Powrót do tekstu

Poznali Jezusa

MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO

"Wieczerza w Emaus", olej na p³ótnie, 1601-1602
National Gallery, Londyn

<< powrót
.