu poświęconym modlitwie różańcowej prośmy miłosiernego Boga, przez wstawiennictwo Królowej Różańca Świętego, o zachowanie życia naszych braci, łaskę powrotu do zdrowia, dar cierpliwej ufności i żywej nadziei, a także o pomoc Bożą dla lekarzy i całego personelu medycznego.

Wołajmy do Maryi, którą wzywamy jako Uzdrowienie Chorych i czcimy w parafii Mysłowice-Wesoła pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej: wspomóż, najlepsza Matko, wszystkie ofiary wypadku górniczego i ich tak ciężko doświadczone rodziny!

Wzywając Was, Bracia i Siostry, do modlitewnej jedności, z serca Wam błogosławię!

+ Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki
Katowice, 8 października 2014 r.


Źródło: Radio Maryja

góra

* * *

.

13 grudnia 2014r.

Nominacje biskupie w Archidiecezji Katowickiej

Komunikat Metropolity Katowickiego w związku z nominacją ks. Marka Szkudło i ks. Adama Wodarczyka na biskupów pomocniczych Archidiecezji Katowickiej.

Drodzy Archidiecezjanie!

Liturgia III niedzieli Adwentu wzywa nas: "Radujcie się zawsze w Panu!". To radość z bliskości Pana, "Który jest, Który był i Który przychodzi" (Ap 1,8) jako wszechmogący Zbawiciel człowieka; to radość w Chrystusie, który w każdym czasie troszczy się o swój Kościół i z miłością czyni zadość jego potrzebom.

W duchu tej radości pragnę Was powiadomić, iż Ojciec Święty Franciszek mianował księdza Marka Szkudło i księdza Adama Wodarczyka biskupami pomocniczymi Archidiecezji Katowickiej. Tym samym włączył ich do grona tych, którzy przez głoszenie Ewangelii, udzielanie sakramentów świętych oraz władzę pasterską budują Kościół i prowadzą Lud Boży ku zbawieniu.

Ksiądz biskup nominat Marek Szkudło urodził się w 1952r. w Tychach. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk biskupa Herberta Bednorza w roku 1978 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. W latach 1994-2012 był proboszczem parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. Ostatnio pełnił funkcję wikariusza biskupiego ds. stałej formacji kapłanów, należy do Kolegium Konsultorów oraz archidiecezjalnej Rady Kapłańskiej. Przewodniczy też Komisji ds. Duchowieństwa i jest członkiem Komisji Głównej II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Ksiądz biskup nominat Adam Wodarczyk urodził się w roku 1968 w Tarnowskich Górach. Święceń prezbiteratu udzielił mu w 1994r. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach arcybiskup Damian Zimoń. Od lat młodzieńczych należy do Ruchu Światło-Życie. Tam przeszedł dogłębną formację: był animatorem i moderatorem wspólnot parafialnych, wielu oaz rekolekcyjnych, a także moderatorem diakonii w ramach ruchu na szczeblu diecezjalnym. Jest też postulatorem procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. W ostatnich latach pełnił funkcję moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie.

Księżom Biskupom nominatom udzielę święceń biskupich w Archikatedrze Chrystusa Króla, w Uroczystość Objawienia Pańskiego - tj. 6 stycznia 2015 roku - o godz. 12.00. Już dziś zapraszam na tę szczególną celebrację wiernych świeckich, osoby konsekrowane i duchowieństwo, a zwłaszcza wiernych z parafii pochodzenia oraz ze wszystkich środowisk dotychczasowego posługiwania biskupów nominatów.

Radość tego dnia przedłużymy podczas tradycyjnego Orszaku Trzech Króli, który wyruszy sprzed katedry o godz. 15.00, aby wieczorem dotrzeć do katowickiego Spodka. Tam o godzinie 18.00 rozpocznie się rodzinne kolędowanie z udziałem gwiazd polskiej estrady, na które serdecznie Was zapraszam. W trakcie koncertu powitamy nowych biskupów pomocniczych naszej archidiecezji, złożymy im życzenia oraz przyjmiemy ich błogosławieństwo.

Siostry i Bracia! Drodzy Diecezjanie!

Zrządzeniem Bożej Opatrzności święcenia biskupie będą miały miejsce w dniu inauguracji obchodów 90. rocznicy powstania naszego Kościoła lokalnego. Proszę Was zatem o modlitwę w intencji Biskupów nominatów, aby mogli owocnie służyć Kościołowi katowickiemu i skutecznie wspomagać jego pasterza. Całą ich przyszłą posługę zawierzajmy opiece piekarskiej Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.

Niech Chrystus, nadzieja człowieka - i niewyczerpane źródło jego radości - umacnia wszystkich w budowaniu rodziny naszego archidiecezjalnego Kościoła.

Z serca Wam błogosławię!

+ Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI
Katowice, 13 grudnia 2014r.

VA I - 7534/14

źródło: strona internetowa Archidiecezji Katowickiej

góra