Rok kościelny

"Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego Jednorodzonego dał: aby wszelki, kto wierzy weń, nie zginął, ale miał żywot wieczny". (Jan III, 16.)

następna strona