Rok kościelny

Wspomnienie Starego Przymierza w liturgii

Czasy Starego Testamentu wspominamy szczególnie w adwencie, gdy czytamy księgi prorockie, zapowiadające nadejście Zbawiciela. Ale i w innych okresach sięgamy do skarbca Starego Testamentu.

W Wielkim Poście słuchamy napomnień proroków do pogłębienia życia religijnego i prawdziwej pokuty, aktualnych nie tylko dla Narodu Wybranego, ale i dla nas. Obchodząc Wielkanoc wspominamy stworzenie świata, ocalenie Noego z potopu, wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, ale widzimy w tych faktach zapowiedź o wiele większego Bożego dzieła - wyzwolenia ludzkości z niewoli grzechu, nowego stworzenia, jakie dokonuje się przez chrzest w każdym z nas, a w pełni dokona się w całym wszechświecie przy końcu czasów.

Skarbiec Modlitw i Pieśni Katowice 1975r.

następna strona

Powrót