Rok kościelny

Owoc liturgii - uświęcenie

Nasz żywy udział w roku kościelnym powinien być zarówno wewnętrzny i indywidualny, jak i zewnętrzny i społeczny w ramach gminy chrześcijańskiej.

Nie tylko chrześcijanin jako jednostka, ale parafia i cały Kościół Boży uświęca się w roku kościelnym.

Chrześcijanin w Chrystusie i przez Niego rodzi się i rośnie, cierpi, umiera i zmartwychwstaje. Tak dochodzi do pełni i doskonałości.

Skarbiec Modlitw i Pieśni Katowice 1975r.

następna strona

Powrót