Powrót do tekstu

Smutek i nadzieja

ADOLPHE WILLIAM BOUGUEREAU

"Zaduszki" olej na p³ótnie,
1859 Muzeum Sztuk Piêknych, Bordeaux

<< powrót
.