Rok kościelny

Bóg zbawia ludzi

Bóg, odkąd stworzył człowieka, przemawia do niego, objawiając mu samego siebie. A gdy człowiek przez nieposłuszeństwo odszedł od Boga, Bóg nie odrzucił go, lecz wciąż wychodzi do niego z inicjatywą nawiązania zerwanej przez człowieka przyjaźni. Od początku istnienia ludzkości trwa ta historia ojcowskiej miłości Boga do człowieka - historia zbawienia.

Do przymierza miłości Bóg powołał najpierw Noego, którego uratował z wód potopu, potem Abrahama i Naród Wybrany, złożony z jego potomków. Naród ten wyzwolił z niewoli egipskiej i pouczał przez Mojżesza i proroków.

Najpełniej ukazał Bóg swą miłość, zsyłając swego Syna, prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa. Chrystus przez swe życie, śmierć i zmartwychwstanie uwolnił ludzi od potęgi zła i grzechu. Po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, ale działa nadal w Kościele, wspólnocie tych, którzy w Niego uwierzyli. W Kościele jest nadal obecny w jego sakramentalnym działaniu przez Ducha Św., którego Kościołowi zesłał i który wspomaga go w głoszeniu całemu światu Chrystusowego zbawienia. Tak będzie aż do końca czasów, gdy Chrystus powtórnie przyjdzie na ziemię. Wówczas ludzkość i cały wszechświat zostaną odnowione.

Skarbiec Modlitw i Pieśni Katowice 1975r.

następna strona

Powrót