Rok kościelny

Liturgia wprowadza w dzieje zbawienia

Liturgia przez codzienne czytanie Pisma świętego, przez święta i okresy liturgiczne nieustannie przypomina nam różne etapy historii zbawienia.

Poprzez Mszę św. i inne sakramenty udziela nam także mocy, jaką tajemnice Zbawienia promieniują na wszystkich ludzi.

Skarbiec Modlitw i Pieśni Katowice 1975r.

następna strona

Powrót